PŘESMYKOVÁNÍ LEVÉ ZRAKOVÉ KOTULE - NIČENÍ ZRAKOVÉ KOORDINACE 

MATENÍM ZRAKOVÉHO ZAOSTŘOVÁNÍ  DO PŘESMYKU VĚDOMÍ ZÁMĚRNÝM PŘEMÍSŤOVÁNÍM PŘEDMĚTŮ OBĚTI BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ www.globalnireformapsychiatrie.cz/niceni-zrakove-koordinace/

https://www.psychotronickavalka.cz/psychotronicka-saria/

POZOR !

PORUCHA ZRAKOVÉ KOORDINACE A ZTRÁTA UVĚDOMĚNÍ SVÉ VLASTNÍ OSOBY A SVĚTA OKOLNÍHO VZNIKÁ ZLOČINNÝM PŘESMYKOVÁNÍM LEVÉ ZRAKOVÉ KOTULE PSYCHOTRONICKY 

NEBO FYZICKÝM ZAMĚŇOVÁNÍM PŘEDMĚTŮ 

V DOMÁCNOSTI 

PRAVOLEVĚ I JINAK V NEVĚDOMÍ OBĚTI (to dělali muži své rodině, zejména ženám v rámci psychotronických poprav domácnosti, aby nebyli sami mučeni)

BERE TO ZRAKOVOU PAMĚŤ A TÍM CELKOVOU PAMĚŤ.

NIKDO NIKOMU NESMÍ UKLÍZET JEHO POKOJ ČI VĚCI A NESMÍ MU JE ZAMĚŇOVAT BEZ JEHO UVĚDOMĚNÍ.

LÉČÍ SE VÝHRADNĚ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ, KDE JE OBĚŤ ZVYKLÁ  A ZNÁ JEJ A PROPOJUJE SE DO MINULOSTI, PROTOŽE ZTRÁCÍ BEZPROSTŘEDNÍ PAMĚŤ A NELZE TAKOVOU PAMĚŤ VRÁTIT ZPĚT JINDE.

Pokud se někdo přesmykl, má v domácnosti zločince, který mu přesmyky způsoboval záměrně 

v psychotronické hře.

NENÍ MOŽNÉ SE PŘESMYKNOUT JINAK.

OBĚTI SE NESMÍ ODVÁŽET Z DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ A MUSÍ SE ZAJISTIT JEJICH BEZPEČNOST, ABY JIM NIKDO JIŽ ZLOČINNĚ KOTULI NEPŘESMYKOVAL PŘEMĚŇOVÁNÍM PŘEDMĚTŮ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ S CÍLEM JE ZAVRAŽDIT NÁHLOU ZTRÁTOU PAMĚTI A UVĚDOMĚNÍ SEBE SAMA.

NIČENÍ ZRAKOVÉ KOORDINACE A LATERALITY je zločin, který páchali na našich ženách a dětech i starších občanech frekvenční zločinci skrze muže těchto obětí, které mučili, nebo sami, když se chtěli zbavit někoho ze své přítomnosti tak, aby to nebylo poznat a aby to bylo obzvláště kruté. 

Jak to dělali. 

Mučení obrovského množství obětí v českých domácnostech muži, kteří byli psychotronicky zaměření a pod výhrůžkami, že jim zavraždí fašisté ženy a děti, 

páchali na nich pokusy se zaměňováním předmětů a s vnášením předmětů různých barev do jejich přítomnosti bez jejich vědomí

Zjistilo se, že když se zaměňují předměty, které nejsou vidět v zorném poli na stranách, pravolevě v místnosti, kde osoba nejvíce pobývá, že má potíže, které se spouští náhle a potom trvají dál a tato osoba se chová vadně a je to směšné. MÁ PORUCHY VĚDOMÍ.

Začíná to bezprostředními poruchami paměti, které se stupňují a nakonec se přesmykne levá zraková kotule a člověk zešílí. Jeho vědomí se náhle nachází v jiné realitě a není sanovatelný jako duše. 

MUSÍE SE S TÍM SKONČIT. 

ZAMĚŇOVAT V NĚČÍ NEVĚDOMOSTI PŘEDMĚTY SE NESMÍ. 

KAŽDÝ PŘEDMĚT MUSÍ MÍT SVOJE MÍSTO 

A POKUD JEJ MĚNÍTE, MUSÍTE UVĚDOMIT ČLENY DOMÁCNOSTI.

KAŽDÝ MUSÍ MÍT SVŮJ POKOJ A SÁM SI TAM UKLÍZET. DĚTI TO MUSÍTE NAUČIT OD ÚTLÉHO VĚKU, JINAK SI NIČÍTE PAMĚŤ A SOUSTŘEDĚNÍ, SPRÁVNÉ ZRAKOVÉ VYHODNOCOVÁNÍ, POSTŘEH A INTUICI A SPRÁVNÉ INSTINKTY.

Kdo jste toto dělal komukoli s jakýmkoli záměrem, jdete do GEHENNY, a kdo jste to nařídil, tak do GEHENNY, ABYSS A TARTAROSU. 

TYTO DUŠE, KTERÉ SE TÉMĚŘ PŘESMYKLY, SE POKUSÍME NA NÁKLADY TOHO, KDO TO ZAVINIL, OPRAVIT SPECIÁLNÍMI CVIČENÍMI ZRAKOVÉ KOORDINACE A PRAVOTOČIVÝMI CVIČENÍMI S ASISTENTY. 

Přiznejte se, pokud jste to dělali komukoli, oběti není pomoci nijak kromě pravotočivých cvičení a zrakových cvičení. Nahlaste délku po jakou jste to dělali a kdo vám to nařídil. Nahlásit případ musíte zde a budete spolupracovat na nápravě vašeho mučení finančně:

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/hlaseni-zlocinu/

JAKO PREVENCI, POKUD NEVÍTE, ZDA VÁM NĚKDO V MINULOSTI NEBO SOUČASNOSTI NEPŘESMYKOVAL ZRAKOVÉ KOTULE, PROVÁDĚJTE NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ.

1) ZKUSTE VŠECHNO DĚLAT CELÝ DEN, CO TO JDE, LEVOU RUKOU. TO OPAKUJTE., DOKUD JE VÁM TO PŘÍJEMNÉ.

2) PROVÁDĚJTE PŘETÁČENÍ KOTULÍ OKA LEVÉHO I PRAVÉHO OTÁČENÍM OČÍ PRAVOTOČIVĚ POHLEDEM DO STROPU. NĚKOLIKRÁT DENNĚ, CO SI VZPOMENETE.

3) UKLIĎTE SI DOMÁCNOST A TRVEJTE NA PŘESNÉM UMÍSTĚNÍ VĚCÍ VE SPOLUPRÁCI 

S CELOU RODINOU. SLEDUJTE PŘEMÍSŤOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A TRVEJTE NA JEJICH PŘESNÉM DÁVÁNÍ NA JEJICH MÍSTO. MĚJTE SAMOSTATNÝ POKOJ, KTERÝ SI ZAMYKÁTE A NIKDO VÁM DO NĚJ NEVSTUPUJE BEZ VAŠEHO SVOLENÍ.

4) VCHÁZEJTE DO VŠECH MÍSTNOSTÍ LEVOU NOHOU A NA VŠECHNY VYPÍNAČE SAHEJTE LEVOU RUKOU.

5) VĚTREJTE PRŮVANEM HODNĚ, KOTULE SE PŘETÁČÍ V ELEKTROSMOGU. VYPÍNEJTE VŠECHNY NEPOTŘEBNÉ SPOTŘEBIČE DO ELEKTRICKÉHO PROUDU V MÍSTNOSTI, KDE SPÍTE. SPĚTE PŘI OTEVŘENÉM OKNĚ.