LÉČENÍ PRAVDOU PRAVDOU, KTEROU SE ŘÍDÍ NAŠE FYZIOLOGICKÉ PROCESY.

NENÍ MOŽNÉ BÝT ZDRAVÝ A MÍT ZDRAVOU MYSL, POKUD ŽIJEME VE LŽI. LEŽ NIČÍ INTUICI A NAŠE MAGNETICKÉ TĚLO. www.globalnireformapsychiatrie.cz/leceni-pravdou/

VÝUKA ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT VE VŠECH VZTAZÍCH

je naprosto nezbytná pro všechny, kteří mají z různých důvodú v nepořádku duši, aby si sami mohli analyzovat vztahy a přestat se trápit těmi, které se nepovedly.
Nemá smysl se trápit stále dokola nad něčím, co nejde spravit momentálně. 
Nemá smysl se trápit nad někým, kdo nás nechce v životě těšit, ale chce nám ubližovat.

PRAVDA VE VZTAZÍCH JE DŮLEŽITÁ PRO ODSTRESOVÁNÍ ZE VŠECH NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ.

Pravda je ještě mnohem důležitější pro správné fungování našich fyziologických procesů, kterými se řídí všechny naše buňky. 
Čím více pravdy o nás a našem světě víme, tím lepší máme vyhlídku na dlouhověkost, neboť nemáme ze lži vady smyslů, intuice a instiktů a správně se každodenně rozhodujeme.

Naše fyziologické procesy řídí pravda o našem světě, stejně jako pravda o stvoření světa, o naší historii, o pravdivosti vztahů které žijeme. 

Každá lež nám odebírá životní jednotky a pohodu duševní.
Proto se s pacienty s duševními potížemi budeme povídat o naší historii správně a o božím stvoření, o náboženských spisech staré doby, o historických památkách, o významných milnících našeho evolučního vývoje planety země i lidské společnosti. 
Budeme si číst příběhy těch, co nejvíce usilovně stavěli nirvánu. 
Budeme si povídat o různých životních selháních a proč k nim došlo. 
Budeme se učit solu vycházet v dualitě se všemi ostatními tak, aby nikomu nikdo neupíral jeho sakrální lidská práva a svobody a nikdo kvůli nikomu nebyl nešťastný a v napětí a úzkosti ze strachu.
Nyní můžete začít se svým studiem na webu

NAUČÍTE SI ZDE NASTAVIT SPRÁVNĚ MENTÁLNĚ 

A SRDEČNĚ NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ VZTAHY.

NA WEBU SE PRŮBĚŽNĚ PRACUJE.