STARÁ DOSUD STÁTEM PLACENÁ SADISTICKÁ JEDOVNICKÁ PSYCHIATRIE

Sadistické násilí a mučení, debilizace a desakralizace vydávané za léčbu za státní peníze posvěcenou státní soudní detencí.  www.globalnireformapsychiatrie.cz/stara-psycha/

PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM PO ČESKU

aneb

STARÁ SADISTICKÁ PSYCHIATRIE 

©

Jakmile si nějaké instituce schválí do zákona legální represi a schválí si násilí proti vůli zadrženého, je to organizace zločinecká. 

V NAŠEM MATRIXU LÉČÍ LÁSKA, NE NÁSILÍ.

JSME ZALOŽENÍM NIRVÁNŠTÍ DŽINOVÉ.

JAK ZABÍJÍ ELEKTRICKÝ PROUD

JAK NIČÍ ORGANISMUS JEDOLÉKY

ZLOČINECKÁ ORGANIZACE POUŽÍVAJÍCÍ LEGÁLNĚ SCHVÁLENOU REPRESI UMOŽŇUJE VŠECHNY DRUHY NÁSILÍ I POD FALEŠNÝM SVĚDECTVÍM A OBĚTEM NIKDO NEVĚŘÍ JEJICH STÍŽNOSTI NEB STÁT TENTO POSTUP SCHVÁLIL.

MŮŽETE ZDE UVÍZNOUT VE ZLOČINU NA VÁS.

MŮŽETE BÝT TĚŽCE ŠOKOVĚ OTŘESENI Z NÁSILNÉHO ZACHÁZENÍ PROTI VAŠÍ VŮLI.

NIC SE ZDE NELÉČÍ, CELÉ TĚLO SE ZDE POŠKOZUJE A POŠKOZUJE SE VAŠE PERSPEKTIVA .

Absolutně každý by pod bolestivě mučícím násilím zešílel a bránil by se, křičel by nebo byl i agresívní a domáhal by se svých práv a svobod všemi způsoby. Jakmile ale oběť násilí byla agresívní VE SNAZE SE OSVOBODIT, byla označena za celospolečensky nebezpečnou a odsouzena do detence pod jedovaté látky a mučení paralyzující a paměť beroucí elektrikou a omezováním na malém prostoru, kde se o oběť již téměř nikdo nezajímal. 

Tedy kdokoli mohl být v takovém 

represívním sadistickém systému násilím umučen.

©
Mohl být věčně uvězněn za svoje názory, které psychiatři prostě nesdíleli. 
Zejména za náboženské.

Psychiatričtí kati si vymýšleli diagnózy, které oběť navždy zbavily možnosti se kdekoli dovolat práv a spravedlnosti. 

Jakmile oběť dostala nálepku blázen, téměř všichni tuto bytost už jenom znevýhodňovali a stigmatizovali. 

©

Neměla šanci se vzpeřít a vzchopit a pokud si stěžovala, hrozilo jí násilné zaklecování někde v ústavu, kde byla debilizována dalším násilím jedy  elektrickým proudem, ponižováním a věčnou detencí s falešným označením "společensky nebezpečný". 

Psychiatrické diagnózy vytvářeli lidé, kteří údajného psychotického nebo schizofrenického pacienta téměř nevyslechli. 

Ať řekl co řekl, něco jiného si napsali, 

aby pacienta mohli nechat soudně zadržet v detenci, 

kde na něm násilím proti jeho vůli experimentovali směrem ke zhoršování jeho životních vyhlídek. 

©

VŠECHNY PSYCHIATRICKÉ DIAGNÓZY PROHLAŠUJEME JAKO ABSOLUTNÍ GLOBÁLNÍ LÉKAŘI ZA NEPLATNÉ.

ZAKAZUJEME VÁM BRÁT A PŘEDEPISOVAT  A VYRÁBĚT A DISTRIBUOVAT ČIPOVANÉ TOXICKÉ PSYCHIATRICKÉ LÉKOJEDY.

©

PSYCHIATRICKÁ DIAGNÓZA NEEXISTUJE, 

EXISTUJE POUZE OBĚŤ ZLOČINU NA NÍ NEBO NA SOBĚ.

©

Bylo normální, že oběti nijak neléčili, lhali jí, pouze jí zadržovali na omezeném prostoru měsíce i leta bezdůvodně a tvrdili jí, že je nebezpečná společnosti, protože neplní jejich debilizující příkazy. 

Jakmile jste byli odsouzeni k smrti pomalým znevýhodňujícím umučením, už jste se z ústavu nedostali zdraví a soudní, buď jste zde byli na doživotí jako 

chroňák, retard nebo geront, 

nebo vás debilizovali a propustili do snížené pracovní schopnosti, nezaměstnanosti nebo bez řidičského průkazu odsouzené k pomalé smrti na neschopnost najít si pracovní příležitost a uživit se a svoji domácnost, mohli vás poslat domů s tromby a emboliemi po jedech a elektrickém proudu do těla a zemřeli jste následně nebo vás mučili pak ještě doma skrze léky, které když jste odmítli brát, tak jste nedostali příznivý posudek nebo zpátky řidičský průkaz. 

©

Všechny psychiatrické lékojedy byly čipované a mohly na ně být připnuty psyychotronické zbraně a způsobit negativní účinky v příbalovém letáku, kterými se lékojedy netajily, ale psychiatři tvrdili, že se to prý nemůže stát a nebo že průvodní nepříjemné jevy máte vydržet. 

Tedy to, že vám bylo po lékojedech hůře, byla prý léčba.

Tvrzení, které popírá antagonisticky pravdu a uvádí, že lež pravdou je, je nebezpečné pro vědomí člověka, a kumulace takových tvrzení ve vědomí každého člověka způsobuje sklon k poruchám intuice až do poruch přirozeného instinktu, který je zásadní pro pud sebezáchovy a vada intuice a instinktu vede do vadného vyhodnocování situace a k vyšší úrazovosti a ohrožování své osobnosti z náhlé nevědomé bezděčné nepozornosti. 

©

Je tedy nebezpečné pro každého tvrdit, že jed léčí.

Každý, kdo to tvrdí, je nebezpečný pro ostatní, způsobuje jejich vyšší nehodovost z náhlé bezděčné nepozornosti, neb ve vědomí osob, kterým se lže a ony tomu věří, je přesmyk vědomí projevující se jako náhlé bezděčné nevědomí, ztráta paměti a uvědomění i ztráta čití. Tudíž kdo by takto vědomě či nevědomě lží, na které by si stál, ohrožoval ostatní na vědomí sakrality, byl by shledán jako nesoudný.

NESOUDNÝ ČLOVĚK ŠÍŘÍ LEŽ, KTERÁ ŠKODÍ OSTATNÍM.

©

TÍMTO USVĚDČUJEME VŠECHNY PSYCHIATRY 

Z NESOUDNOSTI. 

Základním prostředkem nadvlády a manipulací zločinců byly ŠOKUJÍCÍ NÁSILÍ, LEŽ a PODVOD.

©

"Léčba" JEDOLÉKY s desítkami negativních účinků na organismus, které nikdo nechce z personálu moc řešit neb tvrdí, že to ty JEDOLÉKY nedělají, že to prý není k tomu, NENÍ LÉČBA, ALE MUČENÍ.