JAK SE PROKAZUJE SOUDNOST ČI  NESOUDNOST

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON TOTO JEŠTĚ NENÍ.

V ZEMI ČESKÉ se v poslední době rozmohlo označování za nesoudné a odnímání základních svobod a lidských práv směrem do věčných detencí na sadistických psychiatriích.

©

JEDNÁ SE O ORGANIZOVANÝ VĚTŠINOU LETA ÚKLADNĚ PLÁNOVANÝ A REALIZOVANÝ ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI A ZÁKLADNÍM LIDSKÝM PRÁVŮM A SVOBODÁM.

Žádáme vás důrazně, než zrušíme anšlusem sadistické psychiatrie celonárodně, což je nyní již ve fázi ukončování příprav inkarnačních soudních kriminalistických vládních direktiv JAK PŘESNĚ POSTUPOVAT, v žádném případě nespolupracujte na odnímání soudnosti lidem na základě šaríi a falešných svědectví zločinců a s nimi spolčených sadistických psychiatrů.

©

Pokud se setkáte s tímto zločinem, ihned jej nahlašte Nejvyššímu soudci JUDr. Petrovi Angyalossymu, Ph.D. doporučeným dopisem do vlastních rukou a zároveň do jeho osobní pracovní datové schránky, kterou si ověřte. Se zločincem nepolemizujte, oddalujte termín odpovědi na nekonečno, dokud nedostanete od Nejvyššího soudce pokyn konat jinak.

©

SOUDNÝ JE KAŽDÝ, KDO UMÍ ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

JAK SE JMENUJETE.

KDY JSTE SE NARODIL?

KDE BYDLÍTE.

V JAKÉ ZEMI ŽIJETE?

JAKÉ MÁTE VZDĚLÁNÍ?

CO JE VAŠÍM SMYSLEM ŽIVOTA?

Pokud to neví, má ztrátu paměti a je vaší povinností mu paměť doplnit. 

Paměť ani soudnost se neztrácí jen tak.

SOUDNOST NELZE ODEBRAT A NELZE NIKOHO PROTI JEHO VŮLI ZAVÍRAT, PORUŠOVAT INTEGRITU JEHO KŮŽE, ODBÍRAT MU JAKÉKOLI ŽIVOTNÍ BĚŽNOSTI, KTERÉ MAJÍ I OSTATNÍ, A SAHAT NA NĚJ BEZ JEHO DOVOLENÍ.

KDO BY ODEBRAL NYNÍ JEŠTĚ SOUDNOST NEBO ZAVŘEL DO DETNECE, ŠEL BY IHNED DO VĚZENÍ SÁM NA TAK DLOUHO JAK ODEBRAL SVOBODU VŠEM, KTERÝM JI ODEBRAL.

VY PSYCHIATŘI, VĚDOMÍ O FAŠISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE!!!!

VRAŤTE ODEBRANÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY A VYMAŽTE VYLHANÉ DIAGNÓZY, KTERÉ JSTE SI VYMYSLELI. DOBŘE VÍTE, ŽE JSTE NÁBOŽENSKY DISKRIMINOVALI A DOBŘE VÍTE, ŽE HALUCINACE DĚLALA PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA, SAMI JSTE JE DĚLALI A MUČILI JSTE SVOJE VĚZNĚ VE SVÝCH ŠEJTROVNÁCH PSYCHIATRICKÝCH. 

DĚLALI JSTE SKRZE OČIPOVANÉ LÉKOJEDY PSYCHOTRONICKÉ JEVY LIDEM, ABYSTE JE MUČILI A MĚLI JSTE ZA TO U FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE V PSYCHOTRONICKÉ HŘE VÝHODY. PODÍLELI JSTE SE NA MUČIVÉ GENOCIDĚ NAŠEHO NÁRODA.

NYNÍ ZAPLATÍTE SVÝMI VLASTNÍMI POCITY ZA TO, CO JSTE PROVÁDĚLI NEBOHÝM SVÝM OBĚTEM.

NAD VÁMI JSOU BOŽÍ MLÝNY.

JSTE VĚČNÝ DUCH A JSTE ZA VEŠKEROU BOLEST, KTEROU JSTE DRUHÝM ZPŮSOBILI, OSOBNĚ ZODPOVĚDNÍ VLASTNÍM TĚLEM A PROŽITKEM.

ZACHYTIT ČLOVĚKA LZE POUZE POKUD BY BYL NESCHOPNÝ ODPOVĚDI A NEVĚDĚL KDO JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JEJ SVĚŘUJEME DO NÁRUČE JEHO BLÍZKÝCH A DÁVÁME JIM POMOC DOMA OŠETŘOVATELSKÉ STÁTNÍ SLUŽBY, KTERÁ POHLÍDÁ JEHO POTŘEBY.

POKUD NĚKDO PIJE, JE TO JEHO VĚC, POKUD NĚKOHO NEOHROŽOVAL OPILÝ. ZAJISTĚTE, ABY PÍT NEMĚL DŮVOD V TOMTO STÁTĚ. LIDÉ PIJÍ NA ŽAL. ODNAUČIT TO NEJDE, DOKUD TRVÁ DŮVOD PROČ PIJE.

POKUD NĚKDO BERE DROGY, ZAJISTĚTE, ABY SE NEDOSTÁVALY DO ZEMĚ.

ZVYŠTE TRESTY ZA JEJICH DISTRIBUCI DO STÁTU, ZAVŘETE HRANICE A OCHRAŇTE JE PO CELÉ NAŠÍ DÉLCE A MODLETE SE O POMOC INKARNAČNÍHO SOUDU, ABYSTE ODHALILI VŠECHNY NELEGÁLNÍ VÝROBNY VE STÁTĚ.

POVOLTE CANNABISU NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS A PODLE PŘEDEPSANÝCH PRAVIDEL, KTERÁ VÁM DÁME A BUDETE MÍT KLID. LIDÉ SI ZAŽIJÍ, CO POTŘEBUJÍ A NEBUDOU PO CANNABISE TOUŽIT NELEGÁLNĚ. MAJÍ NA NÍ NÁROK OD BOHA.

PŘEJTE SI CELOSVĚTOVĚ INSTALOVAT NA DETAIL L'MURTENET G 10 A STÁLOU SLUŽBU VE SLEDOVÁNÍ ZLOČINU V ZEMI, ABY BYL PROKAZOVÁN BEZ OMYLŮ A LŽÍ A FALŠOVÁNÍ DŮKAZŮ.

JINAK TO NEJDE ZASTAVIT.

ODVYKACE NEPOMÁHAJÍ, DOKUD JE PŘÍSUN NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DOKUD JE ŽAL A BEZNADĚJ A ZOUFALSTVÍ.

SOUDNOST VRACÍME UVĚDOMĚNÍM PRAVDY PRAVD A TOHO, CO JE SPRÁVNĚ SMĚREM DO NIRVÁNY VŠECH.
SOUDNOST NEODEBÍRÁME.
NEJSME BLÁZNI.

LÉČÍME OPRAVDU.