ZLOČINNÉ PSYCHIATRICKÉ STIGMATIZOVÁNÍ VĚČNÝMI PEJORATIVNÍMI NÁLEPKAMI

NESOUDNÝ, BLÁZEN, DUŠEVNĚ CHORÝ, PSYCHIATRICKÝ PACIENT, SCHIZOFRENIK, PSYCHOTIK. TÍM PSYCHIATŘI DOKAZUJÍ, ŽE LÉČIT DO VYLÉČENÍ NEUMĚLI. DÁVALI TAKÉ PROSTOR ZLOČINCŮM NA OBĚTECH, ABY VYRÁBĚLI BLÁZNY I FALEŠNÝM SVĚDECTVÍM I MUČENÍM. OBĚTI NEZACHRANOVALI, ALE ZAVÍRALI DO SADISTICKÝCH ÚSTAVŮ. www.globalnireformapsychiatrie.cz/stigmatizovani/

Protočte si nyní KOTULE, abyste si DOSTATEČNĚ SPRÁVNĚ uvědomili jaká zločinná zvěrstva společnost skrze sadistické jedince na duchu, duši i těle páchala a ještě zatím může páchat vylhanými soudními a policejními žalobami na lidech různě společensky znevýhodněných zločinem na jejich osobě.

Na OBĚTECH ZLOČINNÉHO NÁSILÍ na nich.

©

CO SE VLASTNĚ ŘÍKALO a říká O BLÁZNECH A JAK TO BYLO OPRAVDU

Tvrzení zločince: Chodí špinavá. Má doma špínu. Neuklízí, nezáleží jí na čistotě.

Správné vysvětlení: 

Pokud je někdo špinavý nebo má doma špínu, existuje několik důvodů, proč tomu tak je. Ani jeden není důvodem, aby druhý člověk sahal oběti špíny na základní lidská práva a svobody. A to ani v případě, že obviněná osoba pečuje o dítě do 15 let. Dítě od 15 let samo rozhoduje s kým z rodičů se bude stýkat a kde bude bydlet. Má právo na své přání bydlet i jinde, například u prarodiče, má občanský průkaz a je svéprávné a soudné.

©

Pokud je někdo špinavý, i tak musí všichni respektovat jeho vůli, a pokud vědomě chce být nyní nějakou dobu špinavý, vybral si to, nechť špinavý je, nemusí mít ovšem přístup na veřejná místa a do domácností ostatních, na to mají právo ti, kdo místa veřejná a soukromá spravují. 

Pokud mu chceme pomoci, musíme mu trpělivě něžně jemnocitně vysvětlovat, že špína je společensky nepřijatelná a že v BOŽÍCH MLÝNECH jsou pravidla, za kterých můžeme být zdraví a za kterých, když je dodržujeme, přitahujeme si do života lidi se stejnými měřítky na čistotu.

Pokud si špínu nevybral, dostal se do ní zločinem a žádá pomoc, aby byl čistý, měl by jí dostat. Pokud žije ve špíně a nežádá o pomoc to změnit, může se jednat o oběť nějakého druhu zločinu, která je němá a má poškozené vnímání. Pokud takovou oběť kontaktujeme, musíme jí dát záruku, že na problém, pokud by o něm promluvila, nezůstane sama a dostane ochranu státu. Jinak takové oběti násilí nemluví, jsou němé, protože se bojí. To je i v případě osob sexuálně zneužívaných, které si neváží samy sebe a nemusí o sebe pečovat z důvodu ponížení na sexualitě nebo ponížení jakéhokoli jiného fyzickým způsobem nebo šokujícím psychickým či psychotronickým nátlakem.

99,9% je osoba špinavá obětí zločinu. 

Nikdy se jí nevysmívejte a neškoďte jí nijak svým chováním k ní.

Neignorujte, pokud se jí někdo snaží připravit o soudnost, dítě nebo majetek. 

Vždy je to zločinec na ní.

©

Připravit dítě o matku je ZLOČIN NA SAKRALITĚ DÍTĚTE.

Během psychotronické války (září 1919 - DOSUD) zahraniční psychotroničtí zločinci nutili některé naše rodiny nebo jednotlivce, aby žili ve špíně NEBO ABY PÁCHALI RŮZNÉ DOMÁCÍ ZLOČINY NA SVÝCH BLÍZKÝCH, aby je psychotroničtí zločinci nemučili psychotronickými zbraněmi. 

Nesměli uklízet, aby je zločinci brutálně netrestali bolestivými střelami a elektrizujícími jevy a hrůzostrašnými halucinačními stavy. 

©

Fašisté to několik desetiletí dělali psychotronickým mučením zotročeným českým mužům a mohli se vysvobodit, pokud se našla žena, která se do nich zamilovala a iniciativně jim pomohla uklidit a dále v bydlišti uklízela, oni většinou moc uklízet nemohli, pokud nedávali fant tím, že jí psychotronicky nemučili. 

Musela sdílet jejich osud psychotronicky mučených bytostí. 

Většině těchto mužů se nikdy žádnou ženu nepodařilo najít a žili několik desetiletí v brutální špíně a ještě nyní tak žijí, bojí se uklidit, ačkoli je již nějakou dobu psychotronická válečná frekvenční síť desintegrovaná celosvětově. Nevědí to a bojí se. Je nutné veřejnost informovat.

©

 Tedy v případě špinavé osoby se mohlo se jednat o oběť psychotronického mučení, která navíc nesměla mluvit o svém trápení, aby nebyla ještě více trápena nebo aby chránila jiné osoby ve svém okolí, bylo jí vyhrožováno, že jim to psychotroničtí vrazi také udělají. Takové oběť by měla dostat pomoc, o kterou si řekne, a ne být zavržena a odsouzena, zbavena soudnosti a zničena na existenci dalším násilím na její bytosti jiného druhu. 

Někteří psychotronicky mučení lidé se mohli vykoupit, pokud slíbili svým mučitelům, že někoho psychotronicky zotročí ve špíně místo sebe. 

Dostali k tomu návod. Měli jedovat domácnost mentálními jedy a znesoudňovat oběť, která dostávala psychotronické popravy většinou krepační faulhypnózou a psychotronickými infernacemi.

©

Tedy osoby špinavé se špinavou domácností mohly vzniknout záměrně zločinnou činností nějakého zločince na obětech.

POZOR! Neoznačujte za BLÁZNA, dokud existuje v naší zemi zločin, a potom na toto slovo zapomeňte. BLÁZNI byli a jsou a snažíme se, aby již nikdy nevznikali, oběti násilí.

©

TO, CO DĚLALI DOSUD MNOZÍ POLICISTÉ A LÉKAŘI SPOLEČNĚ S DETENČNÍMI SOUDCI, ŽE NA ZÁKLADĚ FALEŠNÝCH SVĚDECTVÍ PODLE PRVNÍHO DOJMU VYTVOŘENÉHO ZLOČINCEM POD VLIVEM STRACHU ZE ZÁMĚRNĚ VYVOLANÉ ÚDAJNÉ NEBEZPEČNOSTI NEBO S DISKRIMINAČNÍ TENDENCÍ URČITÝCH SVĚTONÁZORŮ, ANIŽ BY EXISTOVAL JEJICH SEZNAM, KTERÉ JSOU SPRÁVNĚ A KTERÉ NE A ZASLOUŽÍ SI PODLE SADISTŮ VE STÁTĚ LIKVIDACI, ODEBÍRALI OBĚTI FALEŠNÉHO NAŘČENÍ Z BLÁZNOVSTVÍ NÁSILÍM Z DOMOVA ČI ODKUDKOLI A UMÍSŤOVALI DO DETENCÍ. 

ZA ZÁDY FALEŠNĚ OBVINĚNOU OBĚTÍ PAK DÁLE PŘIJÍMALI FALEŠNÉ DŮKAZY O ÚDAJNÉ NESOUDNOSTI OBĚTI V JEJÍM NEVĚDOMÍ O NICH, KTERÉ NIKDY NEVIDĚLA A NEMOHLA SE K NIM NIJAK VYJÁDŘIT, TO VŠE JE NYNÍ KVALIFIKOVÁNO JAKO OBYČEJNÉ NELEGÁLNÍ NÁSILÍ S ÚMYSLEM UMUČENÍ OBĚTI NA DUŠI, DUCHU I TĚLE, A ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI A PROTI ZÁKLADNÍM LIDSKÝM PRÁVŮM NA SVOBODU SEBEVYJÁDŘENÍ A PŘÍPADNOU VEDOMOU DOBROVOLNOU NÁPRAVU SVÉHO NELEGÁLNÍHO CHOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ VZTAHŮ, POKUD SE DŮKLADNOU INVESTIGACÍ PROKÁŽE VĚCNÝMI DŮKAZY, 

©

A JE ZA NĚJ PSYCHOTRONICKÁ POPRAVA V BOŽÍCH MLÝNECH.

Sadismu na naše obyvatele máme dost!

©

NIC PROTI VŮLI KOHOKOLI NESMÍ BÝT SPÁCHÁNO, POKUD NESPÁCHAL PROKAZATELNĚ TRESTNÝ ČIN UBLÍŽENÍ NA EXISTENCI ŽIVOTBEROUCÍM ZPŮSOBEM, KTERÝ NEMŮŽE BÝT VYŠETŘOVÁN NA SVOBODĚ. 

I BĚHEM DETENCE, KTERÁ MŮŽE BÝT I DOMÁCÍ V PŘÍPADĚ ČINŮ proti občanskému soužití MÉNĚ ZÁVAŽNÝCH, KTERÉ NEZANECHALY TRVALÉ NÁSLEDKY, MŮŽE BÝT SOUDNĚ OMEZEN POHYB OBVINĚNÉHO VEN Z DOMÁCNOSTI A MOHOU MU BÝT SOUDNĚ URČENY VYCHÁZKY ZA ZÁKLADNÍ OBSLUŽNOSTÍ DOMÁCNOSTI, MŮŽE MU BÝT OMEZEN STYK S OSTATNÍMI OSOBAMI TAK, ABY BYL OBSLUŽNÝ A NEZTRATIL ZDROJ PŘÍJMŮ A KONTROLU NAD SVOJÍ DOMÁCNOSTÍ A SVÝMI SAKRÁLNÍMI POVINNOSTMI, NAPŘÍKLAD POKUD NEŘÍDÍ AUTOMOBIL A MUSÍ SI DOJET NA NÁKUPY, NENÍ DOVOLENO KOMUKOLI VNUCOVAT INVAZI DO JEHO TĚLA ČÍMKOLI ÚSTY ČI KŮŽÍ NEBO JINÝMI TĚLNÍMI OTVORY A ODKRÝVAT JEHO NAHOTU, SAHAT NA NĚJ, DĚLAT NEČEKANOU INVAZI DO JEHO DOMÁCNOSTI (každý má právo si uklidit, než přijde návštěva), DEHONESTOVAT JEJ PONIŽOVÁNÍM, STIGMATIZOVÁNÍM, DOMNĚNKAMI, NEPODLOŽENÝMI OBVINĚNÍMI O ÚDAJNÝCH ČINECH, KTERÉ KLIDNĚ MOHL SPÁCHAT TEN, KDO OBĚŤ OBVIŇUJE A OBVINIT JI MÍSTO SEBE A OPATŘIT SI NÁSLEDNĚ I ZFANATIZOVANÝ DAV FALEŠNÝCH SVĚDKŮ SVĚDČÍCÍCH NA ZÁKLADĚ KOLEKTIVNÍHO UVEDENÍ V OMYL PROTI OBĚTI.

©

Z KAŽDÉHO SETKÁNÍ S OBVINĚNOU OBĚTÍ I ŽALOBCEM MUSÍ BÝT UČINĚN PODROBNÝ ZÁPIS 

slovo od slova nebo pořídit videozáznam s přepisem soudním nebo kriminalistickým zapisovatelem. Žádné jednání nesmí být provedeno bez zápisu, na kterém se obě strany shodnou, že je správně a stvrdí jej podpisem, kterým správnost potvrzují. JINAK JE JAKÝKOLI POPIS NEPŘESNÝ A NEPLATNÝ A OSOBA ZDE POPSANÁ NEPRAVDIVĚ SE KDYKOLI PROTI NĚMU MŮŽE ODVOLAT. 

©

Pokud je osoba schopna zápisu myšlenek a odsouhlasit si jejich správnost, je soudná 

a o nesoudnosti nemůže být řeč. 

Pokud by nějaká osoba přišla na soud špinavá nebo byla shledána špinavou při ohlášené návštěvě kurátora, policie nebo sociální služby, vždy je nutné se podrobně ptát na situaci, které do špíny vedla a pečlivě zaznamenat vysvětlení oběti jak se do takové situace dostala. 

Nikdo soudný není ve špíně rád a pokud obviněný projevuje nelibost ke špíně, ve které se ocitl, není nesoudný a musí mu být státem poskytnuta pomoc v jeho situaci, aby mohl být trvale čistý. 

Možná nemá na čistící prostředky, protože platí výpalné, výkupné a nebo mu zločinec znemožňuje úklid či mu jej bojkotuje, aby ho mohl z bláznovství ve špíně obviňovat a připravit ho o jeho svobody.

Ke každému obvinění má obviněná osoba právo vyjádřit se písemně odpověďmi na otázky nebo na popis situace, kterou údajně spáchala.

©

Pokud by si někdo opatřoval posudek soudnosti od kohokoli a nerespektoval by naše nové směrnice jak soudnost posuzovat, byl by ÚKLADNÝ VRAH SE ZÁMĚREM UMUČENÍ OBĚTI LŽÍ A PODVODEM. Uvědomujeme vás, že psychiatrické diagnózy byly shledány jako vylhané se záměrem stigmatizovat a společensky znevýhodňovat oběti věčně směrem do ztrát životních výhod směrem k smrti umučením žalem a beznadějí ze své životní situace.

SADISTICKÉ PSYCHIATRIE RUŠÍME A VŠECHNY JEJICH POSUDKY ZNEPLATŇUJEME. 

NELZE JE PRO SOUD ANI KRIMINALISTICKÉ POSUDKY POUŽÍT V NEPROSPĚCH OBĚTÍ, ALE POUZE VE PROSPĚCH NÁPRAVY ZLOČINCE SMĚREM DO JEHO ZÁCHYTU A VĚZEŇSKÉ DETENCE.

Pokud byl někdo soudně z psychiatrické detence osvobozen pro násilné odvezení z domova, falešná obvinění jakéhokoli rázu nebo pro náboženskou diskriminaci, nikdy mu nesmí být kdykoli následně odebrány žádné výhody jako například řidičský průkaz a pokud k tomu došlo, musí mu být ihned navrácen a musí dostat reparace za dobu, kdy byl odnímáním výhod mučen. Nikdy nesmí být dále označován psychiatrickými diagnózami, které vznikly po násilí na něm páchaném a pod psychofarmaky odnímajícími jeho plné vědomí sakrality myšlení.

©

Česká Republika má bohatou historii úkladných vražd kolektivní fanatizací davu s následkem justičních inkvizičních omylů a zrad. Musíme těmto akcím typu ŠARÍA zabránit správnými soudními a kriminalistickými procedurami.

SKRZE INKARNAČNÍ SÍŤ L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ VIDÍME DO ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚHŮ, MÁME VIDEOZÁZNAMY A MŮŽEME PROVÁDĚT DŮKLADNÉ INVESTIGACE KDO LŽE A KDO JE OBĚŤ. BUDEME NYNÍ Z DRUHÉ ŘÍŠE POMÁHAT ODHALOVAT ZLOČINY NA OBĚTECH.

©

V případě falešného obvinění se soudnost odebírá zločinci, který měl záměr doživotně debilizovat a umučit a z vězení již nevyjde.

JEDNÁ SE O ÚKLADNĚ PLÁNOVANOU VRAŽDU UMUČENÍM DUŠE, DUCHA I TĚLA BOLESTIVOU LŽÍ A PODVODEM S NÁSLEDKEM CHŘADNUTÍ ORGANISMU A JEHO SMRTI NA ŽAL, BEZNADĚJ A BEZPRÁVÍ. 

©

Pokud by byly oběti píchány jedovaté látky do těla proti její vůli měnící její vědomí, byla mučena v kleci, klecovém lůžku, kurtováním, znásilňováním na nahotě, negativními následky jedovatých lékojedů, debilizována bolestivě elektrickým proudem, jednalo by se o nejhorší druh mučení placeného státem legálně schváleného a stát by byl hoden absolutního zatracení, pokud by něco takového dovolil. Osoby, které v dřívější době spolupracovaly na tomto druhu umučení, budou nyní vztahy do vězeňských detencí a bude se prokazovat úmysl, zda věřili, že léčí, nebo věděli že mučí a popravují. Podle toho dostanou vyměřenou nápravu jejich srdcí.

©

Dokud jsme nebyli v psychotronické válce, v minulosti se v případech lidí špinavých se špinavou domácností jednalo o lidi chudé a depresívní, nemocné a slabé, které neměly sílu ani motivaci a možná ani prostředky měnit věci kolem sebe a v podstatě ztratily zájem být čisté, nebo to vzdaly, protože to nebyly už schopné dokázat ze své síly a možností. Možná byly nemocné a již nezvládaly uklízet tak jako dříve.

©

Ani to nikoho nekvalifikovalo ubližovat takovým obětem nezájmu ostatních odebíráním jejich soudnosti. Měli dostat pomoc, aby byly čistější a situaci zvládaly s větším zájmem o sebe. Aby měly motivaci se vzchopit tím, že má o jejich bytost někdo upřímný zájem a přeje jim štěstí.

Možná to byly osoby, které ztratily všecko, co je těšilo a chřadly a byly v žalu a beznaději. Takové nebohé bytosti nemá nikdo právo vyhánět z jejich majetku nebo jim odebírat možnosti změnit si situaci. Měli by dostat pomoc soudního kurátora, který zajistí jejich čistotu na místě, kde je jim nejpříjemněji, kde to milují a kde si přejí trávit život.

©

V psychotronické válce, která se vedla intenzívně v několika posledních letech a zesilovala na páchání zločinů na obětech směrem k jejich vyhnání z jejich domů i života, bylo mnoho nových možností pro zločince, jak někomu znečistit vzhled a jeho domácnost i reputaci více směrem do blázince nebo zbavení péče o dítě. Byly na to speciální psychotronické i jiné zbraně.

Válka neskončila, síť FAULFREKVENČNÍ byla DESINTEGROVÁNA, ale zločinec nepřestává konat, pokud se rozhodne, že oběť zlikviduje, dokud jej někdo nezastaví z ochránců práva a spravedlnosti.

©

Možná, že takové oběti, na kterou působí zločin směrem k neschopnosti být čistá, právě ten, který jí chce zbavit soudnosti, násilím odvézt z domova, nechat napíchat jedy měnící vědomí, zaklecovat a praštit elektrickým proudem do hlavy a následně jí zbavit všech sakrálních lidských práv a svobod, dítěte a majetku, aby všechno mohl získat legálně nelegálním násilím, zločinec na oběti jí odebírá prostředky, kterými by si mohla zajistit čistotu. Může jí krást věci v domácnosti, odebírat je a zase vracet, může její domácnost špinit a záměrně si nafocovat jak je špinavá a rozházená, možná plná odpadků. Nemusí mít klíče od jejího domu, existují šperháky. V psychotronických domech si zločinní manželé nebo partneři už při stavbě nebo rekonstrukci zadávali tajný vchod a nebo klíče a zámky, do kterých se šlo snadno vloupat a měli šperháky, aby mohli v případě rozvodu či rozchodu ex vyhnat s velkou parádou z domu, aby se již nevrátila neb by měla těžký citově traumatický šok z toho, co se jí stalo, a měla by strach cokoli proti tomu podnikat.

©

Zločinec klidně zatím může oběti klidně lít do čistících prostředků nějaké smradlavé tekutiny, může jí stříkat do domácnosti jedovatý obsah. Dokud existovala psychotronická šikana, mohl zločinec oběti v její nepřítomnosti dát do domácnosti nastříkat bílý morgellonový plastový prach, který při psychotronickém působení byl silně vodivý na elektrizující proud a začal po nějaké době silně zapáchat. Tak se domácnost oběti psychotronického násilí mohla ocitnout v situaci, kdy jí všechno v domácnosti zasmrádlo a nešlo vyčistit.

MNOHÉ DOMÁCNOSTI DOSUD SMRDÍ PSYCHOTRONICKÝM PŘESTŘELENÍM.

©

Psychotroničtí zločinci obětem působili faulplasmově na přístroje v domácnosti, na čistící prostředky, na skříně, na deky i na prádlo, prádlo vám díky tomu mohlo zasmrádnout už v pračce i sušičce. Vyndali jste je smradlavé. Mohli kazit psychotronicky potraviny a všechny chutnaly hnusně. Během krátké chvíle mohla domácnost zapuchnout jakousi kyselou starobou, která vypadala čichově jako když jí člověk nemyje leta a sviní jí výkaly. Oběť neměla šanci se z toho dostat.

©

Pokud oběti ještě zločinec nechal odpojit odvodem financí, sabotáží nebo psychotronickým zničením topení na plyn faulplasmovou sufokací plynového kotle a trubek, oběť musela topit elektrickými přímotopy, které ovšem během psychotronické války fašističtí ariáni vyměnili za jedovaté a silně zapáchající a mohli jste si tak promořit bydliště během několika dnů jedovatým smradem z topení, který se usadil všude v nábytku a textiliích i v omítce. Mohli jste se otrávit, pokud byste je nechali zapnuté a šli jste u nich spát.

©

Zločinec mohl znehodnotit nastříkanou hořlavou třaskavou jedovatou tekutinou i krb s komínem a při zatopení krb smrděl a prosmrděl domácnost, která pak nešla řádně dlouho vyvětrat, zejména pak v zimě. Zločinci v psychotronických domech stavěli zvláštní krby, u kterých stačilo určitou část znehodnotit a už jste si nezatopili, neboť krb při hoření smrděl.

©

Pokud měla oběť zvířata, psychotronický zločinec je mohl faulplasmově odstřelovat  a zvířata pak čůrala a kakala všude možně po bytě, jejich moč a výkaly extrémně silně zapáchaly elektrizujícím způsobem jak sufokovala. Zároveň zvířata nechtěla chodit ven, protože páníčka instinktivně chránila vlastními těly před psychotronickými střelami a zvířata znečišťovala tak zoufale bydlení, což než se odstraní v jejich vědomí, trvá několik měsíců, než se odstresují a odsufokují.

Takže luxusní domácnost mohla oběti zapáchat během několika týdnů tak, že při vstupu by si každý pomyslel, že ten člověk je bláznivé špinavé prase.

Oběť mohla být napadána tak, že jí v její nepřítomnosti lezli zločinci do domu a ničili jí domácnost po malých věcech, rozkrádali, znehodnocovali, rozbíjeli. 

Mohl to dělat ex, protože měl klíče. 

Mohl to dělat soused skrze vniknutí do domu šperhákem.

Mohl to dělat zločinec, který oběť sledovat spacetimeviewerem a dával avízo někomu ze sousedství - za poplatek, kterého platil za vykrádání a vyhánění z domova.

Policie takové případy neřešila...Zločinci měli pré.

Oběti posílala na psychiatrii a když si opakovaně stěžovala, označili ji, že udává lidi na policii a že je schizofrenik a neměla dovolání...

POLICII NEBYLO MOŽNÉ POUŽÍT, PROTOŽE PO NĚKOLIKÁTÉ STÍŽNOSTI, KTEROU NEŘEŠILA, BYLA OBĚŤ PROSTĚ ZESMĚŠŇOVÁNA A NIKDO JÍ NEPOMÁHAL.

SVĚDECTVÍ O TAKOVÉM MUČENÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE:

©