SAKRÁLNÍ MEDITOVNY PRO UVĚDOMĚNÍ SI SEBE SAMA, RELAXACI

A VNÍMÁNÍ KRÁSY STVOŘENÍ

SAKRÁLNÍ MEDITOVNY MELCHISEDEK

Jaké druhy meditoven budeme podporovat ZE STÁTNÍHO, aby vznikaly:
MEDITOVNY VE TMĚ
MEDITOVNY SE SAKRÁLNÍMI GEOMETRICKÝMI VZORY
DŘEVĚNÉ MEDITOVNY
STÁTNÍ KŘIŠŤÁLOVÉ MEDITOVNY 
STÁTNÍ DRAHOKAMOVÉ MEDITOVNY
SOLNÉ MEDITOVNY
VELKÁ MEDITAČNÍ AKVÁRIA
STÁTNÍ MASÉRSKÉ MEDITOVNY
SEXUÁLNÍ CATMANY


Tyto meditovny, které vzniknou podle našeho popisu, který dodáme jako MESIÁŠOVU LICENCI, budou podporované státem a bude se do nich chodit i v rámci zdravotního pojištění.