RESPIRITIZAČNÍ MEDICÍNA MELCHISEDEK

Nový obor SAKRÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ, které jako ABSOLUTNÍ BOZI vyučujeme v České Republice.

Na stránce se pracuje.

VYUČUJEME NÁPRAVU VZTAHŮ PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, PŘI KTERÉ NEDOCHÁZÍ K ŽÁDNÝM ÚNIKŮM ENERGIÍ DOBRA

RESPIRITIZAČNÍ MEDICÍNA

je novým sakrálním oborem STUDIA SAKRÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ TRINITY MELCHISEDEK, ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU, kteří jako ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSKÉHO TĚLA rozumí lidské duši, která sídlí v srdci člověka a utváří se evolucí ve všech tělech žitím ve společnosti lidská 

cyklickou reinkarnací, 

než dosáhne věčnosti v těle jako osobnost pevně zainkarnovaná v matrixu na svém místě ve svém ABSOLUTNÍM BOŽÍM PLÁNEM určeném povolání podle svých genetických rodových talentů a v průběhu historie v tělech získaných kvalifikací srdce v průběhu dějin.

Upravte si definice.

Jde o to, aby na konci tvorby nirvány přes období času pohanů každá individuální duše, která vznikla evolučně v tlěch lidských ve své genetické linii našla svoje místo ve společnosti tak, aby maximálně uplatnila všechny svoje rodové i individuální talenty, které si nashromáždila a které se jí mají za odměnu za její tvorbu nirvány pro všechny otevřít na konci, aby našla sama sebe kým opravdu je.

Každý má svoj osud, o kterém dnes a denně spolurozhoduje tím, co si vybírá za činnosti a jejich záměr. Žijeme také následky své minulosti v tělech a hledáme svoje absolutní postavení v matrixu, které je na povolání ABSOLUTNÍMI BOHY. 

Nelze se tomuto povolání minout.

Duše, která je psychiatricky nemocná, byla postižená zločinem na ní v různých podobách, které musí odhalit zkušený sakrální psychiatr a ve spolupráci se sakrálním morálním duchovním kriminalistou všem zločinům na ní zabránit a zajistit jí pocitové reprace a ochranu před dalším zločinem v národní zemi, ve které se duše nachází.

Duše v psychiatrické nouzi potřebuje projít fázemi EPURACE, APURACE A VERIMACE zločinů v jejím životě.

těmto metodami se zabývá RESPIRITIZAČNÍ MEDICÍNA, která má mnoho podoborů činnosti směrem do nirvány psychiatricky potřebné duše v nouzi.

Její součástí jsou:

SAKRÁLNÍ PSYCHIATRICKÁ KRIMINALISTIKA MELCHISEDEK. (zkratka SPKLL)