STARÁ SADISTICKÁ JEDOVNICKÁ PSYCHIATRIE

Sadistické násilí vydávané za léčbu. Úkryt fašistických ariánů vyhlazujících národ Ježíše Krista a Marie Magdalény za státní peníze nelegálním mučením posvěceným státní soudní detencí. 

STARÁ SADISTICKÁ PSYCHIATRIE 

OD ZAČÁTKU SVÉHO VZNIKU 

SLOUŽILA ZÁJMŮM FAŠISTICKÝCH ARIÁNŮ

KTEŘÍ PŘEBÍRALI 

ČESKOU ZEMI 

NÁSILÍM. 

©

MÁ TRADICI AŽ KE KATOLICKÉ INKVIZICI, KTERÁ BYLA TAKÉ ARIÁNSKOU INFESTACÍ SYSTÉMU, NIKOLI STÁTU, ALE CÍRKVE.

Ariáni se odjakživa prosazovali tak, že tajně zločinně nekalými násilnými zastrašovacími likvidujícími praktikami infiltrovali různé státní instituce a organizace, státní firmy a soukromé podniky, násilím je přebírali, zneškodňovali nespolupracující majitele, spolupracující pod mučením zotročovali násilím ke spolupráci a poté lstí šokovali svoje okolí zradou a útokem na ostatní. 

©

Zajišťovali si tak nadvládu násilím teroru, které se téměř každý bál a nebyl schopen se proti ní sám postavit. 

©

Znakem ariánů byla šokující obřízka, věčné poranění, zotročení násilím nebo šokující mučení jiným způsobem, po kterém se oběť stala ideálně němou. 

Nesvědčila. Byla ráda, když byla propuštěna a bála se opětovného mučení a raději plnila podmínky, za kterých mučena nebyla.

©

V této moderní době měli ariáni tři vynálezy, které jim jejich nadvládu teroru umožňovaly ještě zesílit a používali je ve státem schválené instituci: krepační faulhypnózupsychotronickou šikanu a zotročený stát, který platil svým občanům ze zdravotního pojištění za jedování a mučení omezováním základních lidských práv a svobod a ničení mozku a srdce a nervového systému elektrickým proudem a ještě je posílal skrze svoje zmanipulované soudy falešnými psychiatrickými posudky do soudních detencí, ze kterých pacienty málokdo vytahoval, protože věřil státní instiutci. Ideální půda pro nejhorší druhy zločinů. 

©

Jakmile si nějaké instituce schválí do zákona legální represi a schválí si násilí proti vůli zadrženého, je to organizace zločinecká. UMOŽŇUJE TOTIŽ VŠECHNY DRUHY NÁSILÍ POD FALEŠNÝM SVĚDECTVÍM A OBĚTEM NIKDO NEVĚŘÍ JEJICH STÍŽNOSTI NEB STÁT TENTO POSTUP SCHVÁLIL.

Absolutně každý by pod bolestivě mučícím násilím zešílel a bránil by se, křičel by nebo byl i agresívní a domáhal by se svých práv a svobod všemi způsoby. Jakmile ale oběť násilí byla agresívní VE SNAZE SE OSVOBODIT, byla označena za celospolečensky nebezpečnou a odsouzena do detence pod jedovaté látky a mučení paralyzující a paměť beroucí elektrikou a omezováním na malém prostoru, kde se o oběť již téměř nikdo nezajímal. 

Tedy kdokoli mohl být v takovém 

represívním sadistickém systému násilím umučen.

©
Mohl být věčně uvězněn za svoje názory, které psychiatři prostě nesdíleli. 
Zejména za náboženské.

Psychiatričtí kati si vymýšleli diagnózy, které oběť navždy zbavily možnosti se kdekoli dovolat práv a spravedlnosti. 

Jakmile oběť dstala nálepku blázen, téměř všichni tuto bytost už jenom znevýhodňovali a stigmatizovali. 

©

Neměla šanci se vzpeřít a vzchopit a pokud si stěžovala, hrozilo jí násilné zaklecování někde v ústavu, kde byla debilizována dalším násilím jedy  elektrickým proudem, ponižováním a věčnou detencí s falešným označením "společensky nebezpečný". 

Psychiatrické diagnózy vytvářeli lidé, kteří údajného psychotického nebo schizofrenického pacienta téměř nevyslechli. 

Ať řekl co řekl, něco jiného si napsali, 

aby pacienta mohli nechat soudně zadržet v detenci, 

kde na něm násilím proti jeho vůli experimentovali směrem ke zhoršování jeho životních vyhlídek. 

©

VŠECHNY PSYCHIATRICKÉ DIAGNÓZY PROHLAŠUJEME JAKO TRINITY MELCHISEDEK ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽÍ LIDSTVA A ABSOLUTNÍ GLOBÁLNÍ LÉKAŘI ZA NEPLATNÉ.

ZAKAZUJEME VÁM BRÁT A PŘEDEPISOVAT  A VYRÁBĚT A DISTRIBUOVAT ČIPOVANÉ TOXICKÉ PSYCHIATRICKÉ LÉKOJEDY.

©

PSYCHIATRICKÁ DIAGNÓZA NEEXISTUJE, 

EXISTUJE POUZE OBĚŤ ZLOČINU NA NÍ NEBO NA SOBĚ.

Úplně běžně se na psychiatriích falšovaly testy psychiatrických diagnóz, které byly vymyšlené, aby šlo oběti psychotronicky mučit účinněji skrze lékojedy s negativními účinky z psychotronického čipování, které po prvních halucinacích, které obětem způsobili psychotroničtí kati, oběti dostali k trvalému užívání s trvalou nevyléčitelnou diagnózou psychotik, schizofrenik nebo sebevrah či osoba psychicky labilní a nespolehlivá. 

I psychiatři hráli psychotronickou hru TAME THE WITCH a pro zábavu oběti, které zde, v této tajné hře pro většinu obyvatel, byly stigmatizovány směrem k fašistickému umučení po své genetice nebo se někomu znelíbili a zaplatil jim psychotronickou popravu, psychotronicky je mučili a popravovali na vyhlídce na osvobození ze sadismu, kterým se kolektivně jako psychiatři bavili.

©

Bylo normální, že oběti nijak neléčili, lhali jí, pouze jí zadržovali na omezeném prostoru měsíce i leta bezdůvodně a tvrdili jí, že je nebezpečná společnosti, protože neplní jejich debilizující příkazy. 

Jakmile jste byli odsouzeni k smrti pomalým znevýhodňujícím umučením, už jste se z ústavu nedostali zdraví a soudní, buď jste zde byli na doživotí jako 

chroňák, retard nebo geront, 

nebo vás debilizovali a propustili do snížené pracovní schopnosti, nezaměstnanosti nebo bez řidičského průkazu odsouzené k pomalé smrti na neschopnost najít si pracovní příležitost a uživit se a svoji domácnost, mohli vás poslat domů s tromby a emboliemi po jedech a elektrickém prudu do těla a zemřeli jste následně nebo vás mučili pak ještě doma skrze léky, které když jste odmítli brát, tak jste nedostali příznivý posudek nebo zpátky řidičský průkaz. 

©

Mohli vám zde prohloubit vaši závislost na toxických drogách, lékojedech na bolest nebo na nesprávně aplikovaných halucinogenních látkách či na alkoholu nebo jídle, 

neboť dobře věděli, že je způsobuje psychotronická poprava na krčí kotuli, jaterní bulity, faulplasmová sufokace střevní stěny, jícnového uzávěru a části mozku zodpovědného za správné instinkty, a dále těžká životní situace, kvůli které jste brát srdci a vědomí a mozku ulevující zapomněnkové látky začali, a která se vám během zadržení ještě zhoršila.

©

Všechny psychiatrické lékojedy byly čipované a byly na nich připnuty psyychotronicky po síti 5G všechny negativní účinky v příbalovém letáku, kterémi se lékojedy netajily, ale psychiatři tvrdili, že se to prý nemůže stát a nebo že průvodní nepříjemné jevy máte vydržet. 

Tedy to, že vám bylo po lékojedech hůře, byla prý léčba.

Tvrzení, které popírá antagonisticky pravdu a uvádí, že lež pravdou je, je nebezpečné pro vědomí člověka, a kumulace takových tvrzení ve vědomí každého člověka způsobuje sklon k poruchám intuice až do poruch přirozeného instinktu, který je zásadní pro pud sebezáchovy a vada intuice a instinktu vede do vadného vyhodnocování situace a k vyšší úrazovosti a ohrožování své osobnosti z náhlé nevědomé bezděčné nepozornosti. 

©

Je tedy nebezpečné pro každého tvrdit, že jed léčí.

Každý, kdo to tvrdí, je nebezpečný pro ostatní, způsobuje jejich vyšší nehodovost z náhlé bezděčné nepozornosti, neb ve vědomí osob, kterým se lže a ony tomu věří, je přesmyk vědomí projevující se jako náhlé bezděčné nevědomí, ztráta paměti a uvědomění i ztráta čití. Tudíž kdo by takto vědomě či nevědomě lží, na které by si stál, ohrožoval ostatní na vědomí sakrality, byl by shledán jako nesoudný.

NESOUDNÝ ČLOVĚK ŠÍŘÍ LEŽ, KTERÁ ŠKODÍ OSTATNÍM.

©

TÍMTO USVĚDČUJEME VŠECHNY PSYCHIATRY Z NESOUDNOSTI A UVALUJEME NA NĚ SAKRÁLNÍ PSYCHIATRICKOU SOUDNÍ VĚZEŇSKOU DETENCI. JSOU CELOSPOLEČENSKY NEBEZPEČNÍ.

Oběti, které se bránily, byly retardovány jedy a elektrickým proudem a nebo zešílely opravdu pod psychotronickým mučením, které umělo dělat halucinace, bludy a náměsíčnost, ztráty paměti na to kdo oběť je, ztráty vědomí a uvědomění a ztráty smyslů, chronické únavy, elektrizující bolesti, slintání a další jevy, které pak sadisté na psychiatriích označovali jako že choroba postupuje k horšímu v jejich péči.

Základním prostředkem nadvlády a manipulací ariánů byly ŠOKUJÍCÍ NÁSILÍ, LEŽ a PODVOD.

©

Stará sadistická psychiatrie nebyla v České Republice za účelem léčit, nic neléčila, byla nejvhodnější pro ničení nervového systému, srdeční činnosti a mozku, a pro tajné válečné vyhlazovací mučení a umučení nežádoucích osob po prastaré genetice.

 Jedno pracoviště sloužilo pro tajné sexuální sadistické orgie pod krepační faulplasmovou faulhypnózou i bez ní, a to v léčebně Havlíčkův Brod, kam se oběti odvážely na "vyšetření" a k osobním mstám za účelem pobavení fašisticko ariánské LUFTHAFFE a k zisku finanční odměny a prestiže v psychotronické, OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE VYLHANÉ, válečné hře 5G psychotronických katů TAME THE WITCH

k fašisticko ariánským LIKVIDACÍM ZNEUŽÍVANÝCH OSOBNOSTÍ většinou z blízkých, KTERÉ UŽ NECHTĚLY SLOUŽIT TYRANOVI JAKO ONUCE nebo se je tyran rozhodl zlikvidovat sám, protože už ho nebavily, nebyl z nich žádný užitek a šlo zpeněžit jejich umučení. 

LUFTHAFFE VYRÁBĚLA PSYCHOTRONICKÉ KATY jejich mučením a potom, když mučení mučili ostatní a LUFTHAFFE měla z mučení videozáznam, tak videozáznamy měnila tendenčně, aby kompromitovala Slovany, a ukazovala videa v zahraničí jako důkaz, že v České Republice jsou údajně samí sadističtí hnusperverzové, kteří mučí své blízké, které je třeba vyhladit s celým národem i s celou zemí. Získávala tak lidi na svoji stranu, které ovlivňovala směrem k psychotronické likvidaci České Republiky. 

SADISTICKÁ PSYCHIATRIE NA TĚCHTO ÚKLADNÝCH ZÁMĚRECH SPOLUPRACOVALA, PROTOŽE LIKVIDOVALA OBĚTEM ZLOČINŮ POVĚST, ABY SI NIKDE NEMOHLI STĚŽOVAT, ABY MĚLI POVĚST NESOUDNÉHO BLÁZNA.


Na Českou Republiku se díky falšovaným videozáznamům soustředila největší celosvětová psychotronická i fyzická toxická šikana jaká neměla v historii lidstva obdoby. Zahraniční hráči psychotronické hry o planetu Zemi TAME THE WITCH sesílali mučení našim nevinným občanům, kteří byli falešně obviňováni ze sadistické hnusperverze. Z ní byly obviňovány zejména naše ženy zneužívané v krepační faulhypnźe, ve které oběť všechno násilí cítila, ale nemohla se bránit znásilňování. Nebylo poznat, zda se to oběti líbí nebo ne, to bylo v závislosti na to, zda jí zneužívání bolelo nebo ne, což nemohl nikdo poznat vždy, protože fašisté falšovali záznamy, měnili zvuky a vydávali i umučení, které končilo smrtí oběti za sexuální extázi. Tedy lidé se dívali na vraždy sexuálním umučením a nepoznali to. vypadalo to jako orgasmus a extáze. Oběti se vraždily elektrickým proudem na konec a nebyly při vědomí, nemohly se bránit. Kdo nezažil krepeční faulhypnózu, ten to nemůže jen tak pochopit. všechno jste cítili, ale nemohli jste se bránit ani pohyby těla, byly mimovolné, podle toho jak vás mučeili, nemohli jste ani křičet, jenom jste sténali dovnitř. všechny zvuky na videích byly falešné, byly to kompilace obrazu a zvuku.

Oběť nemohla vydat hlas.


ČESKÁ SADISTICKÁ PSYCHIATRIE SLOUŽILA FAŠISTŮM A PROTO JI RUŠÍME.

"Léčba" JEDOLÉKY s desítkami negativních účinků na organismus, které nikdo nechce z personálu moc řešit neb tvrdí, že to ty JEDOLÉKY nedělají, že to prý není k tomu, NENÍ LÉČBA, ALE MUČENÍ.