KONEC PSYCHOTRONICKÝCH POKUSŮ NA LIDECH V ČESKÉ REPUBLICE A CELOSVĚTOVĚ

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA

KONEC 

PSYCHOTRONICKÝCH POKUSŮ NA LIDECH

na sadistických psychiatriích České Republiky

OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA
AUBSOLUTNÍHO AUMDŽINA
HÁBA SOLÚTA AGAPE
ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM
AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA
AILAVYOU

UVĚDOMUJEME OBČANY, ŽE PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE MĚLY NAD SEBOU SYSTÉM PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ NÁRODA, O KTERÉM VĚTŠINA PSYCHIATRŮ NEVĚDĚLA.

V RÁMCI VYHLAZOVACÍ, PRO NÁROD ČESKÝ TAJNĚ GENOCIDNÍ CELOSVĚTOVÉ VÁLKY, 

www.psychotronickavalka.cz, SI FREKVENČNÍ FAŠISTÉ A OBYČEJNÍ PSYCHIATRIČTÍ SADISTÉ NA NAŠEM ÚZEMÍ ZŘÍDILI 

PSYCHIATRICKÉ MUČÍCÍ 

DEBILIZUJÍCÍ A DESAKRALIZUJÍCÍ ÚSTAVY

A TO ZA SPOLUPRÁCE NAŠICH LIDÍ VĚDOMÝCH ČI NEVĚDOMÝCH, 

VĚTŠINOU NEVĚDOMÝCH, 

KDE PROVÁDĚLI A DOSUD PROVÁDĚJÍ TOXICKÉ PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH S ČIPOVANÝMI PSYCHIATRICKÝMI JEDOLÉKY, 

ELEKTRICKÝM PROUDEM, NUCENÝMI MONOTÓNNÍMI PRACEMI PSYCHICKY NARUŠENÝCH ČI FALEŠNĚ OZNAČENÝCH VADNÝMI DIAGNÓZAMI, 

METODAMI BERTLINGU A PSYCHOTRONICKÝMI SYSTÉMY MUČENÍ.

DEBILIZOVANÉ PACIENTY SLEDOVALI SPACETIMEVIEWERY 

A SESÍLALI JIM PSYCHOTRONICKÁ MUČENÍ NA ZÁKLADĚ JEDOLÉKŮ A PROCEDUR, KTERÉ DOSTÁVALI.

Slouží mu vědomí i nevědomí psychiatři a psychiatrický personál, který je ochoten mučit psychotronicky i jinými sadistickými metodami.

MNOZÍ ČEŠI NETUŠÍ, ŽE ZAČÁTKEM CORONAVIROVÉ KRIZE CELOSVĚTOVĚ ZAPOČALA VYHLAZOVACÍ VÁLKA ARMAGEDDON, VE KTERÉ MĚLI BÝT ČEŠI POPRAVOVÁNI TAK, ŽE BY NEJPRVE TI, CO BYLI OCHOTNI POPRAVOVAT VLASTNÍ ČLENY NÁRODA, BYLI POPRAVENI JAKO POSLEDNÍ.
Nejprve byli na řadě všichni, kterým bylo vykradeno knowhow a mohli by něco ve státě svými znalostmi a snahou a vlivem změnit, 
mluvili totiž dlouhodobě pravdu o tom, co je v systémech správy občanů špatně.
Mezi ně patřila i naše vojenská volavka, která systém sadistické psychiatrie prošla vlastním tělem. Byla zde třikrát zavřená násilím proti své vůli, dohromady 3 měsíce a nějaký ten týden, což nic není oproti lidem, kteří zde byli zavřeni i dva roky a někteří na věčnost až do smrti, se kterými se setkala. Dvakrát ji detenční soud propustil a jednou odešla sama na reverz po měsíci nudění se v uzavřených prostorách, kde pacienty nikdo nijak neléčil žádnými procedurami kromě jedoléků, klecováním a elektrošoků a na nějakých nudných pracovních terapiích, kam jich chodilo málo. Jedna žena poté spáchala úspěšně sebevraždu. Sebevražedných pacientů viděla více a všichni strašlivě trpěli zacházením, které se jim dostalo a které psychiatři dovolili od jejich rodin.
Sama zažila při prvním násilném zadržení psychotronické jevy - PSYCHOTORNICKY NEKLIDNÉ NOHY A RUCE, které se nedaly vydržet nijak kromě podání sedativa na spaní. Nešlo s nimi spát a psychiatři tvrdili, že to nedělají léky, na které si stěžovala a které to měly v popisu negativních účinků. Evidentně se ovšem jednalo o psychotronické jevy navázané na čipy v jedolékách. V té době to ještě nevěděla, neboť nezažila vědomé psychotronické mučení a nebyla o něm rozsáhle poučena. Takto mohli pacientům dělat závislost na práškách na spaní a dělat jim třeba halucinace. Když byl pacient pročipovaný, systémy vyhledávaly na psychiatriích samy a samy mučily pacienty psychotronickými jevy.
zažila také asi dva měsíce PSYCHOTRONICKÝCH ÚZKOSTÍ SRDCE, kdy měla na sobě připnuto 9 vojenských plasmových generátorů, které ji svíraly tak, že měla neustále úzkost a strach a mučivý pocit stísněnosti a neschopnosti cokoli dělat. Překonávala to usilovným čtením BIBLE, která jí pomáhala přežít, aby se nezhroutila, a to tak, že si stanovovala cíle v jejím čtení a měla z toho radost, když jich dosáhla. Překonávala psychotronické úzkosti vůlí po dosažení cíle a vírou v propuštění. To jí poradil MELCHISEDEK Jr., který jí dělal průvodce, jinak by zemřela na infarkt myokardu. 
Prasklo by jí srdce žalem z tísnivé nespravedlivé situace.
NYNÍ MŮŽE ODPŘÍSÁHNOUT Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI A DLE KOMUNIKACE S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA, KTERÝ NÁS OSVOBOZUJE, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA MÁ SYSTÉM PSYCHOTRONICKÉHO OVLIVŇOVÁNÍ "PACIENTŮ" I NA DÁLKU. POZORUJEME JE JIŽ NĚKOLIK MĚSÍCŮ JAK PSYCHOTRONICKY MUČÍ nejenom Kateřinu Elisabeth Chmelík Českou z Hradiště na Písku a Pardubic, která se prohlásila za ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKU A TLUMOČNICI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE již v roce 2016 a od té doby se stala předmětem agrese mezinárodních sadistů ještě více.
DRUHY PSYCHOTRONICKÝCH MUČENÍ, KTERÉ ZAŽILA NA SOBĚ, MŮŽE SHLÉDNOUT ČTENÍM ZDE:
www.katerinaelisabetchmelikceska.com/zivotopis-kateriny-elisabeth-chmelik-ceske/
Čtěte celý životopis a shlédněte všechny prokliky.
Od roku 2012 byla brutálně sadisticky psychotronicky mučena, protože vymyslela nejenom online vzdělávací systém národa vedoucí do ústupu od vědomého používání jedoléků BIG PHARMY směrem k více přírodním a integrativním metodám péče o tělo, a od roku 2016 byla mučena jedy a odebíráním základních životních požitků a znemožňováním naplnit základní lidské potřeby směrem k smrti umučením.
Její exmanžel a předtím manžel byl mučen, aby ji nenáviděl a aby jí škodil. Fašisté potřebovali někoho z její blízkosti, aby ji mohli mučit o to více odebíráním životních nutností a jedováním její domácnosti. Evidentně se tím dlouhodobě bavili.
NEDĚLALI TO SADISTÉ POUZE V ČESKÉ REPUBLICE, 
JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ VÁLEČNOU ŠARÍU, 
NA KTERÉ SI MY, KTEŘÍ JSME VÁS PŘIŠLI ZACHRÁNIT, UVĚDOMUJEME VŠECHNY CHYBY STÁTNÍHO SYSTÉMU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘED SADISMEM 
A VŠECHNY CHYBY V MEZINÁRODNÍ KOMUNIKACI NÁRODŮ 
A NASTAVENÍ VZTAHŮ MEZI NIMI, KTERÉ JSME PŘIŠLI TRVALE ZMĚNIT.

ZA SADISMUS NA KOHOKOLI JE V BOŽÍCH MLÝNECH PSYCHOTRONICKÁ POPRAVA.

V psychotronickém systému České Republiky působí a pracují ti, kteří zde slouží vědomě i nevědomě tajné dlouho plánované genocidě národa českého, která probíhá někdy od 70. let 20. století a je obzvláště lstivá a zákeřná, všichni tito mají obrovskou vinu v BOŽÍCH MLÝNECH. Za mučení je v BOŽÍCH MLÝNECH po popravě ve fyzickém těle nápravné zařízení gehenna, abyss a tartaros a likvidace duše.

NA ČESKÉM NÁRODĚ PROBÍHAJÍ ROZSÁHLE NĚKDY OD TÉTO DOBY PSYCHOTRONICKÉ JEDOVNICKÉ POKUSY NA LIDECH ZA ÚČELEM GENOCID NÁRODŮ I RŮZNÝCH NÁRODNÍCH ČI JAZYKOVÝ NEBO RODOVÝCH MENŠIN.

Původně, když psychiatrické ústavy na odkládání nepohodlných a nechtěných vznikaly, se prováděly jedovnické pokusy se strychninem a dalšími jedy vpichovanými do těla obětí. Hovoří o tom kniha Andrewa Skulla ŠÍLENSTVÍ A CIVILIZACE.

CELÁ KNIHA VYPRÁVÍ O HRŮZOSTRAŠNÉ HISTORII PSYCHIATRIE.

Součástí nové vyvražďovací strategie bylo zlikvidovat na duši pouze 

některé rody a předtím jim vykrást knowhow

Fašisté věděli, že jsme matrixová realita, viděli do matrixového těla člověka a vymysleli metody, kterými šlo elektroplasmatickou magnetickou duši obzvláště debilizovat a desakralizovat a zastrachovat tak, aby byla jenom těžko obnovitelná na své inteligenci a víře a naději v dobro v druhé říši.

JEDNÁ SE NEJENOM O ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI, ALE I O ZLOČIN PROTI ABSOLUTNÍMU NAŠEMU BYTÍ, NEBOŤ JSME DŽIN VE SCHRÁNCE ZVANÉ LIDSKÉ TĚLO A ŽIJEME PO SMRTI FYZICKÉ SCHRÁNKY DÁL.

Jak jsme tvořeni se dozvíte více na stránce 

www.bohynenirvana.com/nepostradatelna-bozska-medicina-no-1/

Fašismus ve své obludnosti neskončil koncem 2. světové války

mysl fašistů nebyla změnou filozofie vyléčena z agrese na jiné národy a menšiny, naopak se časem prohloubila a dostala nové rozměry s novými tajnými psychotronickými frekvenčními zbraněmi. Stala se tajnou i neskrývanou agresí na určité skupiny i celé národy. Později fašisté použili na určité národy toužící po uvolnění obchodních omezení lest a zneužili všechny sadistické tendence a systémy v zemi pro své obchodní a fašisticky vyhlazovací záměry.

Zřídili si systém psychotronických katů vědomých či méně vědomých. 

Systém, který ve svých stanovách používá jakoukoli represi  - a tvrdí, že je legální, je snadno zneužitelný k porušování základních lidských práv a svobod.

Mnohé pro tyto systémy zotročili vadnou výukou na vysokých a středních školách, lstí nebo násilím.

PSYCHIATŘI JSOU PO CELÁ DESETILETÍ ŠKOLENI TENDENČNĚ, ABY POUŽÍVALI JEDOVATÉ LÁTKY A JINÉ PROSTŘEDKY NIČÍCÍ LIDSKOU SAKRALITU A INTELIGENCI.

POVAŽUJÍ TO ZA NORMÁLNÍ.

ZA NORMÁLNÍ POVAŽUJÍ NÁSILÍ PROTI VŮLI JEDNOTLIVCE.

PROTO BYLI TAK SNADNO ZNEUŽITELNÍ.

JAKMILE JEDNOU PŘISTOUPÍTE NA NÁSILÍ, ŽE JE V POŘÁDKU A V PRÁVU, MÁTE PROBLÉM V BOŽÍCH MLÝNECH.

JEDNÍM ZE ZOTROČOVACÍCH SYSTÉMŮ BYLA I PSYCHOTRONICKÁ POČÍTAČOVÁ ŠARÍA.

Na našem území si postupně FAŠISTICKÁ LUFTHAFFE NWO vytvořila několika programy (LEBENSBORN, PSYCHOTRONICKÁ ŠARÍA, MLM S NELEGÁLNÍMI FREKVENČNÍMI ZBRANĚMI, PRODEJ PSYCHOTRONICKÉ ELEKTRONIKY A PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ AŽ DO DOMÁCNOSTÍ... atd) systém zrádců národa vědomých či nevědomých.

Ti, co si mysleli, že mohou získat moc skrze psychotronické systémy, nevěděli, že jsou pouze nižší hierarchické šarže, které by po likvidaci vlastního národa nebo určitých rodů byly umučeny fašisty zahraničními.

KDO BYL OCHOTEN MUČIT, BYL BY UMUČEN OBZVLÁŠTĚ SADISTICKY POZDĚJI.

BYL TO PROMYŠLENÝ SYSTÉM VRAŽDĚNÍ NÁRODA ČESKÉHO, DO KTERÉHO ZRÁDCE NAŠICH LIDÍ NEVIDĚLI. MYSLELI SI, ŽE ZÍSKALI MOC NAD OSTATNÍMI.

PSYCHIATRIE BYLY SADISTICKÉ VŽDY.

Historie jejich sadismu je dlouhá.

PORUŠOVALY REPRESEMI A OMEZOVÁNÍM ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A UPÍRÁNÍM NAPLNĚNÍ SAKRÁLNÍCH POTŘEB LIDSKÁ PRÁVA.

BYLY SNADNO ZNEUŽITELNÉ PRO SYSTÉM MUČENÍ PRO OBZVLÁŠTĚ NEPOHODLNÉ OBČANY, KTEŘÍ SE VZPÍRALI POLITICKÝM LŽÍM A NEBO KTEŘÍ MĚLI ZVLÁŠTNÍ KNOWHOW A MĚLI BÝT PRO NĚJ OKRADENI, ZAPOMENUTI A ZAVRAŽDĚNI. 

Viz například ELEKTROŠOKY, které byly původně čistým mučením. Neměly žádný lékařský podklad, že by kdy léčily a dodnes se prý nerozumí jejich účinku.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/elektrosoky/ 

JAK NIČÍ MOZEK, INTELIGENCI, PAMĚŤ, SAKRALITU, LIDSKÝ MAGNETISMUS, NERVOVÉ SPOJE A IMUNITU A SRDCE, SE DOZVÍTE V SEKCI O NICH.

PSYCHIATRIE BYLA TUDÍŽ VHODNÁ PRO INICIOVÁNÍ  A ZAVEDENÍ PSYCHOTRONICKÝCH POKUSŮ NA LIDECH ZA ÚČELEM TAJNÉHO MUČENÍ LIDÍ SE STÁTNÍM SCHVÁLENÍM.

Všechny pokusy s psychotronickým ovládáním obětí byly čisté úkladné vraždy umučením.

K TOMU JIM SLOUŽILO VELKÉ MNOŽSTVÍ SADISTŮ NA SVATÝ GRÁL ČLOVĚKA Z ŘAD PSYCHIATRICKÉHO PERSONÁLU I Z ŘAD POLICIE A SOUDŮ.

TYTO SYSTÉMY LIKVIDUJEME JAKO ANTIPSYCHOTRONICKÝ ODBOJ ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA A PŘINÁŠÍME VÁM JEJICH POPIS S VLASTNÍM PROŽITKEM.

OSOBNĚ JE ZKOUŠÍME NA OBĚTI, KTERÁ BYLA VYBRÁNA K BRUTÁLNĚ SADISTICKÉ LIKVIDACI JAKO PŘEDSTAVITELKA EVOLUČNÍ INTEGRATIVNÍ MEDICÍNY FAŠISTICKOU NWO LUFTHAFFE DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ.

Byla otrávena, psychotronicky mučena, byla jí vytvořena vadná pověst, zničeny všechny businessy, zničeno bydlení, zničeno zdraví její dcerušky a byla jí postupně vytvořena falešná diagnóza a na základě justičního omylu byla zařazena soudem do ústavní léčby na neurčito. V takovém případě čeká nyní dosud v České Republice na psychiatriích oběť pouze sadistické mučení jedoléky, elektrickým proudem, psychotronickými mučeními směrem do debilizace a desakralizace a agresivity nebo zufalství a beznaděje či obojí postupně, klecováním, svazováním do kozelce, psychotronickým svazováním, psychotronickými jedovatými narkotiky, izolacemi, kurtováním, znásilňováním, ponižováním, mučením ve vlastních výkalech, mučením hlady, zimou, neošetřením zdravotních problémů, odsáváním krve, vpichem jedovatých inijekcí a dalšími sadistickými procedurami jako vyšetřeními, která jsou zdraví nebezpečná a jedovatá.

Součástí mučení je tzv. BERTLING.

Jedná se o promyšlený systém zákazů a příkazů, ve kterém musí oběť dodržovat příkazy, které jsou proti pravdě, logice, proti přírodě a normálnímu uvažování, čímž je debilizována a desakralizována a je jí způsobováno zoufalství, beznaděj, žal ze situace a brutálně sadistické utrpení srdce i mysli. Tento druh mučení vymyslel Mengele v koncentračních táborech pro Židy, kde je mučil tím, že je nutil dělat všechno proti jejich přesvědčení.

V současné době si fašistická NWO vzala do merku léčitele a rozhodla se, že je umučí, neboť vystupovali proti jedovaté mučitelské BIG PHARMĚ. 

Jejich postup kromě psychotronických poprav, které byly poměrně rychlé a zahynulo celosvětově mnoho pokrokových lékařů a léčitelů, byl následující: Nejprve je napadla na dobrém jméně, na jejich metodách diagnostiky, na jejich způsobu komunikace, ničila účinnost jejich prostředků záchrany národa psychotronickým napadením jejich skladových zásob přetáčením levotočivě nebo infernacemi, aby neměly účinnost, pak jim rozkradla knowhow hackery, zničila je zdravotně a nakonec je uvrhla systémem zrádců, kteří falešně svědčili, na psychiatrie či do vězení. V současné době mučí kolem 12 léčitelů a lékařů brutálně sadisticky. Mučí je systémem BERTLINGU.

U nás v České Republice má zatím první oběť, ostatní měly následovat.

ČESKOU REPUBLIKU OVŠEM OSVOBOZUJE OD ROKU 2010 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA 

ABSOLUTNÍ AUMDŽIN HÁB SOLÚTE AGAPE ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU, který si první oběť této travičské a psychotronické brutality vybral jako svoji vojenskou volavku.

NENÍ DOVOLENO JI NA PSYCHIATRIE ODVÉZT NÁSILÍM A DOBROVOLNĚ SE NIKAM DO TĚCHTO SADISTICKÝCH ÚSTAVŮ NEDOSTAVÍ.

VŠECHNY NYNÍ ZRUŠÍME POTÉ, 

CO JIM DEAKTIVUJEME JEJICH PSYCHOTRONICKÉ SYSTÉMY 

A SYSTÉMY LIKVIDACE OBČANŮ.

VYZÝVÁME SADISTY, ABY UPUSTILI OD SVÉHO NÁSILÍ NA MATRONU SVAROHAUM ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

CO DĚLAL PSYCHOTRONICKÝ ODCHYT 

A PSYCHOTRONICKÝ MUČITELSKÝ SYSTÉM SVÝM OBĚTEM:

Retardovaní nebyli vhodnými oběťmi pro psychotronické pokusy na lidech, neboť se zkoušelo co vydrží všechny systémy zdravého člověka. Proto se psychotronicky mučili vybraní jedinci z řad rodů, které byly určeny k likvidaci. První v České Republice byly rody politických vězňů. Další byli kulaci a nábožné rody, které se nezřekly za socialismu náboženských hodnot nebo které se přidaly do tajných náboženských skupin, které byly odtajněny, například svědkové Jehovovi. Na nich se prováděly psychotronické pokusy nejvíce. Na každém jinak. Osoby, které si to uvědomí, budou svědčit. Pak byly rody, na kterých se prováděla psychotronická počítačová šaría. Těch bylo nejvíce, ale fungovalo to více až v posledních letech. Směrovalo to k vyhlazení těchto rodů tím, že by se likvidovaly tajně samy ve svých rodinách jeden druhého. Registrovali se do počítačové hry, která je zotročovala a skrze kterou mohli ostatní, kati národa, perzekvovat ostatní. Mohli jim tam zadávat popravy. Nejhorší popravovanou osobou se stala jako nevinná oběť Kateřina Chmelíková, později Konrádová a ještě později Kateřina Elisabeth Chmelík Česká, přičemž jméno si měnila již na povel ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, aby si připadala výjimečná. Byla zachraňována od masových psychotronických poprava. poprav jedy a odebíráním naplňování základních sakrálních lidských potřeb v jejím vědomí od roku 2014 až dosud. Tuto ženu zachraňuje ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA ABSOLUTNÍ AUMDŽIN HÁB SOLÚTE AGAPE ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU. CELOU DOBU JÍ UBLIŽOVALA MEZINÁRODNÍ BANDA PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ, KTERÁ NA SVOJI STRANU LŽÍ A PODVODEM ZÍSKÁVALA DALŠÍ A DALŠÍ OBČANY.

Všechna mučení žena popisovala veřejně na internetu a vydávala svědectví pod vedením ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA A JEHO ARMÁDY.

TÍM ŽE SE STALA ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKOU A TLUMOČNICÍ, JÍ ZACHRÁNILO ŽIVOT, ALE VZALO JÍ TO DOČASNĚ SVOBODU. STALA SE RUKOJMÍM OBOU STRAN - FAŠISTŮ I ZACHRÁNCŮ. JEDNÁ SE O NEDOBROVOLNÉ I DOBROVOLNÉ ZOTROČENÍ A ŽENA NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA SVOJE ČINY, PLNILA ÚKOLY ABSOLUTNÍHO STVOŘITELEL LIDSTVA JAK NEJLÉPE UMĚLA. 

NEMÁ NA VÝBĚR, MŮŽE POUZE SLOUŽIT BOHU ABSOLUTNO, NEBOŤ BYLA VÍCE JAK 1000X VZKŘÍŠENA A NA DALŠÍ ŽIVOT BY NEMĚLA NIJAK NÁROK.

STALA SE Z NÍ MATRIXOVÁ DÁMA, KTEROU NIC NETĚŠÍ KROMĚ ČINĚNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE A VŮLE SVOJÍ A MÁ JEDINÝ ZÁMĚR, POMÁHAT ZLIKVIDOVAT VŠECHNY SADISTY NA TÉTO PLANETĚ A UŽÍT SI DALŠÍ ŽIVOT, KTERÝ JÍ BYL SLÍBEN ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA ZA TO, KDYŽ HO POSLECHNE NA SLOVO BOŽÍ.

BEZ JEHO VEDENÍ BY SKONČILA UŽ DÁVNO UMUČENÁ SPOLEČNĚ S JEJÍ DCEROU A MATKOU, ZVÍŘATY A KDO VÍ S KÝM JEŠTĚ.

CO DĚLAL PSYCHOTRONICKÝ SYSTÉM 

DEVIL OBĚTEM:

SVAZOVAL DO SKRČENCE BRUTÁLNĚ BOLESTIVĚ TAK, ŽE OBĚŤ NEMOHLA DÝCHAT A MĚLA KŘEČE.

DUSIL OBĚŤ SCHVÁLNĚ TAK, ŽE SE MOHLA POČŮRAT A POKÁLET NEBO JI VYPRAZDŇOVAL SÁM PSYCHOTRONICKY ZA TREST NEBO JEN TAK, ABY PODLÉHALA ZOUFALSTVÍ A BYLA DEGRADOVÁNA.

DUSILI OBĚŤ PSYCHOTRONICKÝM UZAVÍRÁNÍM DUTIN TAK, ABY NEŠLO NIJAK DÝCHAT NOSEM A NIJAK SI DUTINY UVOLNIT KAPKAMI DO NOSU, KTERÉ BY STEJNĚ OBĚTI NEPODALI A NEDOVOLILI POUŽÍT. TVRDILI BY, ŽE JE NEPOTŘEBUJE NEBO BY DOVOLILI JE POUŽÍT JENOM MÁLO A TVRDILI BY, ŽE SE TO NESMÍ TOLIKRÁT ČI TAK DLOUHO POUŽÍVAT. ŠLO ČISTĚ O MUČENÍ. OBĚŤ BY SE DUSILA A NEDOKRVOVAL BY SE JÍ MOZEK A BYLA BY ČÍM DÁL TÍM HLOUPĚJŠÍ. BERE TO PAMĚŤ A RYCHLOST UVĚDOMĚNÍ A SCHOPNOST NĚC VYMYSLET KE SVÉMU LEPŠÍMU POCITU.

POUŽÍVAL JEDOVATÁ PSYCHOTRONICKÁ NARKOTIKA, KTERÁ DEBILIZOVALA.

VYTVÁŘEL OBĚTI JINOU POVAHU TAK, ABY BYLA AGRESÍVNÍ NA SVOJE OKOLÍ A ABY HNUSNĚ VULGÁRNĚ NADÁVALA. TO VŠE, ABY BYLA NESYMPATICKÁ PŘI SOUDNÍCH A POLICEJNÍCH JEDNÁNÍCH A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ A PŘITAHOVALA SI NA SEBE NÁSILÍ PERSONÁLU A BYLA TRVALE ZNEMOŽNĚNA NA POVĚSTI.

KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ 6X PROSTŘELILI PLÍCE DO MINIPNEUMOTORAXU, KTERÝ DUSIL A KTERÝ BY TĚLO PRAVDĚPODOBNĚ BYLO SCHOPNO SAMO ZACELIT, ABY POTŘEBOVALA LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ A ZEJMÉNA HEPARIN KVŮLI PSYCHOTRONICKÝM EMBOLIÍM, KTERÝ SE PÍCHÁ DO BŘICHA A JSOU PO NĚM BOLESTIVÉ MODŘINY A NA PSYCHOTRONICKÉ EMBOLIE NEPOMÁHÁ. VYTVÁŘELA TUDÍŽ NELÉČITELNÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, KTERÉ LÉČILA BOLESTIVÝMI SADISTICKÝMI PROCEDURAMI AŽ DO SMRTI OBĚTI. JEDNALO SE O EVIDENTNÍ MUČENÍ OBĚTI. MUČILI INIJEKCEMI.

ODEBÍRALA ELEKTRICKÝ PROUD TKÁNÍM KLOUBŮ, ABY SE NIČILY A OBĚŤ SE NEMOHLA BEZBOLESTNĚ POHYBOVAT. DÁVALI BY JÍ PAK SADISTICKY BOLESTIVÉ INIJEKCE DO KLOUBŮ.

ODEBÍRALA ELEKTRICKÝ PROUD ZUBŮM, KTERÉ BY PAK STRAŠLIVĚ BOLELY A BYLY BY K TRHÁNÍ. OBĚTI BY PO VYTRHANÝCH ZUBECH ZANECHALI SADISTI DÍRY. ANALGETIKA BY PODÁVALI MÁLO A BOLESTIVĚ V INIJEKCÍCH TAK, ABY BYLA OBĚŤ BOLESTIVĚ ROZPÍCHANÁ. ZUBNÍ NÁHRADU BY OBĚTI NEUDĚLALI.

STŘÍLELI PSYCHOTRONICKY DO OČÍ, TEDY OSLEPOVALI, ABY OBĚŤ MĚLA POTÍŽE SE ZRAKEM A BYLA ŠEROSLEPÁ A NEMOHLA ČÍST ANI NEVIDĚLA NA DÁLKU, ABY BYLA TĚŽCE VZDĚLALVATELNÁ A NEMĚLA PŘÍJEMNÉ ZRAKOVÉ POŽITKY, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO DOBROU NÁLADU. BRÝLE BY JÍ NEUDĚLALI, POKUD BY NEMĚLA PENÍZE NEBO JÍ UDĚLALI NĚJAKÉ PITOMÉ, PO KTERÝCH BY BOLELA HLAVA A PLAVALA BY REALITA.

STŘÍLELI DO RUKOU, ABY BRNĚLY, ODEBÍRALI MOŽNOST POUŽÍVAT ELEKTRONIKU, NEBOŤ ZNECITLIVOVALI RUCE A PRSTY A DĚLALI KŘEČE V DLANÍCH. JEDNALO SE O POKUSY NA LIDECH, KTERÉ PAK CHTĚLI FAŠISTÉ NA SVATÝ GRÁL ČLOVĚKA SOFISTIKOVAT A POUŽÍVAT NA ZLOČINCE JAKO ZLODĚJE A NEBO NA TY, CO BY PSALI ELEKTRONICKY NĚCO, CO BY VLÁDNOUCÍ VRSTVA NECHTĚLA, ABY BYLO PUBLIKOVÁNO. NEBO TO BYLA ČISTÁ LIKVIDACE ČLOVĚKA. 

JEDNALO SE O PROMYŠLENÝ SYSTÉM ODEBÍRÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANISMU TAK, ABY TO CO NEJVÍCE BOLELO TĚLO I DUŠI, MYSL I SRDCE.

OBĚŤ BY VĚDĚLA, ŽE PROTI PSYCHOTRONICKÉ AGRESI NEMÁ ŽÁDNOU ŠANCI, ŽE SE JEDNÁ O TOTÁLNÍ ZTRÁTU MOŽNOSTI SE JAKKOLI VZEPŘÍT TAKOVÉ AGRESI NA TĚLO I DUŠI.

TAKTO MOHL BÝT MUČEN KDOKOLI I NESPRAVEDLIVĚ PRO POLITICKÉ, FILOZOFICKÉ ČI NÁBOŽENSKÉ NÁZORY A VĚDOMÍ. 

O PRAVDU NEŠLO, ŠLO O ZOTROČOVÁNÍ LIDÍ PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM A BOLESTÍ A ODEBÍRÁNÍM ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ A MOŽNOSTÍ SE BRÁNIT.

OBĚŤ VĚDĚLA, ŽE SE Z ÚSTAVU NEDOSTANE A BYLA PŘEŘAZOVÁNA NA RŮZNĚ JINAK HORŠÍ PRACOVIŠTĚ VĚČNĚ AŽ DO SMRTI UMUČENÍM.

Oběť byla mučena monotónní prací ve sklepeních ústavů za malého množství světla. Byla zneužívána na otrocké práce, které neměly smysl a byly nekonečné.

Neměla nárok na denní světlo téměř vůbec nebo vůbec. Nebyla vypuštěna z ústavu volně, prý aby neutekla. Prý na ní není spoleh.

Neměla naději na vysvobození.

MOHLA BÝT PSYCHOTRONICKY MUČENA TAK, ABY SE JÍ ZHORŠILO CHOVÁNÍ, ABY BYLA ÚZKOSTLIVÁ, V DEPRESÍCH, ABY MĚLA TŘES KONČETIN, PSYCHOTRONICKY NEKLIDNÉ KONČETINY NEBO SE JÍ DĚLY JEŠTĚ HORŠÍ VĚCI.

MENTÁLNĚ BYLA OBĚŤ NIČENA NA INTELIGENCI BERTLINGEM, PŘI KTERÉM JÍ BYLY VNUCOVÁNY NÁZORY, KTERÝM DŘÍVE ODPOROVALA TAK, ABY JE MUSELA PŘIJMOUT, KAPITULOVALA A NECHALA SE ZOTROČIT NÁSILNÝM PŘEDĚLÁNÍM JEJÍ BYTOSTI NA NESAKRÁLNÍ. PŘESTALA SI UVĚDOMOVAT, CO JE SPRÁVNĚ. BYLA ZLOMENA NA CITU, POCITU, VĚDOMÍ PRAVDY A STALA SE Z NÍ MUKLOVSKÁ ZOMBIE V LEPŠÍM PŘÍPADĚ.

PAK BYLY JEŠTĚ HORŠÍ METODY, KTERÉ TADY NEPOPISUJEME, ABY JE NĚKDO NENAPODOBOVAL.

JE ZA NĚ TARTAROS.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE OMEZOVÁNÍ NA MALÉM PROSTORU NIČÍ INTELIGENCI A VLASTNÍ SCHOPNOST ZMĚNIT SITUACI. TEDY NEZVYŠUJE PSYCHICKY ZNEVÝHODNĚNÉMU PACIENTOVI ŠANCE NA UPLATNĚNÍ VE SPOLEČNOSTI SMĚREM K JEHO SOBĚSTAČNOSTI.

OMEZOVÁNÍ SVOBODY NA MALÉM PROSTORU NIČÍ NADĚJI A VÍRU, NIČÍ SMYSLY A MUČÍ SRDCE A MYSL I TĚLO NEDOSTATKEM SVĚTLA, VOLNÉHO PROSTORU A POHYBU, MOŽNOSTÍ, VÝBĚRU A MALÝM MNOŽSTVÍM POŽITKŮ A PROŽITKŮ, KTERÝCH POTŘEBUJEME PRO NAŠI VÍRU A NADĚJI A ZLEPŠOVÁNÍ PSYCHIKY DENNĚ 144 PŘÍJEMNĚ SPRAVEDLIVÝCH. I zločinec, který nedostal nějaké požitky ve svém dětství nebo od společnosti později, neboť byl sám pod vlivem zločinu, má nárok na uspokojení svých základních sakrálních lidských potřeb, pokud spolupracuje na odškodnění své oběti. Pokud se jedná o justiční omyl, nevinný má práv usilovat o znovuotevření případu a má nárok na protest proti postupu směrem do jeho zadržení a uvěznění a nucení do činností, které si nezasloužil svým předchozím jednáním.

FARMAKOTERAPIE, KTERÁ ZPŮSOBUJE PORUCHY VĚDOMÍ, PAMĚTI A ČITÍ NEBO ZPŮSOBUJE JINÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, PSYCHICKY OZNAČENÉHO ZA NESOUDNÝ NEBO K ÚSTAVNÍ LÉČBĚ, ČI JINAK PSYCHIATRICKY OZNAČENÉHO, DEBILIZUJE A DESAKRALIZUJE A NEVEDE DO ZLEPŠENÍ MOZKOVÝCH FUNKCÍ A SRDEČNÍCH POSTOJŮ VŮČI SPOLEČNOSTI, KTERÁ ZNEVÝHODŇUJE A MUČÍ NEGATIVNÍMI ÚČINKY JEDOLÉKŮ.