PSYCHIATRICKÉ LŽI O VZNIKU ÚDAJNÝCH PSYCHICKÝCH NEMOCÍ, KTERÉ NEJSOU NEMOCE, ALE VZNIKLY FREKVENČNÍ ŠIKANOU NEBO JEDEM ČI JINÝM ZLOČINEM NA OBĚTI.

JEDNODUŠE PROHLÉDNUTELNÉ www.globalnireformapsychiatrie.cz/psychiatricke-lzi/

©

UVĚDOMUJEME VÁS JAKO ABSOUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA, KTEŘÍ ROZUMÍ LIDSKÉMU TĚLU, že duševně labilním se člověk může stát pouze z těchto následujících důvodů:

1) Oběť prožívá bolest a žal a beznaděj z ničení duševní pohody 

PSYCHOTRONICKOU ŠIKANOU 

nebo mu bylo působeno záměrně zločinně směrem do jeho likvidace.

Psychotrnicky mučený mohl mít přesmyk vědomí z psychotronického přestřelení levé zrakové nebo srdeční KOTULE.

Zatím nejrozsáhlejší svědectví ženy o psychotronickém mučení můžete najít zde:

©

DALŠÍ MOŽNÁ PŘÍČINA PSYCHICKÝCH POTÍŽÍ:

2) Na nemocného zapůsobila  

extrémně vysoká dávka TOXICKÉHO JEDU

Mohly se mu sečíst i neurotoxické jedoléky s negativními účinky, mohl být otráven arzénem nebo arzenikem, fosgenem či jinými jedy, což byla nyní několik let fašistická móda, mohl jej pokousat jedovatý hmyz nebo nějaký jiný živočich s velkou dávkou jedu, mohl dostat ze stravy, vody či ovzduší pravidelnou expozici nějakých neurodisruptorů z pesticidů, herbicidů a insekticidů či průmyslových odpadů.

SVĚDECTVÍ OTRÁVENÉ ŽENY, KTERÁ BYLA VADNĚ SOUDNĚ PŘIŘKNUTA K DETENCI ÚSTAVNÍ POTÉ, CO NA NI ÚTOČILI ZLOČINCI JEDEM, NAJDETE ZDE:

©

Takové osoby se léčí detoxikací od JEDŮ. Nic takového psychiatrie nejenom že nesledovaly, nedělaly žádné testy na hladiny toxických těžkých kovů a chemických disruptorů organismu, protože popírali, že jedy v životním prostředí jsou a sami je používali.

Uvědomujeme vás, že Česká Republika byla rozsáhle v posledním roce otrávena jedy v potravinách a hygienických prostředcích a věcech z látek. 

Je nutné provést důkladné kontroly všech produktů na trhu v laboratořích a ihned uvědomit psychotronicky mučené majitele, aby přestali dávat do svých produktů jedy a sypat čipy. Dále je třeba odmítnout veškeré zboží z cizích zemí, které jsou záměrně jedovaté.

www.psychotronickavalka.cz

I MALÉ MNOŽSTVÍ JEDU JE JED, KUMULUJE SE V TĚLE A ZATĚŽUJE DETOXIKAČNÍ ORGÁNY. NENÍ MOŽNÉ VE VĚCECH DENNÍ POTŘEBY JEDY NECHAT.

©

Psychiatrické léky jsou všechno podvod. Jsou čipované a mají ve svém obsahu záměrné jedy, jejichž účinek šlo zesilovat psychotronicky.

PSYCHIATŘI tvrdili, že jed v lékojedu prý léčí.

Uvědomujeme vás, že JED NIKDY NELÉČIL, NELÉČÍ A LÉČIT NEBUDE.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/psychofarmaka/

©

Každý tekutý vpich lékojedu i tobolka nebo prášek obsahují miniaturní bílý elektronický čip, který fungoval tak dlouho, jak bylo oficiálně tvrzeno na příbalovém letáku, skrze tento čip šlo psychotronicky způsobit pacientovi celou řadu uváděných negativních účinků, o kterých sadističtí lékojedaři tvrdili, že to nevadí, že to léčí a negativní účinky se musí vydržet.

KDYŽ JE NĚKDO HLOUPÝ A PŘISTOUPÍ NA LEŽ, MUSÍ TRPĚT SVOJÍ HLOUPOSTÍ.

Pokud je ovšem držen násilím a někdo do něj proti jeho vůli píchá jed, jedná se o sadistické zločinné násilí na oběti.

©

Pokud věříte lži a neustále jí opakujte, vytvoříte si v mozku energetický blok, protože si zavíráte určité neuronové cesty, mozkové neurony se přestanou dotýkat svými vlásky a cesta se přeruší, a to vám brání vidět pravdu.

JINAK ŘEČENO ZHLOUPNETE.

Proto se potom více mýlíte a vaše omyly vás vedou do neštěstí.

Pokud navíc přidáte tělesnou bolest nebo odebrání tkání,

a ničí se vám uvědomění toho,

co je správně.

NIČÍTE SI INTUICI A SPRÁVNÉ INSTINKTY.

©

Pokud do neuronů uhodíte elektrickým proudem, nastane jejich paralýza, kterou lze obnovit pouze frekvenčně a masážemi a vkládáním mentálních přání do tkáně slovně na modlitbách s požehnáním BOHŮ ABSOLUTNO, tedy není to něco, co by šlo dělat běžně.

JED PŮSOBÍ PODOBNĚ JAKO LEŽ, ALE JE HORŠÍ NA INTENZITĚ, PROTOŽE FYZICKY NIČÍ CELÉ NEURONY A TUDÍŽ I PŘENOS UVĚDOMĚNÍ, POCITŮ A MYŠLENEK SPRÁVNĚ.

©

Každá lež, které člověk byl ochoten uvěřit, zabíjela naše občany. Nakonec jsme skončili se systémem léčby, která byla vražděním.

VRAŽEDNĚ SADISTICKÉ JEDOLÉKAŘSTVÍ PROTO NAVŽDY ZAKAZUJEME.

Nic z toho, co sadistická psychiatrie používala, neléčí. 

Co léčí opravdu se dozvíte dále na našich stránkách.

Léčí pouze spravedlivý příjemný pocit a látky tělu regenerační a sytící a psychiatři používali toxický jed, vyvražďování neuronů, represi, omezení, ponížení, násilí, znevýhodnění, bolest, invazi.

Ano, léčili naši naivitu a slepou důvěru, že to s námi myslí dobře, neboť to dobře nemysleli.

©

Vraždili nás kolektivně a předtím nás mučili různými potížemi, bolestmi a zneschopňováním, ztrátou perspektivy a naděje na dobro v našich životech, a brali za to peníze.

Podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA se jednalo o

vědomé fradulentní smilné vztahové uskupení,

které mělo v záměru

mučení našich obyvatel

uváděním v omyl přesmykem vědomí lží a násilím,

což vede do těžkých poruch intuice a instinktů všech, kteří tomu věří nebo je to postihne,

a celý národ tak neměl poznat pravdu o světě, ve kterém se nachází.

MĚLI JSME JÍT JAKO OVCE NA PORÁŽKU.

©

Národ měl chřadnout a mizet ze scény mentálně promyšleným podvodem, na který pokud kdokoli upozornil, byl psychotronicky i jinak mučen a nakonec umučen a nikdo téměř jej v naší zemi nechránil. Téměř všichni ochránci jej posílali tam, kde měl podle sadistů skončit.

Na sadistické psychiatrii.

Zajímavá lež, které uvěřil téměř celý národ a platil sadistům za jedování a mučení národa.

©

Naši lidé konzumovali nebetyčnou blbost,

protože byli neglektivní, nesoucitní, nemilosrdní, nedůslední, negramotní, zrazovali se vzájemně antivlastenecky, byli ochotni pro svůj prospěch šířit lži a pokládali celý státní systém cu grunt konzumováním vadných věcí s následky na oslabení jejich životní síly.

©

Sadismus na psychiatriích lidi moc nezajímal, více jak 20 let na něj upozorňovaly mezinárodní organizace pro lidská práva, pacienti si stěžovali a riskovali, že je sadisté zlikvidují násilným odvezením z domova směrem k umučení do jednoho z psychiatrických jedosado zařízení.

Nikdo na kompetentních místech to neřešil.

ABSOLUTNÍ IGNORACE OBĚTÍ SADISMU VE STÁTEM PLACENÝCH ZAŘÍZENÍCH, KTERÁ SE PROJEVOVALA JAKO PAST, KTEROU NIKDO NEČEKAL, DOKUD SE TAM NEDOSTAL ZLOČINNOU ČINNOSTÍ A NEBO JE NEPOTŘEBOVAL.

©

OBĚTI VYCHÁZELY Z TĚCHTO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÉ A VÍCE ZÁVISLÉ NA OSTATNÍCH A ČASTO I NA STÁTU.

Fašisté dodávali záměrně na náš trh jedovaté výrobky. 

Pokud je někdo dlouhodobě používal nebo konzumoval, mohl si organismus zaneřádit toxickými kovy.

Ty fašisté záměrně rozptylovali do povětří z letadel. Čím více měl člověk toxických kovů v organismu, tím lépe byl mučitelný a psychotronicky zaměřitelný a nemocný.

©

Chemtrails, o kterých se spekulovalo, byly reálné.

Byly to pomocné prostředky jak zesílit psychotronickou šikanu směrem do mučení našich lidí.

LIDEM SE TOMU NECHTĚLO VĚŘIT A ŘÍKALO SE O TOM, ŽE TYTO ZPRÁVY JSOU HOAXY.

To se fašistům hodilo. Ani policie nereagovala často správně, pokud jí někdo náhodou žádal o pomoc proti psychotronické šikaně.

©

Fašističtí ariáni přebírající naši zemi mučením jejích obyvatel potřebovali, aby byli lidé vodivější v síti 5G a šlo je lépe mučit odstřelováním faulplasmovými střelami. Jednalo se o průmyslové odpady plné toxických těžkých kovů, které když měli lidé v sobě, byli lépe zaměřitelní psychotronickými zbraněmi, neboť byli vodivější. Součástí chemtrails byl plastový prach zvaný morgellony, který je silně elektrostatický a dělá, pokud se usadí v domácnostech nebo jej tam někdo záměrně aplikoval, silnější vodivost na psychotronické mučení. Dělalo to hrůzostrašné elektrizující jevy, kterými fašisté mučili naše obyvatele. 

Hodně lidí, co se chovala divně v úřadě, ve firmě nebo v soukromí, nebyl za psychotronické války idiot nebo blázen, mohla být mučená oběť, kterou nikdo neposlouchal, lidé se jí vysmívali a nikdo jí nepomáhal. Neměla se kam obrátit.

LUFTHAFFE blázny vyráběla a mučila.

DALŠÍ MOŽNÁ PŘÍČINA PSYCHICKÝCH POTÍŽÍ:

3) Psychické poruchy a potíže nervů, převodního srdečního systému a deprese a úzkosti a strachy způsobují JEDOVATÉ ZVUKOVÉ FREKVENCE, I NESLYŠITELNÉ

Mnohé elektrické spotřebiče a doplňky byly dodávány na trh jako vyloženě frekvenčně jedovaté s cílem ničit zdraví obyvatelstvu.

Například zesilovače wifi.

Nemocný duševně mohl například dostat duševní třes neuronů z jedovaté zvukové frekvence, kterou mu někdo instaloval v podobě MUČKY na lednici v psychotronickém domě či bytě, která pak vydávala frekvenčně jedovatý zvuk. Mohl mu vejít do jeho bydliště v jeho nepřítomnosti, fašisti měli šperháky, kterými otevřeli všechno, žádný zámek nebyl ochráněný proti jejich vniknutí.

Tyto nelegální instalace má kde kdo zabudované již při stavbě nebo rekonstrukci domu, protože zároveň způsobovaly vyšší odběry plynu, vody i elektrického proudu, které šly do kapes těch, co nám rozkrádali stát.

Nebo mohl nemocný bydlet vedle trafostanice či vysokého napětí, což se nesmí, ale nikdo na to moc v této zemi nedohlížel, a takto bydlí velká spousta lidí.

©

Psychotronické domy, které u nás fašisté za pomoci kolaborantů i nevědomých odběratelů jejich výrobků stavěli od revoluce v roce 1989 zejména masívně, jsou frekvenčně jedovaté. Téměř všechno nové po roce 1989 je psychotronicky upravené ať již vědomě nebo nevědomě, protože fašisté němečtí zejména na náš trh prodávali různé přístroje se záměrně vadnými zvukovými frekvencemi.

Prodávali i vadné dráty elektrického vedení a vadné zásuvky i vadné hromosvody skrze které šlo lépe mučit naše obyvatele zasíláním psychotronických represívních plasmových střel v síti 5G. 

Osoby v psychotronických sufokačních domech mají mnohem vyšší riziko, že mohou mít psychické potíže, úzkosti, napětí a deprese nebo mohou být pomatené.

©

DALŠÍ MOŽNÁ PŘÍČINA PSYCHICKÝCH POTÍŽÍ:

4) Zešílet dále mohla jakákoli osoba z násilí, které na ní páchal zločinec s cílem, aby se bála a jednala hystericky, pomateně nebo agresívně a aby ochranné složky oběť zločinu považovaly za bláznivou a aby jí na doporučení a nařčení zločince zavřely do psychiatrické šejtrovny, kde by se v násilí pod detencí a zbavením lidských práv pokračovalo. Mučení oběti mohlo trvat leta i chvilku, neboť zločinci včetně psychiatrů měli v rukách psychotronické zbraně .

©

5) Přesmyk vědomí dále dělala rána elektrickým proudem. Jak elektrický proud funguje na nervové, mozkové a srdeční buňky se dozvíte zde:

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/elektrosoky/

©

6) Zešílet mohla oběť z mučení v krepační faulplasmové faulhypnóze.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/halucinace/

Tím se vyráběly i fobie.

Moderní psychiatrické mučírny a šejtrovny se evolučně vyvíjely ze sadistických mučících zařízení zločinců všeho druhu přes středověké ariánské inkvizice do podoby fašistických ústavů, kde se prznilo tělo i vědomí obětí zločinů států, mučili se zde vězni, dále celých nekalých organizací i zločinných jednotlivců, kterým vyhovoval systém, ve kterém bylo možné lží, falešným obviněním, systémovým podvodem a veřejnou v podstatě nelegálně legální blamáží likvidovat spoluobčany tím nejhorším druhem umučení.

©

Mučírna je místo, kde se porušují základní lidská práva a svobody a bytosti vězněné proti její vůli se způsobuje bolest duše, těla a ducha a ničí se jí perspektiva na absolutní nirvánu, na kterou má sakrální nárok.

Tomu sadistické psychiatrie plně odpovídají, neboť používaly vpichy jedů, klecování, kurtování, odhalování nahoty proti vůli oběti, co je kvalifikováno jako znásilňování, izolaci a rány elektrickým proudem do těla, které ničily paměť, smysly, intuici a instinkty, tedy mozek.

©

Šejtrovna je šejdířovo doupě, kde se okrádá o klid duše a úkladně se plánuje bolestivé ubližování bytostem božím.

Šejtrovna se tváří jako pomoc v nouzi a skrývá se za ní šokující citově traumatizující bolestivá smrt umučením duše, ducha i těla. Je jedno, zda oběť zemře v šejtrovně nebo po jejím opuštění, neboť v šejtrovně se tělo poškozovalo směrem k urychlení smrti. Tomu sadistické psychiatrie také odpovídaly, neboť do těla píchaly toxické látky s obrovským množstvím negativních účinků, elektrickým proudem způsobovaly embolické stavy a trombózy, které se projevily později, a měly psychotronickou šikanu, která vypadala jako halucinace a elektrizující jevy, po kterých se člověk zaklecovaný, na izolaci, nebo přikurtovaný mohl skutečně zbláznit do přesmyku vědomí nebo do ztráty ponětí o tom kdo byl.

©

Jak vznikly moderní sadistické psychiatrie nejlépe popisuje kniha Andrewa Lloyda Šílenství a civilizace, kterou vám doporučujeme k přečtení.

Proč jsme dosud měli takové sadistické likvidní instituce zahrnuté do národního zdravotního pojištění, skrze které jsme si povinně všichni museli platit na případné lékařské ošetření a rekonvalescenci v nemoci a místo toho jsme si platili na mučení a umučení?

Nyní si nejprve uvědomte, že svět byl v psychotronické válce, která se vedla více jak 60 let.

www.psychotronickavalka.cz

©

Než něco změníme, zejména pak pokud se jedná o celý systém, potřebujeme jako celek, který by si měl národním referendem odhlasovat změnu na lepší, vědět proč věci dělat správně, abychom je dělali, když musíme.

©

Jsme ABSOLUTNÍ DUALITA.

Neustále se EVOLUČNĚ MĚNÍME, neboť rosteme směrem do NIRVÁNY.

Pokud si někdo z nás náhle uvědomí, že věci, které většinová společnost dělá, jsou nesprávně, má absolutní právo na KORDUNIZACI.

KORDUNIZACE je stav před KORUNIZACÍ za krále či královnu oboru, ve kterém ona sakrálně se vyvíjející BOŽÍ TĚLO milující osoba, získala SAKRÁLNÍ VĚDOMÍ MENTÁLNÍ BRÉVIZACE.

©

MENTÁLNÍ BRÉVIZACE je uvědomění, které vede i přes všechna dřívější tvrzení, která nevedou do nirvánských vztahů pro všechny, pouze pro někoho, do NIRVÁNY PRO VŠECHNY ZA VŠECH OKOLNOSTÍ.

BRÉVIZACE znamená, že dotyčný dosáhl ABSOLUTNÍHO MÁSTERSHIPU ve vědomí sakrality JAK DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ, ABY VŠECHNY BYTOSTI V SYSTÉMU, KTERÝ TVOŘÍ, DOSÁHLY NiRVÁNY V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ PO VĚDOMÉM ZAHÁJENÍ JEJÍ TVORBY V LÁSCE BOŽÍ, KTEROU VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ V PROCESU POMOCI OBĚTEM ZLOČINŮ NA NICH TVOŘÍ VĚDOMĚ SPRÁVNĚ A TOUŽÍ PO ABSOLUTNÍ DOKONALOSTI.

©

VŠICHNI, KDO BYLI V MINULOSTI PROHLAŠOVÁNI ZA BLÁZNY NEBO MODERNĚ ZA PSYCHIATRICKÉ PACIENTY, BYLI OBĚTI VZTAHOVÝCH ZLOČINŮ, LŽÍ A NEDOSTATEČNÉ OCHRANY SPOLEČNOSTI PŘED POŠKOZENÍM JEJICH DUŠÍ.

©