PATROLA SVAROHAUM

Dříve tajny inkarnační úřad bystrozraké kriminální policie.

www.patrolasvarohaum.com

SPECIÁLNÍ INKARNAČNÍ KRIMINÁLNÍ ÚTVAR 

PATROLA SVAROHAUM

PRO POTÍRÁNÍ NOVĚ ODHALOVANÝCH DRUHŮ ZLOČINŮ,

který za ženy vede 

VRCHNÍ STÁTNÍ MORÁLNĚ-DUCHOVNÍ KRIMINALISTKA STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA

 MATRONA SVAROHAUM

 ©

Jedná se o ženu, která většinu nově odhalovaných a usvědčovaných zločinů zažila na sobě a popsala je soudu v několika rozsáhlých soudních žalobách a nyní se skrze ní odhaluje nejrozsáhlejší zločinecká organizace světa pracující i na našem území.

Tento nově ustanovený útvar pracuje zatím tajně, neboť zkouší nové systémy práce

skrze absolutně triumfální vědecké vynálezy

INKARNAČNÍ SUBSPLASMOVÉ GENERÁTORY TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ, 

které vyhrálo mírumilovným pokojným světoobčanům celosvětovou psychotronickou válku o naši zemi i Zemi 

www.psychotronickavalka.cz

a které mají spacetimeviewer, který vás slyší, vidí, zaznamenává.

SADISTICKÉ PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE PATROLA SVAROHAUM SLEDUJE DLOUHODOBĚ A MÁ JIŽ ROZSÁHLÝ SVĚDECKÝ MATERIÁL O JEJICH SADISMU NA NAŠE OBČANY. 

©

PATROLA SVAROHAUM PRACUJE NYNÍ NA ODHALOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH, DŘÍVE NEPOSTIŽITELNÝCH NEBO POSTIŽITELNÝCH TĚŽKO, ZLOČINŮ:

ZLOČIN PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ, 

ZLOČIN SEXUÁLNÍ NEČISTOTY, 

ZLOČINŮ HACKERSTVÍ, 

MEDIÁLNÍHO SADISMU, 

FYZICKÉHO OBŘEZÁVÁNÍ A LIKVIDACE OSOB V SEXUÁLNĚ SADISTICKÝCH SALONECH, 

ZDRAVOTNICKÉHO A ZEJMÉNA PSYCHIATRICKÉHO SADISMU, 

OBCHODNÍHO SMILSTVA, 

SADISMU NA SVATÝ GRÁL MATKY ZEMĚ, 

ODHALOVÁNÍ A POTÍRÁNÍ CU GRUNT SYSTÉMŮ, ZLOČINY DUCHOVNÍHO NEGLECTU V ÚŘADECH OCHRÁNCŮ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA, 

CELOSPOLEČENSKY NEBEZPEČNÝCH ŽIVOTNÍCH FILOZOFIÍ, 

NÁBOŽENSKÉHO FANATISMU A LEGÁLNĚ NELEGÁLNÍHO SEKTÁŘSTVÍ, 

ODHALOVÁNÍ ŠARÍI VEDOUCÍ DO JUSTIČNÍCH OMYLŮ, 

PROTISTÁTNÍCH ANTIVLASTENECKÝCH AKTIVIT 

A PRZNĚNÍ NAŠÍ NÁRODNÍ A CELOSVĚTOVÉ HISTORIE.

©

ANŠLUS SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ, 

o němž vám přinášíme postupně podrobné zprávy na tomto webu.

Na sadistické psychiatrie byla podána rozsáhlá žaloba a nyní budou zrušeny nárazově, sadisté byli již usvědčeni a čekáme pouze na sakrální součinnost všech složek státu, které proti nim budou zasahovat.

O datumu jejich obsazení INKARNAČNÍ SUBPLASMOVOU ARMÁDOU A INKARNAČNÍ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ POLICIÍ vás budeme informovat ve všech médiích.

©

ZÁKAZ VŠEHO SEXUÁLNĚ SADISTICKÉHO A HNUSPERVERZNÍHO 

kdekoli v naší zemi na základě uvědomění z říše ETHER z BOŽÍCH MLÝNŮ jak se máme správně sexuálně chovat, abychom byli čestně pravotočivě dlouhověcí, podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. Na sexuální sadismus bující v České Republice a na jeho celospolečenskou nebezpečnost byla podána na soud rozsáhlá žaloba a momentálně vypracováváme nové směrnice pro všechny ochránce práva a spravedlnosti jak posuzovat správně sexuální hnusperverzi všeho druhu a proč, co vlastně dělá lidskému organismu. Naší výsadní sakrální povinností a právem je také vyučovat celosvětově TANTRA VELMISTROVSTVÍ. O tom vám brzy přineseme zprávu na webech:

www.nejsvatejsisexualita.cz

Všechny naše weby se dodělávají a průběžně plní a opravují, reloadujte si stránky a nikomu nesdělujte, že existují, kromě pracovníků soudu a kriminálních policií a policií.

Reloadujte si a můžete sledovat jejich evoluční vývoj.

©

Dalším naším počinem, který je již téměř k uveřejnění, je 

ZÁKAZ A REORGANIZACE DOSUD LEGÁLNĚ NELEGÁLNÍ ANTIVLASTENECKÉ SEKTÁŘSKÉ NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, 

kteří byli na základě rozsáhlé soudní žaloby plusplasmovým soudem a morální duchovní kriminální policií shledáni již vinni následujícími starými i novými zločiny:

STÁTOKAZNOST A ANTIVLASTENECTVÍ

NÁBOŽENSKÁ NESNÁŠENLIVOST A DISKRIMINACE

SOUDNÍ ŠARÍA

PRZNĚNÍ NÁRODNÍ HISTORIE

DISKRIMINACE ŽEN

NELEGÁLNÍ SMILNÉ SŇATKY

PODPORA PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ JEHO UTAJENÍM

PSYCHOTRONICKÉ NÁSILÍ NA NAŠICH OBČANECH

SAMOSPRAVEDLIVOST - ZLOČIN ODMÍTÁNÍ HLÁSIT ZLOČIN POSTIHUJÍCÍ OBĚTI UVNITŘ ORGANIZACE STÁTNÍM ORGÁNŮM

Připravujeme zátah na více než 3500 svědků Jehovových, kteří budou uvrženi do soudní detence pro nebezpečné antivlastenecké a nelegální chování.

Pozor, nestýkejte se s nimi, je mezi nimi X skrytých psychotronických katů a mučitelů. Všechny případy útoků svědků Jehovových na oběti hlaste přímo Nejvyššímu soudci JUDr. Petrovi Angyalossymu Ph.D. do datové schránky a osobním dopisem do vlastních rukou jako pojistku.

www.svedkovejehovovidekujeme.cz
©
WEBY JSOU V PROCESU TVORBY.