PSYCHIATRICKÉ TRÉBIVUM

Jedná se o SAKRÁLNÍ DIAGNOSTIKOU METODU jak opravdu zjistit dotazováním na její život a analýzou jejích vztahů a sledováním všech zločinců na ní v síti L'MURTENET G 10 potřeby lidské duše, která se násilím na ní dostala do stavu nouze a potřebuje zjistit opravdové příčiny její tísně, úzkosti, obtěžujícího napětí, žalu, beznaděje a nevíry v dobro v jejím životě.

PSYCHIATRICKÁ TRÉBIVA 

jsou jako vyučovací předmět součástí nádstavbového 

STUDIA SAKRÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ

obor SAKRÁLNÍ PSYCHIATRIE a LÉČBA ZLOČINEM MUČENÉ DUŠE, 

která je součástí SAKRÁLNÍ MORÁLNĚ DUCHOVNÍ KRIMINALISTICKÉ PRAXE A DIAGNOSTIKY, neboť psychiatricky potřebná lidská duše je oběť zločinu a pracuje se s ní s jako takovou.

Toto studium otevřeme po uzavření sadistických psychiatrií v České Republice pro kriminalisty, kteří se nezpronevěřili své profesi a skutečně chránilioběti zločinu jak mohli a pro nové lékaře. 

Zločinec nikdy nemůže léčit oběť.

Nerekvalifikujeme bývalé zločince, aby pracovali ve službách obětem jejích zločinu.

Na stránce se pracuje.