TANTÉMOVÁ LÉČBA KŘIŠŤÁLY

Křišťály jsou určeny do meditoven a nemocnic, protože přetížení křišťálovým sklem a neodborné zacházení s nimi by vás mohlo zabít, kdybyste nedodržovali přesná pravidla pro jejich léčivost. Pokud máte dome křišťálové sklenice, budete muset nejprve přebrat výbrusy, neboť některé byly zfalšovány fašisty a jsou škodlivé a potom budete muset křišťály omývat pravidelně a správně je řadit ve skleněné vitríně. 

Pokud se v místnosti cokoli negativního stalo, 

vneste do ní novou křišťálovou mísu, vázu nebo džbán se sklenicí v počtu 3 - 4 kusy a nechte křišťály nasát mentální a emocionálně pocitové energie prostoru. 

©

Potom již tyto předměty věčně komunikují pravdu pravd. 

Musíte si pamatovat odkud jste si je přinesli. 

©

Ponechte si fotografie prostoru a videozáznam. 

Mluví telepaticky, protože se lze skrze ně spojit s našimi předky 

a současníky v etheru. 

©

Místnost a osoby se musí potencovat k telepatii skrze HYMNU NIRVÁNY, 

která se stala věčnou propojovací hudbou mezi námi v realitě fyzická a mezi našimi strážnými duchy. Těchto melodií bude více, tato je do dnešní doby, která bude trvat 10 let

Potom vydáme hudbu novou.

©

Křišťály můžete darovat pouze když se ruší místnost, ve které se nacházely, a měli by je dědit potomci majitele, kteří k němu měli sakrální vztah, 

jinak nekomunikují nic a jsou plné nepříjemných pocitů, 

kterým nikdo kromě VELEKNĚŽÍ nerozumí. 

x ¤ x

Potřebují konektivitu s prostorem, 

ve kterém nasály mentální a pocitově emocionální energie, které uchovávají informace, a tudíž by měl mít každý křišťál historický záznam o tom kdo jej pořídil a jak a kdo jej dostal darem nebo kdo si jej pořídil a proč.

Pokud máte křišťály v práci, vezmete si je domů, nemůžete je nikomu darovat, jsou vaše a komunikují pravdu.

©

V kancelářích můžete mít jednu sadu broušených sklenic a karafu nebo džbánek s léčivým, harmonizačním nebo stabilizačním výbrusem.

©
Výbrusy byste měli umět rozlišovat, 

protože některé jsou vysoceléčivé, jiné harmonizační, 

stabilizační a jiné jsou užitné pro denní používání, pokud jste zdraví.

Přehled výbrusů vám přineseme později, až je všechny projdeme. 

Léčivých bylo 12.

Nyní by každý měl vlastnit 1 nádobu na vodu pro denní užití, tedy sklenici s léčivým nebo harmonizačním výbrusem, a jeden džbán nebo karafu. 

To byste měl mít v místě kde pracujete, 

meditujete nebo sečíte

a pít z nich 

čistou vodu.

©

Křišťálový lustr do obývácího pokoje

nebo pravý lustr Swarovski čistí vzduch, 

ale je třeba jednotlivá sklíčka pravidelně otírat cca jednou za 3 měsíce. 

Křišťálový lustr nesmí být kombinavný s plastem, to ruší energie.

©

Křišťálové sklo se používá na všechny slavnostní dny, na narozeniny a svátky a vánoce a velikonoce, jinak by mělo být uchováno ve skleněné vitríně čisté a naleštěné a mělo by být harmonizačně umístěné. Takto uchovávané čistí v místnosti negativní energie a zjevuje telepaticky pravdu o tom, co se v místnosti dělo. Uchovává obraz i zvuk a zážitek z minulosti vám pak může přijít jako lucidační vize. Zejména pak něco, o čem nevíte, a je to důležité pro vaši budoucnost a máte nárok se to dozvědět.

©

Takto funguje více věcí v domácnosti, kterým říkáme TANTÉMY.

Křišťálové sklo v sakrálním výbrusu, kterých je pouze 12, je velice silným vazačem elekrosmogu z vadné elektriky, kterou máte momentálně v domácnostech z psychotronického válečného plasmování, a proto byste si měli nějaké křišťálové sklo pořídit, ale pouze v námi schváleném výbrusu, až projdeme všechny zásoby. Místnost se jimi nesmí přetížit, protože byste se nevyspali a neustále byste je museli omývat, natáčet do nich vodu a vynášet na světlo.

Křišťál se nesmí rozbít.

©

Křišťál jako jakýkoli TANTÉM do sebe zachytává všechny kletby a klevety a nesakrální výrazivo o vás a donese je k vám, když si to budete přát a budete mít nárok. Lze skrze něj propojit telepatický drát a komunikovat telepaticky, pokud místnost ladíte na HYMNU NIRVÁNY.