SRDEČNÍ CAGING L'MORTE

METODA VYTVOŘENÁ ZA ÚČELEM PROGRAMOVÁNÍ BOŽÍCH MLÝNŮ SRDČNÍMI POCITY OBĚTÍ A ZLOČINCŮ, ABY ŠLA ROZEZNAT I NEPATRNÁ LEŽ A GOMORIE ZLOČINCE. METODA JAK ZACHRÁNIT OBĚTI MUČENÉ FYZICKY, PSYCHOTRONICKY A BRUTÁLNĚ SADISTICKY A BOLESTIVĚ, I Z JEJICH VĚDOMÉHO NEMOHOUCÍHO KLECOVÉHO PSYCHOTRONICKÉHO STAVU DUŠE I DUCHA A OSOBY MUČENÉ NEČEKANOU PRASTAROU LŽÍ. METODA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA A VĚDECKÉHO INKARNÁTORA, TVŮRCE LIDSKÉHO TĚLA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU. JEDNÁ SE O PROGRAM JAK ZACHRÁNIT MUČENÉ SRDCE OD SMRTI NA INFARKT A MOZEK OD MRTVICE, A CÉVY OD EMBOLIÍ, ABY SE DOŽILA OSVOBOZENÍ. SRDCE SE PŘI DOZVÍDÁNÍ PRAVDY MUSÍ HÝBAT OBĚMA DUÁLNÍMI SMĚRY, ABY SE UVOLNILY EMOCE, KTERÉ HO DRŽÍ V NEBEZPEČÍ ENERGETICKÉHO PŘEŠPRCNUTÍ, PŘI KTERÉM PRASKAJÍ CÉVY. PROTO SE MU I LŽE AŽ DO MÍRY, JAK ČLOVĚK LHAL OSTATNÍM. MYŠLENKA ENERGETICKY HÝBE SRDCEM PODLE JEJÍ KVALITY. HÝBE SE I MYSL V MOZKU. www.globalnireformapsychiatrie.cz/srdecni-caging/

SRDEČNÍ CAGING L'MORTE

Tato metoda se používala ve frekvenční válce k záchraně psychotronicky mučených obětí tzv. psychotronickou kurvou (střela, která se v organismu chovala jako elektrická skoba ). 

Byla nutná pro odsufokace a k záchraně od rozsáhlé embolizace oběti.

DÁLE SE POUŽÍVALA K PROGRAMOVÁNÍ BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU SRDEČNÍMI FREKVENCEMI ZLOČINCŮ I JEJICH OBĚTÍ, ABY  BOŽÍ MLÝNY VÝBORNĚ ROZPOZNALY KAŽDOU LEŽ A ZÁMĚR LHÁT. 

Dále je to metoda, která zachraňuje mučené oběti zločinů na dálku, než se k nim dostanou zachránci fyzičtí, aby oběť nezemřela na šok ze záchrany.

Je to příprava mučené osoby, která by při záchraně zemřela na šok, selhalo by jí srdce strachy.

Tuto metodu může provádět bystrozraký zachránce, který ví víc než oběť neb zločinec oběť a citlivě ji potřebuje dovést k uvědomění pravdy v jejím životě a k záchraně skrze fyzické zachránce.

Je to jediná možná metoda k záchraně osob brutálně sadisticky opakovaně mučených sexuálně, fyzicky, psychotronicky a fobiemi, které nemají v srdci uvědomění minulé skutečnosti, je zde silné a běžným uvědoměním nepřekonatelné energetické vakuum, které by při náhlém uvědomění jaká je negativně nepříjemná pravda způsobilo takový šok, že by osoba takto vadně poučovaná o šokující pravdě v jejím životě zkolabovala a byla by neresuscitovatelná. 

Selhalo by jí srdce šokem vnitřním nárazem 

silné hnusné mentální energie.

©

Mučeným se postupně vrací vědomí, které je šokuje skutečnostmi i imaginací  polohováním srdeční energie na všechny strany a jemně se srdce rozhýbe a je schopno větší emoce, která je negativně šokující a nebo silně uvolňující.

©

Osoba mučená se nechává posuzovat co by mohlo být pravda a co ne a připravuje se tam na šokující informace.

©

BOLEST, LEŽ, LHANÍ, ŠOK FYZICKÝ, POCITOVÝ, EMOCIONÁLNÍ A MENTÁLNÍ, ZRADA, UVEDENÍ V OMYL, LEST, PARALYZUJÍCÍ ZPRÁVA, HISTORICKÁ NEPŘESNOST, VADA DUCHA SLOVA A VŠECHNO ŠPATNÉ PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA 

vede do energetického ztvrdnutí mentálního a pocitově-emocionálního energetického těla srdce, kterému tuhne tkáň a paralyzuje se 

a tuhne mu i krev v žilách 

a usazuje se odpadová (nemluví pravdu a trvá si na lži) 

či frekvenční (někdo nás negativně ovlivňuje) sufokace v tepnách a žilách.

©

TĚLO MUSÍ BÝT PRO ABSOLUTNĚ SPRÁVNÉ POSOUZENÍ SITUACE ABSOLUTNĚ VYČIŠTĚNÉ OD LŽI. JINAK POSUZUJE NA ZÁKLADĚ VADNÉ INFORMACE A TUDÍŽ TO NENÍ SAKRÁLNĚ. Samo si musí uvědomit, kde je pravda, což zachránce ví a klidně oběti i zločinci předkládá situace k posouzení, ať již jsou pravdivé nebo nejsou.

Celá metoda spočívá v tom, 

že člověku se situace různě popisuje jinak či podobně, než co je pravda, 

aby nezemřel na srdeční selhání v procesu uvědomování, 

a mezitím se mu postupně pravda zjevuje, uvádí se do různých situací z minulosti jak mohly vypadat, popisují se mu jako že to tak je, aby jeho rozum a srdce mohly jemnocitně posuzovat sem a tam různě příjemné i ošklivé situace, které možná zažil nebo je vnímal či proběhly v jeho nevědomí nebo bezvědomí, ve faulhypnóze nebo za jeho zády, nebo tak proběhnout mohly. 

©

Učí se tak rozpoznávat citlivě signály, které vedly do jednání zločinců s ním, a zároveň se srdce pomalu otevírá pravdě, energie se uvolňují a dostává se mimo nebezpečí.

Učí se zároveň chránit svoje sakrální lidská práva posuzováním toho co je a co není špatné či dobré. 

Učí se ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI.

©

Tato metoda je jedinou metodou, pokud člověk dostal elektrošoky do srdeční krajiny nebo do mozku, aby nedostal smrtelnou embolii nebo mu nepraskal céva.

©

Je jedinou metodou, pokud byl člověk opakovaně ve faulhypnóze mučen na sexuálních orgánech a byla mu způsobována bolest ve stavu, ve kterém ji pociťoval, ale nemohl se jí bránit a po brutálních útocích, kdy bylo jeho tělo bolestivě zraňováno a má o tom vědomí ve svém nevědomí, mu byla opakovanými elektrošoky mezi lopatky, do hlavy, do hrudníku na srdci a do sexuálních orgánů vzata bezprostřední paměť. 

Tím vznikala věčně němá oběť, 

která měla časem potíže uvědomění kdo je a potíže s orientací v prostoru a toho, co dělá, pokud by se jí paměť, kterou jí sadisti brali hypnózami a elektrickým proudem a plasmovými halucinacemi, nevrátila sakrálně a nebyla uvědoměna, co se s její duší dělo v nepřítomnosti jejího ducha v těle. 

©

Její duch je její budoucnost a duše bez konektivity s duchem ztrácí přehled o sobě a degeneruje na vědomí toho, co je reálné, což lež způsobuje, kazí intuici a instinkty správně

©

Dětem i dospělým mučeným na duši přicházejí divné chutě a prožitky a divné reakce na běžné situace, například mají fobie a štítí se věcí běžných jako jsou knoflíky, mají létací sny a jsou náměsíční, mají výpadky vědomí. Lidem brutálně mučeným se zážitek vrací ve snech a potřebují terapeuta, jinak by spáchali sebevraždu ze strachu, že nebezpečné situace v jejich životě neskončí, neumějí si s tím poradit. Potřebují ubezpečovat o tom, že se jim to již nikdy nestane. Musí dostat ochranu zde na zemi i v etheru. Do tohoto stavu je srdeční caging dovede.

©

PRAVDU SE ZACHRAŇOVANÁ OBĚŤ JAKO MUČENÁ DOZVÍDÁ NA KONCI TERAPIE Z PÍSEMNÉ ZPRÁVY INKARNAČNÍHO SOUDU O JEJÍM PŮVODU, DĚTSTVÍ, DOSPÍVÁNÍ A DOSPĚLOSTI SE VŠEMI FAKTY KDO KDY KDE PŘESTOUPIL VADNÝM ZACHÁZENÍM S JEJÍ OSOBNOSTÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON a kdy jej přestoupila sama.

Pomáhá také, když se oběť vynadává a vyzlobí, že se jí lže.

Osoby, které spolupracují na záchraně svých příbuzných, přátel a známých skrze uvědomovací zprávy v SMS například, skrze rozhovory, 

skrze weby a skrze rázná slovní uvádění do sakrality, jsou svaté.