NIČENÍ ZRAKOVÉ KOORDINACE 

MATENÍM ZRAKOVÉHO ZAOSTŘOVÁNÍ  DO PŘESMYKU VĚDOMÍ

Na stránce se pracuje.

POZOR !

PORUCHA ZRAKOVÉ KOORDINACE A ZTRÁTA UVĚDOMĚNÍ SVÉ VLASTNÍ OSOBY A SVĚTA OKOLNÍHO VZNIKÁ ZLOČINNÝM PŘESMYKOVÁNÍM LEVÉ ZRAKOVÉ KOTULE PSYCHOTRONICKY NEBO FYZICKÝM ZAMĚŇOVÁNÍM PŘEDMĚTŮ V DOMÁCNOSTI PRAVOLEVĚ V NĚVĚDOMÍ OBĚTI A LÉČÍ SE VÝHRADNĚ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ, KDE JE OBĚŤ ZVYKLÁ  A ZNÁ JEJ A PROPOJUJE SE DO MINULOSTI, PROTOŽE ZTRÁCÍ BEZPROSTŘEDNÍ PAMĚŤ A NELZE TAKOVOU PAMĚŤ VRÁTIT ZPĚT JINDE.

Pokud se někdo přesmykl, má v domácnosti zločince, který mu přesmyky způsoboval záměrně 

v psychotronické hře.

NENÍ MOŽNÉ SE PŘESMYKNOUT JINAK.

OBĚTI SE NESMÍ ODVÁŽET Z DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ A MUSÍ SE ZAJISTIT JEJICH BEZPEČNOST, ABY JIM NIKDO JIŽ ZLOČINNĚ KOTULI NEPŘESMYKOVAL PŘEMĚŇOVÁNÍM PŘEDMĚTŮ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ S CÍLEM JE ZAVRAŽDIT NÁHLOU ZTRÁTOU PAMĚTI A UVĚDOMĚNÍ SEBE SAMA.

NIČENÍ ZRAKOVÉ KOORDINACE A LATERALITY je zločin, který páchali na našich ženách a dětech i starších občanech fašističtí ariáni skrze muže těchto obětí, které mučili, nebo sami, když se chtěli zbavit někoho ze své přítomnosti tak, aby to nebylo poznat a aby to bylo obzvláště kruté. 

Jak to dělali. 

Mučení obrovského množství obětí v českých domácnostech muži, kteří byli psychotronicky zaměření a pod výhrůžkami, že jim zavraždí fašisté ženy a děti, páchali na nich pokusy se zaměňováním předmětů a s vnášením předmětů různých barev do jejich přítomnosti bez jejich vědomí

Zjistilo se, že když se zaměňují předměty, které nejsou vidět v zorném poli na stranách, pravolevě v místnosti, kde osoba nejvíce pobývá, že má potíže, které se spouští náhle a potom trvají dál a tato osoba se chová vadně a je to směšné. MÁ PORUCHY VĚDOMÍ.

Začíná to bezprostředními poruchami paměti, které se stupňují a nakonec se přesmykne levá zraková kotule a člověk zešílí. Jeho vědomí se náhle nachází v jiné realitě a není sanovatelný jako duše. 

MUSÍE SE S TÍM SKONČIT. 

ZAMĚŇOVAT V NĚČÍ NEVĚDOMOSTI PŘEDMĚTY SE NESMÍ. KAŽDÝ PŘEDMĚT MUSÍ MÍT SVOJE MÍSTO A POKUD JEJ MĚNÍTE, MUSÍTE UVĚDOMIT ČLENY DOMÁCNOSTI.

KAŽDÝ MUSÍ MÍT SVŮJ POKOJ A SÁM SI TAM UKLÍZET. DĚTI TO MUSÍTE NAUČIT OD ÚÚTLÉHO VĚKU, JINAKSI NIČÍTE PAMĚŤ A SOUSTŘEDĚNÍ, SPRÁVNÉ ZRAKOVÉ VYHODNOCOVÁNÍ, POSTŘEH A INTUICI A SPRÁVNÉ INSTINKTY.

Kdo jste toto dělal komukoli s jakýmkoli záměrem, jdete do PEKLA, a kdo jste to nařídil, tak do GEHENNY. 

TYTO DUŠE, KTERÉ SE PŘESMYKLY, SE POKUSÍME NA NÁKLADY TOHO, KDO TO ZAVINIL, OPRAVIT SPECIÁLNÍMI CVIČENÍMI ZRAKOVÉ KOORDINACE A PRAVOTOČIVÝMI CVIČENÍMI S ASISTENTY. 

Přiznejte se, pokud jste to dělali komukoli, oběti není pomoci nijak kromě pravotočivých cvičení a zrakových cvičení. Nahlašte délku po jakou jste to dělali a kdo vám to nařídil. Nahlásit případ musíte zde a budete spolupracovat na nápravě vašeho mučení finančně:

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/hlaseni-zlocinu/

JAKO PREVENCI, POKUD NEVÍTE, ZDA VÁM NĚKDO V MINULOSTI NEBO SOUČASNOSTI PNEPŘESMYKOVAL ZRAKOVÉ KOTULE, PROVÁDĚJTE NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ.

1) ZKUSTE VŠECHNO DĚLAT CELÝ DEN, CO TO JDE, LEVOU RUKOU. TO OPAKUJTE., DOKUD JE VÁM TO PŘÍJEMNÉ.

2) PROVÁDĚJTE PŘETÁČENÍ KOTULÍ OKA LEVÉHOI PRAVÉHO OTÁČENÍM OČÍ PRAVOTOČIVĚ POHLEDEM DO STROPU. NĚKOLIKRÁT DENNĚ, CO SI VZPOMENETE.

3) UKLIĎTE SI DOMÁCNOST A TRVEJTE NA PŘESNÉM UMÍSTĚNÍ VĚCÍ VE SPOLUPRÁCI S CELOU RODINOU. SLEDUJTE PŘEMÍSŤOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A TRVEJTE NA JEJICH PŘESNÉM DÁVÁNÍ NA JEJICH MÍSTO. MĚJTE SAMOSTATNÝ POKOJ, KTERÝ SI ZAMYKÁTE A NIKDO VÁM DO NĚJ NEVSTUPUJE BEZ VAŠEHO SVOLENÍ.

4) 250X SE PRAVOTOČIVĚ ZATOČTE ZA PRAVOU RUKOU, 1. MĚSÍČNĚ.

5) VĚTREJTE PRŮVĚNEM HODNĚ, KOTULE SE PŘÁTÁČÍ V ELEKTROSMOGU. VYPÍNEJTE VŠECHNY NEPOTŘEBNÉ SPOTŘEBIČE DO ELEKTRICKÉHO PROUDU V MÍSTNOSTI, KDE SPÍTE. SPĚTE PŘI OTEVŘENÉM OKNĚ.