PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY ANOREXIE A BULIMIE

RADY OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY ANOREXIE A BULIMIE

Všechny tyto poruchy měly následující příčiny:

1) EXTRÉMNÍ MASOCHISMUS, KTERÝ VZNIKAL ZACHÁZENÍM S DÍTĚTEM V OBDOBÍ, KDY SI VYTVÁŘELO SEBEÚCTU, TEDY VĚTŠINOU MEZI 1. A 6. ROKEM ŽIVOTA EXTRÉMNÍ PŘÍSNOSTÍ A OMEZOVÁNÍM NA SVOBODĚ A TRESTÁNÍM ZA NEPOSLUŠNOST.

2) PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM NELEGÁLNÍMI FREKVENČNÍMI ZBRANĚMI, které vystřelovaly sakralitu chutí, spínače hladu a spínače sytosti a správné sakrální mentální uvědomění sebe sama, způsobovaly nenávist ke své postavě a vadný koncept štíhlosti, který se propagoval v médiích.

3) NEDOSTATKEM POUČENÍ JAK NAVAZOVAT A UDRŽET SI ABSOLUTNÍ DUÁLNÍ VZTAHY, POCITY MÉNĚCENNOSTI ZE ŠIKANY, Z NESCHOPNOSTI ŘEŠIT VZTAHOVÉ POTÍŽE PRO NEDOSTATEK VEDENÍ RODIČI A UČITELI A KNĚŽÍMI NEBO SKRZE VELEKNĚŽSKOU LITERATURU.

4) VADNÝM ZACHÁZENÍM S TĚLEM A SEXUÁLNÍMI ORGÁNY DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH ČI DOSPĚLÉHO. 

5) ZLOČINNÝM NÁSILÍM NA OBĚŤ, KTERÁ BYLA NĚJAK MUČENA ČI TÝRÁNA.

6) U OSOB EXTRÉMNĚ CTIŽÁDOSTIVÝCH, KTERÉ SE SEBETÝRAJÍ NEROZUMNÝMI POŽADAVKY NA SEBE A SVŮJ VZHLED. Většinou to bylo ale kombinováno s frekvenčním faulingem psychotronickými zbraněmi. Extrémy nemají BOŽÍ MLÝNY v popisu práce.

7) MENTÁLNÍM JEDEM, který se spojil s dříve již vadnými postoji oběti a zveličil je.

JAK SPRÁVNĚ LÉČIT OSOBY 

S ANOREXIÍ A BULÍMIÍ?

NA PRVNÍM MÍSTĚ PSYCHOTERAPIÍ, NEBOŤ MUSÍ POCHOPIT ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY SVÉHO VADNÉMU MENTÁLNÍHO ZACHÁZENÍ S TĚLEM A JEHO TRÁVÍCÍ SOUSTAVOU. Osoby, které se takto sebetýrají, je nutné dát pod dozor, který je 24 hodin, ideálně v domácím prostředí. Pokud se jedná o dívku, měla by to být matka, pokud je to chlapec, měl by to být otec. Pokud dítě rodiče nerespektuje, musí mu být přidělen kurátor soudně. Pokud by psychicky narušený jedinec pokračovat i v domácím léčení v sebetrýznivých návycích, musí být vzat do detence.
Během psychoterapie je anorektikovi nebo bulimikovi stanoven jídelníček, na kterém se sám podílí nákupy a přípravou jídel, která se vizuálně upravují a učí se u nich jejich kalorické hodnoty a výživové parametry. 
Anorektik a bulimik by měl projít intenzívním VÝŽIVÁŘSKÝM KURZEM a KURZEM PŘÍPRAVY ZDRAVÝCH  A VÝŽIVOVĚ HODNOTNÝCH JÍDEL a KURZEM UMĚLECKÉ VIZUÁLNÍ ÚPRAVY POKRMŮ.
ze začátku by měl dostávat tekutou a kašovitou stravu a měl by se takové pokrmy naučit připravovat.
Měl by se naučit ochutnávat a dochucovat pokrmy
Měl by se naučit využívat mnoho chutí 
a měl by se naučit zdravě redukovat a udržovat svoji váhu na přijatelné hodnotě.
Pokud má neuspokojivé vztahy kvůli kterým se trápí, psychoterapeut mu je musí pomoci všechny správně vyřešit, ukončit nebo znovu navázat tak, aby se jimi netrápil.
Pokud utrpěl nějakou formu násilí, musí dostat odtraumatizaci.
BULIMICI A ANOREKTICI by měli dostat celotělové masáže, TERAPII PEVNOU NÁRUČÍ MUŽŮ V RODĚ, kteří se mají zajímat o duševní pohodu nemocného dlouhodobě a pomáhat mu řešit všechny vztahové krize. Do pomoci psychicky nemocnému se musí zapojit celá široká rodina a přátele.
EMOCNÝ SE MUSÍ DLOUHODOBĚ KONTROLOVAT.
POKUD BY BYL NEMOCNÝ V ÚSTAVNÍ LÉČBĚ NEBO SOUDNÍ DETENCI, MUSÍ MÍT MOŽNOST DENNĚ CHODIT VEN A PROŽÍVAT VOLNOST V UZAVŘENÉM AREÁLU, NEMÍ MÍT POCIT ZAVŘENÍ ZA MŘÍŽÍ NA MALÉM PROSTORU. JE PRO NĚJ VHODNÁ TERAPIE PRACEMI V ZEMĚDĚLSTVÍ, PĚSTOVÁNÍ ZELENINY, OVOCE, SBĚR PLODŮ, PRODEJ JÍDLA NEBO JEHO SERVÍROVÁNÍ, PŘÍPRAVA V ÚSTAVNÍ RESTAURACI ČI KIOSKU.
MUSÍ MÍT DOSTATEK PODNĚTŮ SMĚRUJÍCÍCH K JEHO LÉČENÍ, MUSÍ MÍT NEUSTÁLÝ KONTAKT S JÍDLEM VE VŠECH PODOBÁCH.
Musí mít možnost číst knihy o potravinách, jídlech a sledovat výukové filmy. Musí se obklopit jídlem tak, aby si jídlo zamiloval. Musí se dozvídat zajímavosti ze světa potravin.
MOHL BY SE UČIT NĚJAKÉMU KULINÁŘSKÉMU UMĚNÍ JAKO JE ČOKOLATÉRSTVÍ NEBO TVORBA DORTŮ.
SVOJE VÝTVORY BY SI MĚL NAFOTIT 
A UDĚLAT SI SVOJI KUCHAŘKU.