POKYNY 2

POKRAČOVÁNÍ POKYNŮ PACIENTŮM, PŘÍBUZNÝM A PERSONÁLU

Pokračování INKARNAČNÍCH POKYNŮ:

UVĚDOMTE SI, ŽE TO, CO MUSÍME ZACHOVAT, JE DETENČNÍ ŘÍZENÍ U OSOB ZÁVISLÝCH NA DROGÁCH A ZÁVISLÝCH NA ALKOHOLU, KTEŘÍ PROVEDLI NĚJAKÉ VEŘEJNÉ EXTEMPORE A OHROŽOVALI SVOJE OKOLÍ, A U OSOB TĚŽCE DEPRESÍVNÍCH, CO SE POKUSILI O SEBEVRAŽDU NEBO SE CHOVALI NÁSILNĚ NA SVOJE OKOLÍ TÍM, ŽE SPÁCHALI PROHŘEŠKY PROTI POKLIDNÉMU SOUŽITÍ, KTERÉ NEJSOU NA VĚZENÍ, ALE NEMŮŽEME JE PROSTĚ JEN TAK NECHAT BĚHAT PO PŘÍRODĚ, NEBOŤ SI BEZ NÁS NEJSOU SCHOPNI POMOCI A MOHOU BÝT VE SNÍŽENÉM VĚDOMÍ OVLADATELNOSTI PSYCHIKY NEBEZPEČNÍ PRO OKOLÍ. 

TAKOVÉ OSOBY ZDE NEZDRŽUJEME DLOUHO. SNAŽÍME SE O MENTÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ A VYBALANCOVÁNÍ CITOVÝCH REAKCÍ A IHNED JE VRACÍME DOMŮ. 

VRACÍME JIM SOUDNOST UVĚDOMĚNÍM A NABÍZÍME JIM POMOC V JEJICH TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI.

POKUD MÁTE POCIT, ŽE JSTE BYLI ZADRŽENI NEPRÁVEM, MÁTE OKAMŽITĚ PRÁVO SE BRÁNIT SKRZE NAŠE KURÁTORY, NA KTERÉ VŽDY MUSÍTE DOSTAT KONTAKTY TELEFONICKÉ A MUSÍTE MÍT MOŽNOST SE S NIMI KDYKOLI V PRŮBĚHU DNE TELEFONICKY SPOJIT A NIKDO VÁM V TOM NESMÍ BRÁNIT. 
JSOU POVINOVÁNI NAVŠTÍVIT VÁS DO DRUHÉHO DNE NEBO VÁM POSLAT NĚKOHO JINÉHO.

POKUD MÁTE POCIT, ŽE NĚKDO PORUŠUJE VAŠE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY, IHNED UVĚDOMTE RODINU, PŘÁTELE A OPATROVNÍKA ČI KURÁTORA, V ČEMŽ VÁM TAKÉ PSYCHIATRICKÉ PERSONÁL NESMÍ NIJAK BRÁNIT, MUSÍTE MÍT 24 HODIN PŘÍSTUP K TELEFONNÍ LINCE.

SEBEVRAŽEDNÝ PACIENT MUSÍ IHNED DOSTAT K SOBĚ TY, KTEŘÍ JEJ OPRAVDU MILUJÍ A CHTĚJÍ O NĚJ PEČOVAT. POKUD NIKOHO NEMÁ, MUSÍ SE ZAŘADIT DO KOMUNITY, KDE NAVÁŽE NOVÁ PŘÁTELSTVÍ. SEBEVRAŽEDNÝ PACIENT MUSÍ NAJÍT RYCHLE V ŽIVOTĚ POMOC, ABY MĚL MOTIVACI ZŮSTAT. 

ZADRŽOVAT ČLOVĚKA SE SEBEVRAŽEDNÝMI ÚMYSLY TAM, KDE NECHCE BÝT, JE MUČENÍ, POKUD NEMÁ POCIT, ŽE JE O NĚJ PEČOVÁNO A ŽE JE VÍTANÝ A MÁ PERSPEKTIVU ZNOVU NALÉZT SVOJE ŽIVOTNÍ ŠTĚSTÍ. 


 LÉKAŘSKOU DETENCI URČUJEME NA DOBU MAXIMÁLNĚ JEDNOHO MĚSÍCE, KDY SE S PACIENTEM INTENZÍVNĚ PRACUJE NA ÚROVNI KURÁTORA VZTAHŮ, A POTOM SE O NÍ JEDNÁ ZNOVU. TO, ŽE JSTE DOČASNĚ ZAVŘENÍ V LÉKAŘSKÉ DETENCI, OVŠEM NEZNAMENÁ, ŽE BY SNAD NĚKDO MOHL PORUŠOVAT VAŠE JINÁ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY. 

PACIENTI MUSÍ MÍT 24 HODIN PŘÍSTUP K TELEFONU A JEJICH STÍŽNOSTI SE MUSÍ ŘEŠIT DO 24 HODIN OSOBNÍ NÁVŠTĚVOU POLICIE NEBO OPATROVNÍKA.

NA PSYCHIATRIE SE NESMÍ PACIENTI PŘIVÉZT NÁSILÍM PROTI JEJICH VŮLI ANI JE PŘIJMOUT DOVEZENÉ NÁSILÍM PROTI JEJICH VŮLI, POKUD JSOU SCHOPNI JI VYJÁDŘIT A NEEXISTUJE DŮVOD K ZADRŽENÍ PRO NÁSILNOU NEBEZPEČNOST PRO OKOLÍ. POZOR NA FALEŠNÁ OBVINĚNÍ. PŘEZKOUMÁVEJTE VÝPOVĚĎ OBOU STRAN A SVĚDKŮ.

K VAŠEMU VYJÁDŘENÍ JSTE MĚLI DOSTAT PROSTOR VSTUPNÍM TESTEM SOUDNOSTI, KTERÝ JE PÍSEMNÝ. OD TOHOTO TESTU BYSTE MĚLI DOSTAT KOPII, STEJNĚ TAK OD KAŽDÉHO DOTAZNÍKU, KTERÉ JSTE VYPLŇOVALI. POKUD JE NEMÁTE, MÁTE NA NĚ PRÁVO A POŽÁDEJTE O NĚ. MUSÍ VÁM JE TEN DEN, CO JSTE POŽÁDALI, VYDAT KDOKOLI Z OBSLUŽNÉHO PERSONÁLU, POKUD NA TO ZAPOMNĚLI, COŽ BY NEMĚLI.

V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE BYLI SHLEDÁNI JAKO NEBEZPEČNÍ PRO OKOLÍ TÍM, ŽE JSTE BYLI ZACHYCENI VE STAVU NESCHOPNÍ SE ŘÁDNĚ VYJÁDŘIT NEBO JSTE ÚTOČILI NA OKOLÍ NEBO JSTE OPAKOVANĚ VYHROŽOVALI NÁSILÍM NA DRUHÝCH NEBO NA SOBĚ A PLNILI JSTE SLIBY OHROŽOVÁNÍM NÁSILÍM, BYLI JSTE ZADRŽENI OPRÁVNĚNĚ A NYNÍ MÁTE DETENČNÍ POBYT. TENTO POBYT JE TERMÍNOVANÝ A MÁ PŘESNÉ POSTUPY VAŠEHO NÁVRATU DO SPOLEČNOSTI.

POKUD BYSTE NEMĚLI POCIT, ŽE VÁM TADY NĚCO VYLOŽENĚ VADÍ A BRÁNÍ VÁM TO TUDÍŽ V LÉČBĚ VAŠÍ PSYCHIKY, TAK NÁM TO PÍSEMNĚ SDĚLTE A IHNED SE TÍM BUDEME ZABÝVAT.

VY JSTE POVINOVÁNI PLNIT DENNÍ REŽIM A RESPEKTOVAT PRŮBĚH VAŠÍ REGENERACE. NIKDE PO CESTĚ NESMÍ BÝT PORUŠOVÁNA VAŠE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA, ALE VY NESMÍTE PORUŠOVAT SVÝM CHOVÁNÍM PRÁVA OSTATNÍCH. VZÁJEMNÉ VZTAHY UPRAVUJÍ VYHLÁŠKY, SE KTERÝMI SE SEZNAMTE, MÁTE NÁROK NA JEJICH KOPII S DOSTATEČNĚ VELKÝMI ČITELNÝMI PÍSMENY.

PO CELOU TUTO DOBU JE STÁT ABSOLUTNĚ POVINOVÁN ZAJISTIT VAŠE ÚČTY A DOMOV, ABYSTE NA NIČEM NEMOHLI TRATIT, ABYSTE MĚLI ZAPLACENÝ NÁJEM, REŽIE A MĚLI JSTE DOSTATEČNÝ PŘÍJEM NA TO, ABYSTE TO MOHLI ZAPLATIT. LÉČÍME VÁS, NE LIKVIDUJEME NA PŘÍJMU NEBO NA MATERIÁLNU ČI NA POVĚSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI NEBO OBSLUŽNOSTI A SAMOSTATNOSTI.

ZÁVISLÉ NA STÁTU NEVYRÁBÍME ANI BEZDOMOVCE.

NAŠÍM CÍLEM JE VAŠE ABSOLUTNÍ SOBĚSTAČNOST A PEVNÉ MÍSTO VE SPOLEČNOSTI, KTERÉ SI VÁŽÍTE VY, A ONA SI VÁŽÍ VÁS.

V PRŮBĚHU NAŠÍ LÉČBY NESMÍTE O NIC PŘIJÍT, CO BYSTE POTŘEBOVALI KE SVÉMU ZDRAVÍ A PSYCHICKÉ POHODĚ A KE SVÉMU ROZVOJI DÁLE.

MÁTE PRÁVO SVOJE ÚČTY SI OBSLUHOVAT SAMI A NEBO POKUD NECHCETE BÝT RUŠENI A CHCETE SE SOUSTŘEDIT NA SVOJE UZDRAVENÍ A NEMÍT ŽÁDNÉ STAROSTI, MŮŽETE UDĚLIT SVŮJ SOUHLAS NĚKOMU Z RODINY NEBO PŘÁTEL, ABY OBSLUHOVAL VAŠE ÚČTY NEBO SI NASTAVIT PRAVIDELNÉ PLATBY TAK, ABYSTE SE O TO NEMUSELI STARAT. TO VŠECHNO VÁM POMŮŽE ZAJISTIT VÁŠ URČENÝ KURÁTOR.

JDE O TO, ABYSTE MĚLI NA SVÉ LÉČENÍ

ABSOLUTNÍ KLID, KTERÝ VYPLÝVÁ ZE SPLNĚNÍ VAŠICH SAKRÁLNÍCH POVINNOSTÍ.

POKUD MÁTE POCIT, ŽE KLID NYNÍ NEMÁTE, SEPIŠTE SI, CO VÁS TRÁPÍ A URGENTNĚ POTŘEBUJETE ŘEŠIT A MY TO PRO VÁS ZAŘÍDÍME.

VÁŠ KURÁTOR VÁM POMŮŽE URČIT OSOBU, KTERÁ BUDE BDÍT NAD VAŠÍM MAJETKEM, ABYSTE JIŽ O NIC NEPŘICHÁZELI.

POKUD JSTE UVÍZLI V LICHVĚ, POMŮŽEME VÁM VAŠI SITUACI VYŘEŠIT JAKO STÁT, KTERÝ TO UMOŽNIL A NYNÍ SI UVĚDOMIL, ŽE TO NESMÍ DOVOLOVAT. NAHLAŠTE NÁM PROTOŽE JSME JAKO STÁT SPOLUZODPOVĚDNÍ ZA VŠECHNY PROBLÉMY FINANČNÍ, KTERÉ MÁTE.

ROZHODNĚ NÁM NAHLAŠTE VŠECHNY VADNÉ VZTAHY, KTERÉ MÁTE A KTERÉ VÁS UVRHUJÍ DO DEPRESÍ A ZÁVISLÉHO CHOVÁNÍ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH. VÍME, ŽE PROSTĚ UNIKÁTE ZE SVĚTA, KTERÝ SE VÁM NELÍBÍ, POKUD NENÍ JINÉ ŘEŠENÍ.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE NEDOSTÁVÁTE ŽÁDNOU PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZU DO ZPRÁVY PRO SVÉHO LÉKAŘE ANI JINAM, VŠECHNY NYNÍ ANULUJEME A VŠICHNI PACIENTI BUDOU ZNOVU PŘEZKOUMÁNI ÚPLNĚ JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JSTE BYLI DOSUD ZVYKLÍ.

VŠECHNO, CO SE VÁM DĚJE, JAK SE NYNÍ CÍTÍTE, JDE ZMĚNIT AŽ DO ÚPLNÉHO VYLÉČENÍ A SANACE A STABILIZACE VAŠÍ PSYCHIKY.

SPLÍNY DUŠE NEJSOU NEMOC. JE TO MOMENTÁNÍ NE - MOC.

NEJSTE BLÁZNI A NEJSTE VADNÍ A NIKDO VÁS TAK NESMÍ NAZÝVAT A OZNAČOVAT.

VŠECHNY STARÉ PSYCHIATRICKÉ DIAGNÓZY SE V ČESKÉ REPUBLIKCE RUŠÍ.

A ZŮSTÁVÁ JEDINÁ DIAGNÓZA: OBĚŤ NÁSILÍ A DOSUD NEDOKONALÝCH SYSTÉMŮ ZÁCHYTU NA ZLOČIN VE STÁTĚ
ČESKÁ REPUBLIKA.

VELICE NÁS JAKO SPOLEČNOST MRZÍ, ŽE JSTE TO PRÁVĚ VY, KDO POTŘEBUJE NAŠI POMOC, PROTOŽE SE VÁM VAŠE PSYCHIKA NARUŠILA SPOLEČENSKÝM OVZDUŠÍM A PROSTŘEDÍM, KTERÉ VÁM NEUMOŽNILO BÝT MEZI NÁMI ŠŤASTNÝ A POHODOVÝ.

NENÍ PSYCHIATRICKY NEMOCNÝ, NEMOCNÁ BYLA CELÁ SPOLEČNOST VADNĚ NASTAVENÝMI VZTAHY, VE KTERÝCH NĚKTEŘÍ ŽILI NA ÚKOR JINÝCH A DĚLALI Z NICH OBĚTI SVÝCH ZLOČINŮ.

ZNEVÝHODŇOVALI JE FINANČNĚ, ZNEUŽÍVALI JEJICH PRÁCI, NABÍZELI JIM JEDOVATÉ VÝROBKY A SLUŽBY A PO CESTĚ NA NĚ BYLI HRUBÍ A POHRDALI JIMI A NEZAJÍMALI SE O JEJICH ZOUFALSTVÍ.

POKUD VÁS SEM NECHAL UVRHNOUT NĚKDO Z RODINY, POKUSÍME SE NAROVNAT VZTAHY, ALE POKUD VÁS SEM ODLOŽIL PARTNER, KTERÝ VÁM SLÍBIL LÁSKU V DOBRÉM I ZLÉM, JE VADNÝ, NEMILUJE VÁS, CHCE VÁM UŠKODIT A PROTO VÁS OD NĚJ NYNÍ ODDĚLÍME.

NEVRÁTÍME VÁS NĚKAM, KDE BY VÁM UBLIŽOVALI. 

PROTO NÁM PÍSEMNĚ NAHLAŠTE, S KÝM SE OPRAVDU NECHCETE STÝKAT A MY MU DÁME SOUDNÍ DISTANC A ROZDĚLÍME PŘÍPADNĚ VAŠI DOMÁCNOST, FINANCE, MAJETEK. NEBOJTE SE! MŮŽETE OD TYRANA ODEJÍT. UŽIVÍTE SE. NAŠE POMOC JE NYNÍ AŽ DO ÚPLNÉHO VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM VE VAŠEM ŽIVOTĚ. A DOKUD TO NEDOKÁŽEME SPOLEČNÝMI SILAMI, BUDETE NÁS MÍT ALESPOŇ NEUSTÁLE NA TELEFONU JAKO PŘÍTELE.

NA SVOJE PROBLÉMY ODE DNEŠKA NEJSTE SAMI. UŽ NIKDY NA NĚ SAMI NEBUDETE. MÁTE SVOJE NÁRODNÍ BRATRY A SETRY.

NEBUDEME VÁS POSÍLAT UŽ OD ČERTA K ĎÁBLU A ODMÍTAT VÁM POMOCI.

VAŠE SPLÍNY SOUVISEJÍ SE STAVEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ NEZAJISTILA, ABYSTE BYLI MEZI NÁMI ŠŤASTNÍ.

MĚLI JSTE NEPOCHYBNĚ TĚŽKÝ ŽIVOT A PO CESTĚ TÍMTO ŽIVOTEM BYLA OPAKOVANĚ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI PORUŠOVÁNA VAŠE LIDSKÁ PRÁVA A LIDSKÉ SVOBODY RŮZNÝMI ZPŮSOBY.

ZA TO SE VÁM JAKO VAŠE BRATŘI A SESTRY ČESI HLUBOCE OMLOUVÁME A UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE JE NAŠÍM ABSOLUTNÍM POSLÁNÍM NYNÍ ZAJISTIT VAŠI SANACI, KTERÁ SE DĚJE TAK, ŽE VÁM NYNÍ BUDEME ZPŮSOBOVAT NEUSTÁLE JENOM SAMÉ PŘÍJEMNÉ POCITY. 

PSYCHIATRIE SE MĚNÍ NA NÁBOŽENSKÉ ŘEHOLNÍ ŘÁDY A ATEISMUS V NICH NENÍ DOVOLEN.

NEVZPÍREJTE SE LÁSCE BOŽÍ, KTEROU PRO VÁS MÁME.

POKUD JSTE BYLI PŘIJATI Z JINÝCH DŮVODŮ NEŽ JAKO ZÁVISLÍ ČI SEBEVRAŽEDNÍ NEBO AGRESÍVNÍ, A JSTE ZDE DOBROVOLNĚ, NAŠE PRÁCE ZAHRNUJE DŮKLADNOU INVESTIGACI A POČÍTEJTE, ŽE U NÁS BUDETE DO BUDOUCNA MINIMÁLNĚ MĚSÍC V INTENZÍVNÍ INVESTIGACI. DOSTANETE POMOC PSYCHIATRICKÉHO PERSONÁLU A KURÁTORŮ, KTEŘÍ POSTUPNĚ VYŘEŠÍ JEDEN PROBLÉM ZA DRUHÝM, KTERÝ VÁS DO TÉTO SITUACE DOSTAL.POMOHOU VÁM VYŘEŠIT VŠECHNY VAŠE VZTAHY, KTERÉ VÁM DĚLAJÍ STAROSTI, POMOHOU VÁM S EKONOMIKOU, SE ZDRAVÍM FYZICKÝM A SE VŠEMI VAŠIMI TRAUMATY.

POKUD SI BUDETE PŘÁT A BUDE TO POTŘEBA, MŮŽETE TADY ZŮSTAT DÉLE NA VÁMI PLACENÉ REKREACI, K ČEMUŽ VÁM POSTUPNĚ POSKYTNEME POSTUPY, KTERÉ LÉČÍ A UZDRAVUJÍ NEJEN DUŠI, ALE I DUCHA I FYZICKÉ TĚLO. RESPEKTUJTE PROTO NÁŠ LÉČEBNÝ ŘÁD, KTERÝ PRO VÁS NYNÍ V PŘECHODNÉM OBDOBÍ GLOBÁLNÍ REFORMY PSYCHIATRIÍ VYLEPŠUJEME.

NYNÍ POTŘEBUJEME PSYCHIATRIE VYPRÁZDNIT, NEBOŤ ZDE PROBĚHNE REFORMA PROSTŘEDÍ, METOD A PERSONÁL DOSTANE ŠKOLENÍ, KTERÉ TRVÁ ... PROTO NIC NEDĚLEJTE, ABYSTE NIC NEZKAZILI, VYDRŽTE A BUDETE ZPĚT ZAVOLÁNI NA TERAPIE ZCELA NOVÉ A UNIKÁTNÍ. PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ ZBYTEK POBYTU A BRZKÝ NÁVRAT DOMŮ.

VAŠI BRATŘI A SESTRY ČEŠI