SEXUÁLNÍ PORUCHY A SEXUÁLNÍ DEVIACE

VYSVĚTLENÍ OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU www.globalnireformapsychiatrie.cz/sexualni-poruchy-a-sexualni-deviace/

SEXUÁLNÍ PORUCHY A SEXUÁLNÍ DEVIACE

NEJPRVE SE SEZNAMTE S TÍM, CO JE ZAKÁZÁNO V SEXUALITĚ Z DOKUMENTU
NEPOSTRADATELNÁ BOŽSKÁ MEDICÍNA No. 1.
SEXUÁLNÍ PORUCHY A DEVIACE VZNIKALY PŘEDEVŠÍM VADNÝM ZACHÁZENÍM SE SEXUÁLNÍMI ORGÁNY OD DĚTSTVÍ.

SEXUÁLNÍ ORGÁNY DRUHÉ OSOBY NESMÍ NIKDO ODKRÝVAT, POKUD SE NEJEDNÁ O ABSOLUTNÍHO DUÁLNÍHO PARTNERA.

ANI V LÉKAŘSTVÍ.

SEXUÁLNÍ POTÍŽE ŘEŠÍME PODLE PÍSEMNÉ VELEKNĚŽSKÉ LITERATURY, KTEROU VÁM DODÁME POSTUPNĚ. NIKDO NIKOMU SEXUÁLNÍ ORGÁNY NEUKAZUJE.

ZA NÁSILNÉ ODHALENÍ NAHOTY DRUHÉ OSOBY JE GEHENNA, ABYSS A TARTAROS A JEDNÁ SE O ZNÁSILNĚNÍ.

VKLÁDÁNÍ PŘEDMĚTŮ NA SEXUÁLNÍ ORGÁNY DRUHÉ OSOBY JE SODOMIE, A TO ZA VŠECH OKOLNOSTÍ A PROTO ZAKAZUJEME ABSOLUTNĚ VŠECHNY GYNEKOLOGICKÉ A SEXUÁLNÍ PROHLÍDKY.

ABSOLUTNĚ ZAKAZUJEME UMĚLÁ OPLODNĚNÍ, KDE SE ZACHÁZÍ NEHODNĚ SE SPERMATEM A ONANUJE SE. PLODNOST LZE OBNOVIT DO URČITÉ MÍRY SEXUÁLNÍMI CVIČENÍMI, DETOXIKACÍ A NA MODLITBÁCH A SPRÁVNÝMI SEXUÁLNÍMI NÁVYKY. 

VŠE SE BUDEME UČIT.

ZACHÁZENÍ S MIMINKY, NEŽ SE SAMY DOKÁŽÍ OBSLOUŽIT NA TOALETĚ A PŘI MYTÍ, SE BUDEME UČIT POZDĚJI. ZACHÁZET SE SEXUÁLNÍMI ORGÁNY DĚTÍ MOHOU POUZE JEJICH RODIČE A PRARODIČE, NIKDO JINÝ.

POKUD JE PACIENT SÁM NEOBSLUŽNÝ A MUSÍME MU POMÁHAT S MYTÍM JEHO SEXUÁLNÍCH ORGÁNŮ, NIKDY NA NĚJ NESAHÁME RUKAMA, POUŽÍVÁME ŽÍNKU, DO KTERÉ VKLÁDÁME RUKU V RUKAVICÍCH A NEDÍVÁME SE NA SEXUÁNÍ ORGÁNY, VHODNĚ SI JE ZAKRÝVÁME LÉKAŘSKOU NEPRŮHLEDNOU SUKÉNKOU JAK DOLE, TAK NAHOŘE, A SAHÁME POD SUKÉNKU.

NIKDY SE NA NIKOHO NEDÍVÁME PŘI MYTÍ, VYKONÁVÁNÍ TOALETY NEBO PŘI PŘEVLÉKÁNÍ, KDE SE ODKRÝVÁ JEHO NAHOTA, POKUD JEJ SLEDUJEME JAKO OCHRANKA, JSOU ZA TO TRESTY V BOŽÍCH MLÝNECH.

NA PSYCHIATRIÍCH NIKDY NAHOTU PACIENTŮ NEODHALUJEME NIJAK, POKUD JSOU SOUDNÍ A NEPOTŘEBUJEME JE OMÝT A PŘEVLÉKNOUT.

Při takových úkonech se snažíme, abychom zrakem na jejich sexuální orgány nepohlédli.
V BOŽÍCH MLÝNECH SE TO NAZÝVÁ MENTÁLNÍ ZNÁSILNĚNÍ A JSOU ZA TO TRESTY.

JAK VZNIKALA HOMOSEXUALITA

1) Na prvním místě vadným psychotronickým ovlivňováním již v děloze a během dospívání chlapce a muže nelegálními frekvenčními válečnými zbraněmi. Psychotroničtí kati vystřelovali určité svalové skupiny a způsobovali chlapcům a mužů homosexuální gejdar a měnili jim sexuální chutě. Dostávali vadné sexuální obrazy formou psychotronických snů. Měnili jim frekvenčně chutě. Většina homosexuální za svůj stav absolutně nemůže.
2) Vadným zacházením se sexuálními orgány od dětství.
3) Vadnými postoji mužů k ženám, které chlapec dostával jako vzory.
4) Inijekcemi Rhega u Rh negativních matek a dalšího dítěte.
5) Očkováním a čipy navázanými na psychotronické popravy v očkovacích látkách.
6) Toxickými jedy, které měnily sexuální chutě.
7) ANTIKONCEPCÍ, KTEROU ABSOLUTNĚ ZAKAZUJEME, NEBOŤ JSOU JÍ PLNÉ VODY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
HOMOSEXUALITU LÉČÍME PŘÍSNÝM SAKRÁLNÍM CELIBÁTEM A NA MODLITBÁCH A SPRÁVNÝMI CHLAPSKÝMI OCHRANÁŘSKÝMI POSTOJI MUŽE, MEZI KTERÉ PATŘÍ VLASTENECTVÍ, RODOVÁ HRDOST A SPRÁVNÝ POSTOJ K ŽENÁM V RODĚ AI NÁRODĚ, KTERÉ MÁ MUŽ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ CHRÁNIT. POUZE BOŽÍ MLÝNY DOKÁŽÍ STAV HOMOSEXUALITY ZMĚNIT A MŮŽE TO TRVAT LETA. MUŽ SI MUSÍ SPRÁVNĚ PŘÁT A MODLIT SE O NAPLNĚNÍ SVÝCH PŘÁNÍ. BUDEME S HOMOSEXUÁLY CVIČIT SPRÁVNÁ SEXUÁLNÍ CVIČENÍ A NÁVYKY A POSTOJE.
UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE POKUD SE DÍTĚ NARODÍ SE SILNOU ŽLOUTENKOU, MATKA JIŽ NESMÍ MÍT DRUHÉ DÍTĚ. INJEKCE RHEGA ZAKAZUJEME.
ZAKAZUJEME VEŠKERÁ OČKOVÁNÍ.
KREVNÍ TESTY PROVÁDÍME POUZE NA SENSITIVU IMAGO 530 A VYŠŠÍ, NEODEBÍRÁME KREV.

VŠECHNY SEXUÁLNÍ DEVIACE VZNIKALY PSYCHOTRONICKY, SADISTICKOU SEXUALITOU V DĚTSTVÍ OBĚTI A VADNÝM ZACHÁZENÍM SE SEXUÁLNÍMI ORGÁNY.

POKUD DEVIANT ZNÁSILNIL S TRVALÝMI NÁSLEDKY NA TĚLE OBĚTI NEBO SEXUÁLNĚ ZRANIL ČI ZABIL, NEMÁ NÁROK NA ŽIVOT MUSÍ SE ZACHYTIT, 3 ROKY SE PROVÁDÍ INVESTIGACE CO ZPŮSOBILO JEHO PORUCHU A POTOM SE POSÍLÁ NA MORFIU DO DRUHÉ ŘÍŠE NA SANACI. ZDE NA ZEMI NENÍ MOŽNÉ SEXUÁLNÍHO DEVIANTA VYLÉČIT A NESMÍ BÝT PROPUŠTĚN ZPĚT DO SPOLEČNOSTI.

ABY SE ZABRÁNILO KŘIVÉMU OBVINĚNÍ, VŠECHNY PŘÍPADY SE BUDOU DOTAZOVAT V DRUHÉ ŘÍŠI SKRZE K TOMU URČENÉHO VELEKNĚZE, KTERÝ KOMUNIKUJE SUBPLASMOVĚ.

V CELÉM SVĚTĚ SE MUSÍ ZAKÁZAT PORNOGRAFIE, NABÍDKY JAKÝCHKOLI SEXUÁLNÍCH SLUŽEB A ZOBRAZOVÁNÍ NAHOTY A VŠECHNY SEXUÁLNÍ POMŮCKY VČETNĚ KONDOMU A ANTIKONCEPCE.

NYNÍ VYHLAŠUJEME SAKRÁLNÍ CELIBÁT.

Potom se budeme učit Sexualitu v hadí a dračí síle, kterou vyučuje výlučně HÁBSOLÚTE MATKA TANTRAVELMISTRYNĚ GRUDLICHU Kateřina Elisabeth Chmelík Česká a nikdo jí v tom nijak nesmí bránit, jinak se to lidstvo nemůže dozvědět.