STAŘECKÁ A JINÁ DEMENCE ALZHEIMER A JINÉ PORUCHY PAMĚTI A UVĚDOMĚNÍ

Co je způsobovalo. www.globalnireformapsychiatrii.cz/starecka-demence/

STAŘECKÁ ČI JAKÁKOLI DEMENCE ZAMĚŇOVANÁ ČASTO S BLÁZNOVSTVÍM MOHLA VZNIKNOUT MNOHA ZPŮSOBY A JEJICH KOMBINACÍ:

0) NEJHORŠÍ DEGENERACI MOZKOVÝCH BUNĚK KROMĚ PRENATÁLNÍCH VÝVOJOVÝCH VAD, KTERÉ LÉČIT NEJDOU, ZPŮSOBUJE JED A OČKOVÁNÍ - TO ČÁSTEČNĚ LÉČIT LZE.

1) Přetočením PRAVOTOČIVOSTI KOTULÍ vadnými pohyby těla a vadnými levotočivými nesakráními návyky. LIDSTVO ZAPOMNĚNLO, ŽE JSME PRAVOTOČIVÉ BYTOSTI A ŽE KDYŽ SE PŘETÁČÍME DOLEVA, MIZÍ NÁM PAMĚŤ A INTELIGENCE a máme sklon k mrtvicím a infarktům. Nesakralita našich vědomých tělních pohybů z nedostatku uvědomění, že na nich záleží naše dlouhověkost a zdraví. Vadné tělesné návyky v pohybech vedly do různých poškození páteře a od vadného držení těla se uzavírají příslušné úseky páteře, které vedou nervy a mozek se vadně inervoval a nedetoxikoval se a netrénoval se. MÁME PSÁT LEVOU I PRAVOU RUKOU, COŽ NEDĚLÁME A NIČÍME SI PAMĚT A INTELIGENCI.

©

2) Psychotronickou šikanou. Frekvenční zločinci našim lidem vystřelovali soustavným namířením represívních plasmových generátorů mozkové a jiné buňky na levé straně mozku a vystřelovali jim levé oko frekvenčně, kde jsou dráhy důležité pro uvědomění sebe sama, a ničili jim uvědomění, schopnost se vcítit a přijmout informace z druhého břehu vědomí, ničili zrakovou koordinaci, ničili magnetické tělo. Ničili intuici a přirozené instinkty a tím nám ubírali na sakralitě. Těla chřadla a mozek degeneroval odebíráním kyslíku tkáním tzv. sufokací. Minerály a stopové prvky frekvenční plasmování přeměňovalo na toxický arzén a jiné toxiny.

©

3) Malé množství podnětů. Malá gramotnost a nízký rozvoj vzdělání po opuštění školy, mechanické pohyby v práci, jednostrannost a celkově nízký počet rozmanitých prožitků. Lidé přestali krasopisně psát a spisovně mluvit a to ničí mozek. Málo děkují a zdraví, jsou izolovaní a pasívně kontumují obraz a zvuk místo pravidelných interakcí.

©

4) Soustavné dívání se na televizi a do počítače. Zraková strnulost, která vede do neschopnosti těla čisti mozek od toxických metabolitů a látek. Nošení brýlí a čoček, které strnulost fixuje.

©

5) Málo pohybu, sedavá a jednostranná zaměstnání a z nich nesprávný postoj páteře, uskřinutí nervů a nedokrvování v důsledku toho nedokonalá práce všech orgánů a nedostatečná schopnost detoxikace. 

©

6) Celkově nízká komunikativnost, která stimuluje skrze frekvenční rozeznění mandlí magneticky přední lalok mozku a čistí jej a stabilizuje paměť. 

©

7) Malý pobyt v přírodě mezi sakrálními zvuky v přírodě. Hluk.

8) Vniknutím toxických jedů těla a do jeho mozku, zejména pak chemikálií z válečných jedovatých aerosolů práškovaných z letadel - chemtrails, pesticidů, herbicidů, insekticidů, glyfozátu, průmyslových jedů plných toxických těžkých kovů, a neschopností těla je detoxikovat. Nejvíce takových kovů se k nám dále dostalo rozbitím rtuťového teploměru zejména pak v nemocnicích, kde se nedetoxikovalo řádně a prostředí bylo plné výparů rtuti a někde je to dodnes. Dále pak nejvíce toxických těžkých kovů dodávalo lidem kouření včetně pasívního, exhausty z dopravy, očkování a jedovatá farmaka s negativními účinky, jedení mořských živočichů, buráky, jedovaté nátěry a jedovaté chemické provozy, zejména pak výroby barev, lepidel, výbušnin, kyselin, které kovy v těle rozpouštějí. Dále pak byly nebezpečné některé kombinace potravina  potravinových doplňků, které kovy nevylučovaly, pouze pomalu rozpouštěly jako například pití aloe vera bez sorbentů. To způsobovalo stařeckou demenci i toxickou sadistickou tendenci řešit životní situace násilně.

9) SOUSTAVNÝM LHANÍM a vírou v lež, kterou nám servírovala média pod NWO nadvládou. Falešnou a na scestí zavádějící propagandou o tom co je dobré a špatné a co je pravda. Soustavné uvádění v omyl. Podvody v osobních vztazích, nevěrou, smilstvem a zatajováním skutečností  ve vztazích.

©

10) Nespisovnou, hrubou, vulgární a nepřesnou mluvou.

11) Nepříjemnými nespravedlivými pocity, které jsme si vzájemně působili.

12) Bolestí a strachem způsobovanou zločinem a násilím i ve zdravotnictví. Odebíráním krve.

13) Narkózami a nevědomím, co se dělo při nich.

14) Elektrosmogem v represívní mikrovlnné psychotronické síti nejenom 5G.

15) Zadržování negativních pocitů.

16) MOBILNÍ TELEFONY A ZESILOVAČE WIFI, KTERÉ VYZAŘOVALY JEDOVATÉ FREKVENCE. NEDÁVEJTE MOBILNÍ TELEFONY NA UCHO A NENOSTE JE NA TĚLE. WIFI SE MUSÍ ZMĚNIT NA INTERNET PO DRÁTĚ.

©

16) DLOUHODOBÝ POBYT V DUSNÉM NEVĚTRANÉM PROSTŘEDÍ, čichání desinfekcí a nepříjemných odérů.

17) Vadný postoj k sexuální nahotě. ZAKÁZANÁ SEXUALITA. ŽÁDNÁ SEXUALITA.

18) Zločinnými přesmyky vědomí matením zrakové koordinace přeměňováním věcí v domácnosti, které si psychotroničtí kati zadávali a nutili naše muže, aby je dělali svým rodinám.

a další

TO VŠE PŘETÁČÍ KOTULE LEVOTOČIVĚ.

POKUD SE CHCETE LÉČIT, ZMĚŇTE NÁVYKY.
PACIENTY S PORUCHAMI PAMĚTI JE NUTNÉ UMÍSTIT DO JEJICH DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ A DETOXIKOVAT JE OD JEDŮ. NESMÍTE JIM UKLÍZET, MUSÍTE JE VÉST, ABY TO DĚLALI SAMI, ABY VĚDĚLI, KAM CO DALI. NESMÍ SE JIM ZAMĚŇOVAT PŘEDMĚTY.
MUSÍTE JIM DĚLAT PRŮVODCE, MUSÍ MÍT SPOLEČNÍKA, KTERÝ S NIMI BUDE MLUVIT, ČÍST, SLEDOVAT PODNĚTY.
MUSÍ CHODIT DO PŘÍRODY A DÍVAT SE DO DÁLKY A SLEDOVAT NĚCO V DÁLCE. MŮŽE SE JIM UDĚLAT NĚKDE V ZAHRADÁCH SLEDOVACÍ TRÉNINGOVÉ POLE S OBRÁZKY A PŘEDMĚTY A HLEDAT JE S NIMI.
NESMÍ SE DÍVAT NA MALOU OBRAZOVKU MOBILU NEBO TABLETU, POTŘEBUJÍ SLEDOVAT FILMY NA PLÁTNĚ NEBO EXTRÉMNĚ VELKOU TELEVIZI.
MUSÍ PSÁT LEVOU A PRAVOU RUKOU.
MUSÍ ČÍST A RECITOVAT.
MUSÍ VYPRÁVĚT.
MUSÍ SE DÍVAT NA STARÉ FOTOGRAFIE A FILMY A VYPRÁVĚT SI PAMĚTI.
MUSÍ MÍT NĚKOHO, KDO S NIMI BUDE VZPOMÍNAT NA SPOLEČNÉ ZÁŽITKY A PRAVDIVĚ JE POPISOVAT.
MUSÍ SE UČIT A OPAKOVAT SI.
MUSÍ ZPÍVAT A HRÁT NA HUDEBNÍ NÁSTROJE.
MUSÍ SE UČIT ZPĚTNĚ SAMOOBSLUŽNOSTI.
MUSÍTE SE JIM VĚNOVAT A ZLEPŠOVAT JEJICH STAV DNES A DENNĚ.
NESMÍ DĚLAT MONOTÓNNÍ ČINNOSTI A PRÁCE.
NESMÍ SE NUDIT.
NESMÍ BÝT ZAVŘENI NA MALÉM PROSTORU.
POTŘEBUJÍ NUTNĚ NA SLUNCE.
POTŘEBUJÍ ČERSTVÝ VZDUCH.
POTŘEBUJÍ ALKALICKÉ KOUPELE A DETOXIKAČNÍ ZÁBALY.
POTŘEBUJÍ CELOTĚLOVÉ MASÁŽE.
POTŘEBUJÍ DÝCHAT FROLOVŮV DÝCHACÍ TRENAŽER.
POTŘEBUJÍ SE NA NĚCO TĚŠIT.
MUSÍ SE POHYBOVAT V UZAVŘENÉM AREÁLU, KTERÝ JE VELKÝ, ABY MOHLI CHODIT VOLNĚ SAMI.
JINAK SE S NIMI DĚLAJÍ CVIČENÍ JAKO S RETARDOVANÝMI PACIENTY.
STRAVU POTŘEBUJÍ JAKO V DETOXIKACI OD JEDŮ.
MĚLI BY PODSTOUPIT PŘÍSTROJOVOU DETOXIKACI NA SENSITIVU IMAGO 530.