STAŘECKÁ DEMENCE ALZHEIMER A JINÉ PORUCHY PAMĚTI A VĚDOMÍ

Co je způsobovalo.

Texty ještě nejsou po korekturách, na stránce se pracuje.

STAŘECKÁ ČI JAKÁKOLI DEMENCE ZAMĚŇOVANÁ ČASTO S BLÁZNOVSTVÍM MOHLA VZNIKNOUT MNOHA ZPŮSOBY A JEJICH KOMBINACÍ:

1) Přetočením PRAVOTOČIVOSTI KOTULÍ vadnými pohyby těla a vadnými levotočivými nesakráními návyky, které nám fašisté jako formu mučení směrem k smrti a beznaději vnutili od roku 1919. Nesakralita našich vědomých tělních pohybů z nedostatku uvědomění, že na nich záleží naše dlouhověkost a zdraví. Vadné tělesné návyky v pohybech vedly do různých poškození páteře a od vadného držení těla se uzvírají příslušné úseky páteře, které vedou nevry a mozek se vadně inervoval a nedetoxikoval se a netrénoval se.

©

2) Psychotronickou šikanou. Fašisté našim lidem vystřelovali soustavným namířením represívních plasmových generátorů v síti 5G mozkové a jiné buňky a ničili jim uvědomění, schopnost se vcítit a přijmout informace z druhého břehu vědomí, ničili lateralitu, dualitu, soucit a milosrdenství, ničili správné instinkty, schopnost cítit vůně správně, schopnost vnímat chutě správně a ničili magnetické tělo. Ničili intuici a přirozené instikty a tím nám ubírali na sakralitě. Těla chřadla a mozek degeneroval odebíráním kyslíku tkáním tzv. sufokací. Minerály a stopové prvky frekvenční plasmování přeměňovalo na toxický arzén.

©

3) Malé množství podnětů. Malá gramotnost a nízký rozvoj vzdělání po opuštění školy, mechanické pohyby v práci, jednostrannost a celkoě nízký počet rozmanitých prožitků. 

©

4) Soustavné dívání se na televizi a do počítače. Zraková strnulost, která vede do neschopnosti těla čisti mozek od toxických metabolitů a látek. Nošení brýlí a čoček, které strnulost fixuje.

©

5) Málo pohybu, sedavá a jednostranná zaměstnání a z nich nesprávný postoj páteře, uskřinutí nervů a nedokrvování v důsledku toho nedokonalá práce všech orgánů a nedostatečná schopnost detoxikace. 

©

6) Celkově nízká komunikativnost, která stimuluje skrze frekvenční rozeznění mandlí magneticky přední lalok mozku a čistí jej a stabilizuje paměť. 

©

7) Malý pobyt v přírodě mezi sakrálními zvuky v přírodě. Hluk.

8) Vniknutím toxických jedů těla a do jeho mozku, zejména pak chemikálií z pesticidů, herbicidů, insekticidů, glyfozátu, průmyslových jedů plných toxických těžkých kovů, a neschopností těla je detoxikovat. Nejvíce takových kovů se k nám dále dostalo rozbitím rtuťového teploměru zejména pak v nemocnicích, kde se nedetoxikovalo řádně a prostředí bylo plné výparů rtuti a někde je to dodnes. Dále pak nejvíce toxických těžkých kovů dodávalo lidem kouření včetně pasívního, exhausty z dopravy, záměrně rozsypávané chemtrails z letadel, očkování a jedovatá farmaka s negativními účinky, jedení mořských živočichů, buráky, toxická topení a infrazářiče, jedovaté nátěry a jedovaté chemické provozy, zejména pak výroby barev, lepidel, výbušnin, kyselin, které kovy v těle rozpouštějí. Dále pak byly nebezpečné některé kombinace potravina  potravinových doplňků, které kovy nevylučovaly, pouze pomalu rozpouštěly jako například pití aloe vera bez sorbentů. To způsobovalo stařeckou demenci i toxickou sadistickou tendenci řešit životní situace násilně.

9) SOUSTAVNÝM LHANÍM a vírou v lež, kterou nám servírovala média pod fašisticko ariánskou nadvládou. Falešnou a na scestí zavádějící propagandou o tom co je dobré a špatné a co je pravda. Soustavné uvádění v omyl. Podvody v osobních vztazích, nevěrou, smilstvem a zatajováním skutečností  ve vztazích.

©

10) Nespisovnou, hrubou, vulgární a nepřesnou mluvou.

11) Nepříjemnými nespravedlivými pocity, které jsme si vzájemně působili.

12) Bolestí a strachem způsobovanou zločinem a násilím i ve zdravotnictví. Odebíráním krve.

13) Plasmovou faulhypnózou, narkózami a nevědomím, co se dělo při nich.

14) Elektrosmogem v represívní mikrovlnné psychotronické síti 5G.

15) Zadržování negativních pocitů.

©

16) DLOUHODOBÝ POBYT V DUSNÉM NEVĚTRANÉM PROSTŘEDÍ, čichání desinfekcí a nepříjemných odérů.

17) Vadný postoj k sexuální nahotě. ZAKÁZANÁ SEXUALITA. ŽÁDNÁ SEXUALITA.

18) Zločinnými přesmyky vědomí matením zrakové koordinace a tím správné laterality.

a další

TO VŠE PŘETÁČÍ KOTULE.