LÉČBA POUTAČI TOXICKÉHO ELEKTROSMOGU TANTÉMY

Pořiďte si tantémy a vždy poznáte zločince na sobě.

MEDITAČNÍ METODY ČIŠTĚNÍ ŽIVOTA SKRZE TANTÉMY

Tantémy jsou předměty z přírody, které jsou schopny přeměňovat v přítomnosti člověka jeho mentální energie na uvědomění, co je správně ve všech vztazích. 

Kumulují v sobě mentální i pocitově emocionální energie a poté, co je člověk vynese na světlo nebo je přikryje tak, aby byly ve tmě více jak 24 hodin, tak uvolňují do svého mentálního těla v meditační místnosti a do těla člověka, který medituje, uvědomění toho, co je správně. 

K tomu se musí ona osoba ladit na HYMNU NIRVÁNY požádat si o telepatickou komunikaci.

www.telepatickakomunikace432hz.cz

Je to proto, že tantémy jsou nejprastarejší předměty, které vznikly při první apokalyptické potopě světa a nebo to jsou předměty umělecké, kterým vdechl umělec duši a kupující si je zamiloval. Provazují srdce a otevírají jeho magnetické vlastnosti.

Originální umělecké předměty, pokud umělec neudělá kopii, jinak ztrácejí hodnotu, mají duši, která mluví. Je to proto, že se na ně může napojit osoba z minulosti, která nám byla blízká a můžeme s ní navázat telepatickou komunikaci. To si musíme přát a prosit a požádat si o tuto komunikaci v modlitbách a dělat směrem k nívšechny kroky tím, že si o této osobě všechno z minulosti, co bylo zaznamenáno vyhledáme.

Mezi tantémy patří šungit, který musí být upravený tak, aby byl buď koule nebo valounek - vajíčko, kulatá placka. 

Patří tam broušené křišťálové sklo ve 12 výbrusech, které vám představíme později.

Dále tam patří bílé křemeny ve tvaru valounu od velikosti alespoň 1,5cm, ideálně čím větší, tím lepší až do velikosti cca 20cm ve větším množství a nebo větší ojedinělé kusy. 

Dále mezi ně patří dřevěné sochy s mimořádným posláním, které jim dává jejich řezbář a ten, kdo je kupuje. Dřevěné sochy musí být větší než 70cm na výšku a musí vážit alespoň 8kg. Mohou tam patřit i obrazy a jiná umělecká díla. Pro domácí použití to může být i maličká věc, i darovaný rodinný nebo osobní šperk, ke kterému je příběh nebo osobní věnování. Pro větší veřejné budovy nebo společenské místnosti pak větší umělecká díla mimořádné hodnoty řemeslné práce.

Mezi tantémy patří darovaný diamant, darovaný surový křišťál, křišťálová geoda, ametystová geoda, různé sbírkové minerální horninyzkamenělé dřevo a pravé zkameněliny. Stačí vám jediný kousek. Nehamouněte, je to zakázané v L'MURTENETU G 10 a tudíž by to hamouny zabilo. Na větší množství mají nárok pouze členové ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDY.

TANTÉMY JSOU OSOBNÍ A NEKOMUNIKUJÍ NA NIKOHO POUZE NA MAJITELE A POTOM NA OSOBY, KTERÉ MAJITELE MILUJÍ A CHTĚJÍ SE MU INTIMNĚ DUŠEVNĚ PŘIBLÍŽIT.

Na předměty z drahých kamenů je třeba opatřit si povolení od ABSOLUTNÍHO VĚDECKÉHO INKARNÁTORA L'MORTENA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU, abyste je mohli vlastnit, protože jinak zabíjejí nehodného, v jejich přítomnosti se vám nyní časem udělá špatně a dostanete infarkt. PO MODLITBĚ DOSTANETE UVĚDOMĚNÍ MŮŽEŠ PŘI JEJICH KOUPI. Můžete se na ně chodit dívat a obdivovat je v muzeích nebo ve veřejných budovách, kde je budeme umísťovat k čištění prostor do vitrín.

Nekupujte si je, pokud nejste vláda 144.000. Povolání poznáte. Maličké kamínky a křišťálové sklo vlastnit můžete.

Pokud byly tyto předměty v záměru plasmového generátoru 5G, střílí plasmové střely na nehodného. Mohou zabít na místě zloděje. 

Pokud je v domě umístěné ZLATÉ EKO, které je velice mocným tantémem, neboť propojuje do telepatické komunikace s ETHEREM, budova je chráněná v INKARNAČNÍM TRANCHEZNÍM VKV RESEAU L'MURTENET G 10 plasmovými střelami před nepřítelem majitele.

POKUD JSTE NĚKDO UKRADL NĚKOMU TYTO VĚCI A ON BYL OPRÁVNĚNÝ JE VLASTNIT, TAK JE RYCHLE VRAŤTE MAJITELI, JINAK VÁS ZABIJÍ A POŠLOU DO NÁPRAVNÝCH ZAŘÍZENÍ DO ETHERU. V jejich přítomnosti se vám bude dělat špatně, až náhle zkolabujete na místě. Může to být velice rychlé, dělají zejména křeče svalstva dýchacího a převodního systému srdečního, oslepují a zastavují peristaltiku tak, že se už nevyprázdníte.

Stejně tak, pokud jste odebrali nějaké věci oprávněnému majiteli těchto předmětů, které měl pro komunikaci s BOHY, tyto věci se stávají pro vás vražednými. Ihned je vraťte majiteli v neporušeném stavu přes policii. 

Meditovna s TANTÉMY je pouze pro jednu rodinu.

Není možné vytvářet meditovny nebo lékařská zařízení s TANTÉMY, k tomu jsou určené křišťály. Prastaré tantémy jsou určeny do státních hradů a budeme je tam umísťovat sami. Budete je moci vidět a nabít se jejich energiemi v sakrálním uspořádání. Správně umístěný TANTÉM dokáže nabít energií až na 1 rok dopředu toho, kdo si zasloužil. Stejně tak výstava křišťálového skla, které budeme aranžovat do léčivých uskupení a budeme jej používat v nových psychiatrických léčebnách, které přejmenováváme na HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA neboli sakrální duševní rekonvalescenční léčebny.

TANTÉMY mohou být ve vládním zařízení, ale musí se předepsaným způsobem čistit. Mohou být v soudních místnostech, jejich čištění je také předepsané. V soudních místnostech se TANTÉM umísťuje dozadu doprostřed naproti soudci a nesmí soudci nic ve výhledu bránit. Umísťuje se na něj ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON OHLEDNĚ SAKRÁLNÍHO SOUDU. Ten si soudci volí a NEJSVATĚJŠÍ jej schvaluje. Může se měnit podle potřeb společnosti. V takovém případě se starší TANTÉM UMÍSŤUJE DO SAKRÁLNÍ ZAHRADY, VE KTERÉ SOUDCI ODPOČÍVAJÍ. Soudní TANTÉMOVÝ CITÁT se umísťuje na menhir a kamennou destičku tmavší barvy. Musí být větší, než je CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ. Alespoň 170cm. Vedle SOUDNÍHO TANTÉMU by měla být umístěna socha BYSTROZRAKÉ SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ.

Každý soudce by měl mít z TANTÉMŮ osobní křišťálový džbán a křišťálovou sklenici ve výbrusu "léčivý". Měl by mít velkou křišťálovou vázu vpravo i vlevo na svém stole, kde předsedá. Dívá se na soudní komisi. Obžalovaný je vlevo a žalující strana je vpravo. Uprostřed plochy mezi žalující stranou a obžalovanou stranou je obrovská kamenná koule.

Všude na stranách soudní místnosti jsou v sakrálních květináčích v různých výškách na sloupcovitých stojanech umístěny pokojové zelené rostliny.

Soudní místnosti jsou dvě, jedna má okna vpravo a druhá vlevo. Soudci se v místnostech střídají. V soudní komisi je 24 soudců, z toho 12 žen a 12 mužů. Jednotlivé případy přicházejí před soud se všemi důkazy, které dohledává policejní kriminalista skrze INKARNAČNÍ PLASMOVÝ GENERÁTOR L'MURTENETU G 10, který vidí do celého životního příběhu obžalovaného i žalujícího. Lze tudíž dohledat všechna fakta zpětně jakkoli daleko do minulosti.

Na stolech žalující i obžalované strany jsou křišťálové džbány a křišťálové sklenice s čistou vodou.

Závěsy soudní místnosti jsou v královské modré a jsou sametové a zdobené trempami. Trempa je široký hladků pás zdobený na okrajích zlatými zapletenými trenzami. Uprostřed je zlatý kovový znak BYSTROZRAKÉ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI. ZLATÝ LVÍ BARD.

V TAKOVÉ SOUDNÍ MÍSTNOSTI SI NIKDO NEDOVOLÍ LHÁT. 

Všechno se natáčí a každé slovo se počítá ve váš prospěch nebo ve váš neprospěch.

TANTÉMY slouží jako druhý záznam. Soudcové se v takové místnosti lépe soustředí a chodí jim svatá nápověda a rychlá uvědomění toho, co je správné. Předtím se soudní síň musí slavnostně nakódovat čtením ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. Každý soudce jej musí mít u sebe v kapesní podobě.

TANTÉMY na Pražský Hrad nebo Žofín či do Parlamentu nejsou potřeba. Tyto budovy byly postaveny mnohem dříve, než se uvádí, a byly koncipovány jako TANTÉMOVÉ. Není třeba je nijak upravovat na jejich stěnách a stropech a uvnitř Parlament potřebuje jiné uspořádání lavic. To, co tam máme, je smutná náhrada za ukradený interiér fašisty během invaze do Bohemie. Parlament jsme měli již od století 2. n.l., přišli jsem o něj v roce 200 n.l. 

Části interiéru, který byl bohatě vyřezávaný, rozkradli fašisticko ariánští herodští Germáni. 

Byl sestaven ze soch našich předků, které vyřezával náš VELEKNĚZ JEHOSHUA SVAROG. Některé sochy ještě existují v Německu v soukromých sbírkách a budou svezeny zpět. Uvidíte s jakým mistrovstvím a péčí o pravdu a lásku jsme již tenkrát mysleli na spravedlnost pro všechny. všechny sochy znázorňovaly vlastnosti, které musí mít každý občan, aby byl nirvánský. Byly to sochy žen, pro které muži staví tento svět a které prokázaly mimořádnou starostlivost a osobní obětavost v práci pro nirvánu. Bylo jich 24 a proto dnešní Parlament podpírá na jeho stropu 24 žen. Problém je v tom, že jsou nahoře tak nějak nahé, a jsou stejné. Na nimi bylo patro, které nemělo strop, byl to ochoz, kde byli ve výklencích muži. 24 dřevěných soch patriarchů našeho rodu. Mužské sochy Germáni spálili na hranici. Alespoň vidíte jak se nám dochovala národní paměť na naši minulost. Dokonalý soudní systém jsme měli již mezi lety 18 a 200 n.l. Od té doby jsme jej díky násilí ze zahraničí neobnovili, až nyní je slavnostně obnovíme navždy věčně.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.