PROČ JE NUTNÉ NAPLŇOVAT PRO DOBROU PSYCHICKOU POHODU SAKRÁLNÍ LIDSKÉ POTŘEBY

INFORMACE OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU www.globalnireformapsychiatrie.cz/sakralni-lidske-potreby/

PROČ JE NUTNÉ NAPLŇOVAT PRO DOBROU 

PSYCHICKOU POHODU 

SAKRÁLNÍ LIDSKÉ POTŘEBY

ČLOVĚK BYL JAKO TVOR NIRVÁNSKÝ TVOŘEN DO OBROVSKÉ ROZMANITOSTI V PŘÍRODĚ, DO ROZVINUTÉ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI SKÝTAJÍCÍ MNOHO POŽITKŮ A JEHO DUŠEVNÍ POHODA BYLA STANOVENA JAKO DLOUHODOBĚ VEDOUCÍ DO DLOUHOVĚKOSTI A PLNÉH ZDRAVÍ ZA PODMÍNKY NAPLNĚNÍ 144 SAKRÁLNÍCH DENNÍCH PŘÍJEMNĚ SPRAVEDLIVÝCH POŽITKŮ.

Z těchto důvodů jsme vytvářeli lidské tělo v předešlých dvou tělech ATLANŤANŮ  a AVATARŮ, než jsme na svět uvedl skutečného ČLOVĚKA žijícího v absolutním duálním páru.

Předpokládali jsme, že než bude v BOŽÍCH MLÝNECH evolučně zcela vytvořena ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST, že člověk projde všechny formy zločinu na jednotlivce i celé národní celky i celou planetu Zemi, abych mohl uzavřít karmicky celý společenský životní koloběh Adama a Evy.

Bible nepopisuje správně co se stalo na počátku jejich života. Když bylo Evě 100 let a byla těhotná s Núbikainem, kousl jí jedovatý had do oblasti srdce a zcela ztratila paměť a učila se všechno znova. Její tělo převzala na 65 let, než nabrala zpět svoji paměť i schopnosti a talenty BODHÍVA AILAVYOU, boží dcera. Jejich duše na nějakou dobu splynuly.

Lidská civilizace díky jedu hada plodila různě poškozené jednotlivce, kteří se dopouštěli chyb ve svém jednání a vytvářeli ve společnosti problémy se zločinem. První potomci Adama a Evy měli největší potíže s chováním. Núbikain byl vrah svého bratra Ábela, který naštěstí zanechal potomka v lůně své ženy Sírael a mohl se tak jeho rod rozmnožit. Třetí syn Núbikainův Germán byl obzvláště násilný a lstivý k ostatním. Stal se z něho první fašista z přesvědčení.

Z těchto důvodů a i z důvodů obtížných přírodních podmínek, do kterých byl člověk zplozen, se civilizace, která by skýtala každému členovi 144 sakrálních nirvánských požitků denně vytvářela až v posledních desetiletích. Nikdy tady taková nebyla, neboť se rody a národy neustále bránily nějaké agresi zvnitřku svých společností, tedy čelily občanským nepokojům a nebo válkám.

ČLOVĚK, ABY BYL PSYCHICKY VYROVNANÝ A DLOUHOVĚKÝ, POTŘEBUJE 144 SAKRÁLNÍCH POŽITKŮ DENNĚ.

MEZI SAKRÁLNÍ LIDSKÉ POTŘEBY PATŘÍ:

SAKRÁLNÍ POTŘEBA VĚDĚT KDO JSME A CO TU DĚLÁME, KDE JSME SE TADY VZALI.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA VĚDĚT ZÁKLADNÍ VĚCI KDE SE NACHÁZÍME A JAK CO FUNGUJE.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA ZNÁT SVÉHO ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE A BOHA A JEHO ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁMĚR.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA VĚDĚT JAKÝMI PRAVIDLY V ŽIVOTĚ SE MÁM ŘÍDIT A NA JAKÉM ZÁKLADĚ MÁM ZAKLÁDAT, BUDOVAT A SOUDIT VZTAHY S OSTATNMI.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA ÚTULNÉ OSOBNÍ MÍSTNOSTI S LŮŽKEM, PŘIKRÝVKOU A ZATEPLENÍM, ČISTÝM VĚTRANÝM VZDUCHEM A DOSTATKEM VHODNÉ VLHKOSTI.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA TOALETY, KTERÁ SE DÁ UDRŽOVAT ČISTÁ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA MÍT PŘÍSTUP K PITNÉ VODĚ A VODĚ NA OMYTÍ TĚLA.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO VHODNÉM OBLEČENÍ DO PODMÍNEK, DO KTERÝCH JSEM SE NARODIL.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA NA SYTÍCÍ ROZMANITOU STRAVU, ABY NEBYL HLAD A PŘÍLIŠNÁ HUBENOST ANI PŘÍLIŠNÁ TLOUŠŤKA.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO VOLNÉM PROSTORU A VÝHLEDU DO DÁLKY. Omezený prostor mučí srdce a mysl a mění myšlení na nenávist k mučitelům a k zoufalství ze situce, kterou nejde změnit. Vede do agrese vůči spolubydlícím, kteří omezují prostr a vůči těm, kdo prostor omezili.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO DENNÍM SVĚTLE A SLUNEČNÍM SVITU. Tmavý prostor neumožňuje soustředění a tím příliš učení a pamatování si.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA OPUSTIT SVÉ OBYDLÍ A VYDAT SE NA CESTU DO JINÉ OBLASTI.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO PODNĚTECH PRO MYSL JAKO JE MOŽNOST ZKOUMAT PŘÍRODU A DĚLAT SI ZÁPISKY, NÁKRESY A ČÍST SI V NICH ZNOVA A ZNOVA A UČIT SE ZPAMĚTI. USPOKOJENÍ POTŘEBY UČIT SE O PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE NACHÁZÍM.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA UCHOVAT PAMĚŤ A NEPŘICHÁZET O NI.

ZÁKLADNÍ SAKRÁLNÍ POTŘEBA OVLÁDNOUT PROSTŘEDÍ, DO KTERÉHO JSEM SE NARODIL, TAK, ABY MI BYLO PŘÍJEMNÉ. ABY MĚ NEOHROŽOVALO NA ZDRAVÍ A DOBRÉM POCITU. ČLOVĚK MUSEL BÝT NA SVĚT UVÁDĚN I S VĚDECKÝMI VYNÁLEZY JAK CO POUŽÍVAT A POTŘEBOVAL DALŠÍ VYNÁLEZY NALÉZAT. BYL PROTO STVOŘEN SE SCHOPNOSTÍ ROZUMĚT TOMU, ŽE NAD NÍM JE NEVIDITELNÝ STRJ, KTERÝ PLNÍ PŘÁNÍ A DÁVÁ NÁPADY DO DALŠÍHO VYLEPŠENÉHO PROŽÍVÁNÍ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA SDÍLET SVOBODNĚ S KÝM CHCI A POTŘEBUJI.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA ROZVÍJET SE POZNÁNÍM, UČENÍM NA SVÝCH DOVEDNOSTECH, SCHOPNOSTECH A TALENTECH.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PEČOVAT O SVŮJ VZHLED A LÍBIT SE.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA BÝT PŘIJÍMÁN SPOLEČNOSTÍ, BÝT V NÍ VÍTÁN A BÝT V NÍ PROSPĚŠNÝM ČLENEM. 

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO LÁSKYPLNÉM ZACHÁZENÍ.

SAKRÁLNÍ OTŘEBA VYTVÁŘET PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI ABSOLUTNÍ DUÁLNÍ PÁRY.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA NAJÍT ABSOLUTNÍHO DUÁLNÍHO PARTNERA DO SEXUÁLNĚ SENSUÁLNÍHO VZTAHU A PRO ROZMNOŽENÍ SE DĚTMI.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA SPRAVEDLIVĚ SE UŽIVIT VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ JEDNOTLIVCE CTÍ A VÍTÁ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA VIDĚT S NADĚJÍ SVOJI BUDOUCNOST JAKO ZAJÍMAVOU A PŘÍJEMNOU.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA VĚŘIT, ŽE SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME SPRAVEDLIVOU LIDSKOU SPOLEČNOST, NA KTEROU SE MOHU OBRÁTIT O POMOC A DOSTANU JI. SAKRÁLNÍ POTŘEBA SOUNÁLEŽITOSTI JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO 144 PŘÍJEMNÝCH DENNÍCH PODNĚTECH ZAHRNUJÍCÍCH ZRAKOVÉ VJEMY, POCITOVÉ VJEMY A DOTYKOVÉ ZÁŽITKY, KTERÉ MAJÍ SMYSL PRO MOJI VĚKOVOU KATEGORII A PRO MŮJ DUŠEVNÍ A TĚLESNÝ ROZVOJ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO POHYBU A TRÉNINGU TĚLA, ABY SE ROZVÍJELO SMĚREM KE STABILITĚ, PEVNÉMU ZDRAVÍ A VIZUÁLNÍ KRÁSE.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA SDÍLET MYŠLENKY VE SVÉM JAZYCE S MINIMÁLNÍM POČTEM PĚTI BYTOSTÍ DENNĚ PRO ZDRAVÝ ÚSUDEK.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO UVĚDOMĚNÍ CO SE DĚJE VE VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI, PŘEHLED O DĚNÍ V NÁRODNÍM STÁTĚ I VE SVĚTĚ PRO ROZVOJ INTELIGENCE.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA SDÍLET PRAVDU S OSTATNÍMI A MÍT MOŽNOST JI PŘIJÍMAT, NEBOŤ MÁ ŽIVOTODÁRNÝ ENERGETICKÝ NÁBOJ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO PRAVOTOČIVOSTI POHYBŮ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO SPISOVNÉ MLUVĚ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO KONTAKTU S MATKOU ZEMÍ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO KONTAKTU S PŘÍJEMNÝMI BYTOSTMI ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PO KONTAKTU S VODOU V PŘÍRODĚ, KTERÁ JE ČISTÁ, KE KOUPÁNÍ A VÝMĚNĚ ENERGIÍ.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA VHODNÉHO DOTYKU S OSTATNÍMI LIDMI V RODINĚ ZEJMÉNA.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA ÚSMĚVU.

SAKRÁLNÍ POTŘEBA PLÁNOVÁNÍ A MOŽNOSTI NAPLNĚNÍ NAŠICH PLÁNŮ.

Na stránce se dále pracuje...