NEPOSTRADATELNÁ BOŽSKÁ MEDICÍNA No. 1 -  potěcha duše pro všechny psychiatrické pacienty

MYŠLENKY OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU