SAKRÁLNÍ POTŘEBY, KTERÉ JSOU VŠICHNI OCHRÁNCI PRÁV A SVOBOD A LÉKAŘI  POVINOVÁNI DODRŽOVAT.

PODLE ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU, KONSTRUKTÉRA LIDSKÉHO TĚLA.

SAKRÁLNÍ POTŘEBY ČLOVĚKA

NIKDO NESMÍ ODNÍMAT DRUHÝM ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A UPÍRAT JIM NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH SAKRÁLNÍCH LIDSKÝCH POTŘEB. TO NEPLATÍ, POKUD JE ČLOVĚK PROKAZATELNĚ ODEBÍRAL DRUHÝM SÁM A JE TO ZLOČINEC.

NEŽ JE TAK OZNAČEN, MÁ PRÁVO NA OBHAJOBU, KTERÁ SE MUSÍ ZAZNAMENAT PÍSEMNĚ A MUSÍ SE BRÁT VŠUDE V POTAZ. POKUD BYSTE POCHYBOVALI O VÝPOVĚDI ČLOVĚKA, MUSÍTE HLEDAT VĚCNÉ DŮKAZY PRO JEHO TVRZENÍ.

POKUD JSTE VEDENÍ ÚSTAVU, KDE SE LÉČÍ PACIENTI 

NEBO JSOU ZADRŽOVÁNI V SOUDNÍ DETENCI, UVĚDOMUJI VÁS JAKO VÁŠ STVOŘITEL, 

ŽE PÁCHÁTE NÁSILÍ A NEMÁTE PRÁVO PORUŠOVAT ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A NENAPLŇOVAT POTŘEBY SVÝCH PACIENTŮ, 

VŠE MUSÍ BÝT S JEJICH SOUHLASEM A OMEZIT NA PROSTORU ZA MŘÍŽÍ JE MŮŽETE NA MAXIMÁLNĚ 14 DNÍ A POTOM, POKUD SE SITUACE NEVYŘEŠILA A ČLOVĚK, 

KTERÉHO JSTE ZADRŽELI VYKAZUJE ZNÁMKY AGRESIVITY, 

DEJTE HO DO VĚZENÍ. TAM JSOU POVINOVÁNI HO UKLIDNIT A PRACOVAT S NÍM MENTÁLNĚ, ABY NIKOHO NEOHROŽOVAL. LÉKAŘSKÁ PÉČE JE DRAHÁ A VĚZENÍ TÉŽ A NENÍ MOŽNÉ LIDI BEZPŘEDMĚTNĚ ZADRŽOVAT V ÚSTAVECH JAKÉHOKOLI TYPU A ODEBÍRAT STÁTU ZBYTEČNÝM PRODLENÍM V ŘEŠENÍ JEJICH ŽIVOTNÍ SITUACE FINANCE.

POKUD ČLOVĚK NIKOHO NEOHROZIL NA ŽIVOTĚ A VYPOVÍDÁ POKLIDNĚ NEBO JAKO VYSTRAŠENÁ OBĚŤ, JE TŘEBA BRÁT V POTAZ, ŽE DRUHÁ STRANA MŮŽE LHÁT A STIGMATIZOVAT.

STIGMATIZOVÁNÍ

ZLOČINCI DNEŠNÍ DOBY MAJÍ METODY JAK DOSTAT DRUHÉHO DO BLÁZINCE FALEŠNÝMI SVĚDECTVÍMI A PŘIPRAVIT JEJ O VŠECHNO, TAKŽE POZOR!!!!

JAKMILE NENÍ ČLOVĚK AGRESÍVNÍ A NESPÁCHAL UBLÍŽENÍ NA TĚLE ČI NEDEMOLOVAL CIZÍ MAJETEK,

MUSÍTE HO PROPUSTIT, A TO IKDYŽ SE NECHCE "LÉČIT" PODLE VÁS.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA DODRŽOVÁNÍ JEHO SAKRÁLNÍCH POTŘEB A TY MOHOU BÝT ČLOVĚKU KRÁCENY JEDINĚ POKUD JE ON SÁM KRÁTIL NĚKOMU JINÉMU.

TYTO JSOU:

Provést základní hygienu čistou teplou vodou a ekologickým biodegradabilním mycím prostředkem, mít možnost pečovat o vlasy, nehty, uši, nos a pokožku celkově a vyčistit si zuby 3x denně. K provádění hygieny musí mít přístup a musí zde mít absolutní soukromí, aby nikdo neviděl jeho sexuální orgány. Bez základní hygieny BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET odebírají životní jednotky tomu, kdo ji neprovádí, i tomu, kdo v provedení hygieny druhému brání a každému, kdo o problému ví a může to změnit k lepšímu zajišťováním naplňování základních lidských potřeb ostatních.

Mít svoje spodní prádlo na minimálně 14 dní, mít čisté a vkusné oblečení pro různé příležitosti, které jde přepírat a vysušit. Každému, kdo jej nosí, se musí líbit a musí se v něm cítit pohodlně. Nikdo nesmí člověku upírat, aby se cítil krásný, neboť tento pocit léčí.

Spát minimálně 8 hodin denně ve tmě a tichu po setmění.

Každý má nárok na vlastní pokoj a soukromí v něm. V nemocnicích mohou být pacienti na společných pokojích po omezenou dobu nutnou k zajištění základní léčby problému a to po dobu maximálně 14 dní. Během této doby se musí s pacientem intenzívně pracovat na jeho poučení jak se bude léčit doma nebo v případě psychiatrických pacientů, kteří trpí zločinem jak se bude postupovat v jeho případě. oběť násilí musí dostat kurátora, který s ní pracuje po propuštění až do úplného vyřešení jejích životních potíží. 

Omezení 14 dní pobytu neplatí pro traumatologii, SOS chirurgii a rehabilitace a jiné těžké případy, které by ještě nesnesly propuštění z důvodů poranění těla fyzickým způsobem, dále odvykání na drogy a alkohol u lidí, kteří páchali na omamných látkách výtržnictví a byli prokazatelně nebezpeční svému okolí, kde je doba odvykání minimálně 4 měsíce. Ve vězení by měl mít každý samostatnou celu, pokud to nejde zajistit, musí mít možnost denně chodit ven na 2x jednu hodinu a musí se zajistit, že v hromadném pokoji neexistuje šikana. na převlékání zde musí být uzavíratený paravan, kde jsou vidět nohy a není až do stropu.

Každý má nárok na 5 malých jídel denně, které odpovídají místu, kde se narodil a mají vyvážený obsah výživných látek, jsou dobře stravitelné a nezanechávají v těle odpad. Více se dozvíte na webu www.panacejskastrava.cz, až bude dokončen.

Každý má nárok 1x týdně na celotělovou masáž pro udržení nestárnoucí pokožky a pro uvolnění, detoxikaci skrze kůži a pro dobru náladu a správné postavení páteře. Pokud páteř není v pořádku, má nárok na pravidelnou rehabilitace až do úplného vyléčení všech potíží. (ne ve vězení, V NEMOCNICI ANO, POKUD NEEXISTUJE PŘEKÁŽKA FYZICKÉHO RÁZU NA TĚLE NEBO V TĚLE )

Každý má nárok na 24 hodin sexuality a sensuality v hadí síle a síle dračí se svým absolutním duálním partnerem minimálně 2x měsíčně. (ne ve vězení a v nemoci fyzického rázu, pacienti s psychickými probémy potřebují TERAPII PEVNOU NÁRUČÍ  a další metody HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA)

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/habsolutovo-atmerium/

Každý má právo být socializován a nikdo mu nesmí bránit ve styku s jeho přáteli a rodinou a v komunikaci se světem, pokud nespáchal trestnou činnost ublížení na tělesném zdraví. V nemocnicích má právo na online spojení kdykoli potřebuje kromě nutných lékařslých vyšetření, rozhovorů, procedur a vizity.

Každý má nárok na spravedlivé hrdé pocity při zacházení s ním. Každý má právo na ohleduplné a laskavé zacházení.

Každý má právo na vzdělání v rozsahu maximálně 20 let studia bez poplatku státu. To může uplatnit, ikdyž měl pauzu a šel do práce po středoškolském vzdělání. Platí pro něj stejné podmínky jako pro ostatní, kteří nepřerušili školní docházku.

Každý má právo na otevření telepatické komunikace s Matkou Zemí a s ŘÍŠÍ ETHER po 40. roce života na meditacích, aby mohl dosáhnout svých maximálních talentů. Otevření telepatické komunikace mu musí společnost umožnit. Děti mají právo na telepatickou komunikaci s domácími mazlíčky a rostlinami, o které pečují. Pravidla se dozvíte na následujících webových stránkách.

www.telepatickakomunikace432hz.cz

Každý má právo na práci v souladu s jeho talenty a přáními

Jeho talenty mu společnost musí umožnit rozvíjet.

Každý má právo být vyslyšen.

Každý má právo na svoji osobní integritu osobnosti a tudíž se o něm nikde nesmí lhát a sám by se měl prezentovat veřejně a seznámit veřejnost se svými názory a postoji.

Každý má právo na eutanazii, pokud nemá absolutně žádnou perspektivu v matrixu a přeje si odejít do říše ETHER, o čemž rozhoduje absolutní duchovní lidstva v telepatické komunikaci na absolutní soudní konfér etheru. Pokud rozhodne, že má zůstat, zůstane a společnost mu musí splnit přání, dá mu finance na další rozvoj jeh talentů, který je mu doporučen. Pokud rozhodne, že může, je to vždy nejméně 5 let od jeho žádosti a mezitím společnost pečuje o jeho potřeby. Nemá právo jej věznit v žádném ústavu, je to jeho život, ale nesmí spáchat sebevraždu tak, že by někomu ublížil na majetku či na životě.

Na autanázii má člověk právo, pokud přišel nenávratně o orgán nebo jeho část, který nejde ve fyzické realitě opravit a ona osobě nemůže v důsledku toho naplnit své záměry a uplatnit své talenty.

Každý případ se posuzuje individuálně VELEKNĚŽSKOU RADOU složenou z 24 nejstarších mužů a 24 nejstarších žen v náboženské službě BOHU. Tu ustanovuje ABSOLUTNÍ RADA LIDSTVA V ETHERU A KONTAKTUJE JE V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI A INAUGURUJE JE A SPOJUJE JE S ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA.

Mezi eutanázií je 5 let latentní perioda, kdy je společnost povinována udělat maximum, aby onen člověk našel jiný smysl života. Pokud nenajde, má právo požádat o vysokou dávku morfia a odejít do ŘÍŠE ETHER. Pokud by byl pacient v komatu, tak také. Má na to právo rodina, která je povinována společně se lékařskými složkami společnosti zajistit péči o pacienta. 

Žijeme dál a v říši ETHER je ráj, pro všechny osoby, které odcházejí z reality fyzická však musí bý zajištěný program. Pokud by skončili život předčasně bez schválení, spali b y v hrobě a jejich řípad by se posuzova a byli by vzkříšeni až poté, co bude mít společnost pro ně připravené za životní program dál.

V případě, že někdo odebíral sakrální práva ostatním, nemá na ně práva po dobu 

výkonu trestu a nápravy v detenci.

Na stránce se ještě pracuje.