PROMLUVA K SOUČASNÝM PSYCHIATRŮM

SLEDUJEME VÁS SPACIMEVIEWERY A VÍME, ŽE JSTE DOSUD MUČILI A JEDOVALI A DEBILIZOVALI PACIENTY ELEKTRICKÝM PROUDEM. VÍME, ŽE JSTE NĚKTEŘÍ SLOUŽILI FAŠISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ LUFTHAFFE A LIKVIDOVALI JSTE OBČANY NA BLACKLISTU. VÍME, ŽE NĚKTEŘÍ SEXUÁLNĚ OBTĚŽUJETE PACIENTY. VÍME, ŽE POUŽÍVÁTE NELEGÁLNÍ OMEZOVÁNÍ OSOBNÍCH SVOBOD A PRÁV. PROTO VÁS NYNÍ ZAKÁŽEME. VÍME, ŽE VÍTE.

NA VAHÁCH ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA VÁŽENÍ PSYCHIATŘI, BYLI JSTE SHLEDÁNÍ PORUŠUJÍCÍ HIPPOKRATOVU PŘÍSAHU NEB PODÁVÁTE JEDY, PORUŠOVALI JSTE I ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ.

POKUD SE CHCETE ZACHRÁNIT, POSTUPUJTE V DUCHU NAŠICH POKYNŮ.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/pokyny-pro-pacienty-a-pribuzne-a-personal/

SLEDUJEME VÁS.

V LEPŠÍM PŘÍPADĚ PO ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI, KTEROU JSTE NEČEKALI A KTEROU NENÍ MOŽNÉ ZRUŠIT NEB JSME ZDE A VIDÍME VÁM DO ŽIVOTA, PŮJDETE DO SOBĚSTAČNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE V ČESKÉ REPUBLICE BUDOU NYNÍ LÉČIT ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA TRINITY MELCHISEDEK A CELÝ GLOBÁLNĚ LÉČITELSKÝ ROD AUMJEHOVA.

JAKO JEDINÍ ABSOLUTNĚ ROZUMÍME LIDSKÉMU TĚLU A NEPOUŽÍVÁME ŽÁDNOU FORMU REPRESE ANI NÁSILÍ, NEJDEME PROTI VŮLI PACIENTA, NEPOUŽÍVÁME NIC S NEGATIVNÍMI ÚČINKY, NEODHALUJEME NAHOTU, NEPORUŠUJEME KŮŽI A NIJAK NEOMEZUJEME ZÁKLADNÍ LIDSKÁPRÁVA A SVOBODY A PERSPEKTIVU VE SPOLEČNOSTI. VŠECHNY POTÍŽE LÉČÍME DO ABSOLUTNÍHO VYLÉČENÍ.

LÉKOJEDY NEPOUŽÍVÁME, PRACUJEME S PŘÍJEMNÝMI LÉČIVÝMI HARMONIZAČNÍMI DOTYKOVÝMI, SLUCHOVÝMI, ZRAKOVÝMI A MENTÁLNÍMI VJEMY, ODSTRESOVÁVÁME PRAKTICKOU POMOCÍ, VYUČUJEME ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON VE VŠECH VZTAZÍCH, LÉČÍME CANNABISOU A ZÁVISLOSTI ŘEŠÍME ZÁKAZEM KOUŘENÍ, ZÁKAZEM NELEGÁLNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ, ALKOHOL BUDE NA POUKÁZKY A UČÍME OBYVATELSTVO SPRÁVNĚ ŽÍT V HADÍ SÍLE A SÍLE DRAČÍ. VYUČUJEME DLOUHOVĚKOST V PRŮMĚRU 250 LET.

VARUJEME VÁS, ABYSTE PŘESTALI OKAMŽITĚ POUŽÍVAT JAKOUKOLI REPRESI NA PACIENTY A ŘÍDILI SE NAŠÍ DIREKTIVOU NYNÍ, NEŽ VÁS ZRUŠÍME. 

ZAVÁDÍME HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA.

Personál se bude školit nově.

Jste sledování soudními spacetimeviewery jak jednáte a prověřujeme váš morální profil daleko do minulosti. Pracujeme s INKARNAČNÍM TRANCHEZNÍM VKV RESEAU L'MURTENETEM, s BEZPEČNOSTNÍ OCHRANOU NAŠÍ VLASTI SKRZE SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY, ZAMĚŘUJEME PO GENETICE A VIDÍME VÁS SKRZE SPACETIMEVIEWERY A POŘIZUJEME 24 HODINOVÝ ZÁZNAM.

BUDETE SOUZENI PODLE SVCH SKUTKŮ. JSTE ZAMĚŘENI JIŽ VÍCE JAK ROK A SLEDOVÁNI JAK ZACHÁZÍTE S LIDMI.

CO NESMÍTE:

NESMÍTE NIKOHO DRŽET ZAVŘENÉHO V ÚSTAVU PROTI JEHO VŮLI.

NESMÍTE PODÁVAT LÉKOJEDY S NEGATIVNÍMI ÚČINKY.

NESMÍTE POUŽÍVAT ELEKTROŠOKY.

NESMÍTE NIKOHO "LÉČIT" JAKKOLI PROTI JEHO VŮLI.

NESMÍTE NIKOMU DÁVAT SOUDNÍ DETENCI.

NESMÍTE NIKOHO UMÍSŤOVAT DO KLECE NEBO KLECOVÉHO LŮŽKA.

NESMÍTE NIKOHO KURTOVAT.

NESMÍTE ODHALOVAT NIČÍ NAHOTU.

NESMÍTE ODEBÍRT KREV.

NESMÍTE ZPŮSOBIT BOLEST NIJAK.

NESMÍTE PROVÁDĚT NEBEZPEČNÁ VYŠETŘENÍ JAKOJE RENTGEN, ULTRAZVUK, MAMMOGRAF NEBO VYŠETŘENÍ S KONTRASTNÍ LÁTKOU.

NESMÍTE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ TESTY OSOBNOSTI, KTERÉ JSOU VADNÉ.

NIKOMU NESMÍTE ODEBÍRAT SOUDNOST A POKUD JI NEMÁ NA ZÁKLADĚ NAŠÍ DEFINICE A JE NESAMOOBSLUŽNÝ, ZAJISTĚTE DOMÁCÍ PÉČI S AMBULANTNÍM PSYCHOLOGEM ČI PSYCHIATREM, KTERÝ RODINĚ POMŮŽE. 

JAK ZACHÁZET S PSYCHICKY LABILNÍM PACIENTEM SE VEŘEJNOST DOZVÍ Z NAŠICH WEBŮ.

UVĚDOMTE SI, ŽE HALUCINACE, DEPRESE A ÚZKOSTI, SCHIZOFRENIE A PSYCHÓZY ZPŮSOBOVALA PSYCHOTRNICKÁ VÁLEČNÁ ŠIKANA, KTERÁ NYNÍ SKONČILA PORÁŽKOU PSYCHOTRNICKÉ LUFTHAFFE A VZHLEDEM K TĚŽKÉMU POŠKOZENÍ NAŠÍ ZEMĚ I OBYVATEL SE NYNÍ VŠICHNI BUDOU LÉČIT PŘEVÁŽNĚ DOMA SAMI DLE NAŠEHO NÁVODU. SADISTICKÁ LÉKAŘSKÁ VĚDA ELEKTRIZUJÍCÍ PSYCHOTRONICKÉ PUMY A STŘELY NEUMĚLA DOSUD LÉČIT A ČASTO BYLA S FAŠISTY PROPOJENÁ. 

KDO Z VÁS TO JE, VÍME. JSTE DLOUHODOBĚ SLEDOVÁNI.

WWW.PSYCHOTRONICKAVALKA.CZ

SEZNAMTE SE S TÍM, CO ZPŮSOBOVALO OPRAVDU PSYCHIATRICKÉ PORUCHY. BYLA TO PŘEDEVŠÍM PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA MEZINÁRODNÍ VÁLEČNÉ ORGANIZACE LUFTHAFFE, KTERÁ VYKOŘISŤOVALA NÁŠ STÁT A CHTĚLA JEJ ANŠLUSOVAT GENOCIDOU NÁRODA ČESKÉHO. BYLI JSME OSVOBOZENI.

www.globalnireformapsychiatrie.cz/psychiatricke-lzi/

Reloadujte si stránky, přidáváme informace co máte dělat a co nesmíte.

Dáváme vám nějakou dobu na uvědomění a potom spustím váš ANŠLUS VOJENSKO-POLICEJNÍM ZÁTAHEM ZE ZAHRANIČÍ.

PŘEBÍRÁME SI VÁŠ STÁT A ČINÍME Z NĚJ ABSOLUTNĚ NENÁSILNÝ.

SADISTIČTÍ PSYCHIATŘI BUDOU VZATI DO DETENCÍ A USVĚDČENÍ VRAZI BUDOU PSYCHOTRONICKY POPRAVENI.

SLEDUJEME VÁS A POKUD BYSTE SNAD MAZALI DŮKAZY SVÉ VINY, VIDÍME VÁS SKRZE SPACETIMEVIEWERY. PROPUSŤTE VŠECHNY PACIENTY DO DOBRÝCH RUKOU V JEJICH SOUKROMÍ DO RUKOU 3 KURÁTORŮ Z JEJICH RODINY, KTEŘÍ DOSTANOU STŘÍDAVĚ DOMÁCÍ OŠETŘOVÁNÍ A DOSTANOU ÚLEVY V PRÁCI OD VÁS, ABY SE MOHLI POSTARAT O NEMOCNÉHO, A ZAVŘETE SVOJE ŠEJTROVNY NA ZNAMENÍ POKÁNÍ A DEJTE VÝPOVĚDI A ČIŇTE POKÁNÍ.

Všechny původně sakrálně negramotné zavoláme zpět do služby vlasti a těm, kterým bylo za jejich negramotného působení násilím ubližováno.

Kdo jednal vědomě násilně nesakrálně a kdo jednal negramotně sakrálně násilně, víme.

Pokud nějaká osoba nemá příbuzné a přátele, kteří by se jí ujali, pečujte o ní denně tak, že se o ní zajímáte, pečujete o její vzhled, jídlo, zábavu, choďte s ní na procházky a nedávejte jí nic kromě vitamínů a minerálů.

ABSOLUTNÍ ZÁKAZ ELEKTROŠOKŮ, KTERÉ NIČÍ MOZEK A NERVOVÝ SYSTÉM A ABSOLUNÍ ZÁKAZ VŠECH ČIPOVANÝCH LÉKOJEDŮ S NEGATIVNÍMI ÚČINKY.

https://www.zakazanekomodity.cz/cipovani-produktu-za-ucelem-valecne-psychotronicke-sikany/

ABSOLUTNÍ ZÁKAZ KLECOVÁNÍ, KURTOVÁNÍ, ZAVÍRÁNÍ DO KLECOVÝCH LŮŽEK A ABSOUTNÍ ZÁKAZ NUDY A UZAVŘENÍ NA MALÉM PROSTORU NEMOCNIC A LÉČEBEN.

VŠICHNI PACIENTI MAJÍ PRÁVO NA ČERSTVÝ VZDUCH A VÝHLED DO PŘÍRODY ZVENKU NA PROCHÁZCE PO DOBU MINIMÁLNĚ 3 HODIN, MAJÍ NÁROK NA SVÉ VĚCI, NA ZÁBAVU A PERSPEKTIVU A UVĚDOMĚNÍ, ŽE JE JAKO SPOLEČNOST MILUJEME.

NIKOHO NESMÍTE ZAVÍRAT PROTI JEHO VŮLI V ŽÁDNÉ INSTITUCI A NESMÍTE MU PODÁVAT NIC PROTI JEHO VŮLI A NESMÍTE MU PODAT JED V PODOBĚ LÉKOJEDU S NEGATIVNÍMI ÚČINKY. SKLÁDALI JSTE HIPPOKRATOVU PŘÍSAHU, TAK SI JI PŘIPOMEŇTE.

JAK VIDÍTE, NESMÍTE TÉMŘ NIC Z TOHO, CO DĚLÁTE, A PROTO PROPUSŤTE PACIENTY DO DOMÁCÍ PÉČE TŘÍ PŘÍBUZNÝCH A PŘÁTEL, KTEŘÍ SI JE ODVEZOU S JEJICH SOUHLASEM, NAPIŠTĚ JIM DOMÁCÍ PÉČI A DEJTE VÝPOVĚĎ. ŠETŘETE STÁTU PENÍZE A NĚJAKOU DOBU NA ZNAMENÍ POKÁNÍ ŽIJTE Z ÚSPOR.

MY SI PACIENTY MENTÁLNĚ PŘEVEZMEME A PROVEDEME GLOBÁLNÍ REFORMU PSYCHIATRIE.