LÉČBA FOBIÍ ZPŮSOBOVANÝCH VĚTŠINOU PSYCHOTRONICKY VE FAULHYPNÓZE

POKUD VÍTE JAK VZNIKL PROBLÉM, MŮŽETE JEJ ODSTRANIT. JINAK NE. FOBIE VZNIKALY PSYCHOTRONICKY A NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTÍ S URČITÝMI JEVY.

Stránka se připravuje na vstup do ového světa bez zločinu.

FOBIE je strach spojený s hnusem, který nás nutí odmítat a stranit se nějaké věci nebo bytosti.

VŠECHNY FÓBIE BYLY ZPŮSOBOVÁNY FAŠISTY PARAZITUJÍCÍMI NA NAŠEM NÁRODĚ PSYCHOTRONICKY POKUSY NA LIDECH VE FAULHYPNÓZE JIŽ DĚTEM VĚTŠINOU A ROZVÍJELY SVŮJ ÚČINEK NA SRDCE ČLOVĚKA KONTAKTEM S PŘEDMĚTY ČI ZVÍŘETEM, VĚTŠINOU HMYZEM, HLODAVCEM, NA KTERÝ BYLY PŮVODNĚ ZAMĚŘENY.

Přirozeně vznikaly fobie negativní silně strachující a hnusně pocitově se do paměti inkarnující zkušeností s nějakým předmětem nebo bytostí, která způbovala náraz zlou myšlenkou a tudíž člověk při jakémkoli kontaktu nebo při zmínce o podobné zkušenosti zažil hnusný odpuzující pocit, který jej vyděsil.

Toho zneužívali psychotroničtí váleční zločinci, kteří kódovali lidem do matrixu hnus a strach z něčeho, co jim chtěli znechutit a získat příležitost jak je mučit zděšením při styku s touto věcí či bytostí nebo strašidelnými sny či je mohli zavraždit citovým traumatickým šokem vystrachováním stykem s něčím, co se jim brutálně hnusilo a měli z toho po celém těle hnusblevajzový pocit. 

Takový Pocit dokázal způsobit zástavu dechu, srdeční činnosti i epileptický záchvat, zejména pak pokud situaci psychotronický kat znásobil frekvenčními faulplasmovými paprsky. Oběť se lekla a zemřela na místě nebo měla těžký úraz například při jízdě autem, vyskočila z okna nebo vyběhla na ulici v šoku a srazil jí dopravní prostředek.

Obraz věci nebo bytosti dává člověku chuťový odraz v zadní části jazyka po stranách tam, kde jazyk končí a ohýbá se dovnitř hltanu. Proto může pocit hnusu z viděného způsobit zvracení nebo rychlý jícnový reflux při opakované expozici frekvencí, která u člověka vyvolává hnus.

Oblíbeným mučením fašistů LUFTHAFFE bylo sebrat dítě ve faulhypnóze, způsobit mu v tomto stavu těžký citový otřes hnusem a strachem z nějaké nesakrální bytosti většinou mršiny, která smrděla a lezly v ní červy, potom oběti vzít paměť elektrickým proudem a potom jí vystavit skrze rodiče této bytosti obrazem ve větším množství.

Takže dítě například zažilo ve faulhypnóze pavouky, potom ztratilo mučením elektrickým proudem paměť a potom rodič pod psychotronickou šikanou musel dítěti ukázat stránku s pavouky České Republiky, kde jich bylo hodně. Dítě potom dostalo v noci halucinační sen ve faulhypnóze o tom jak pavouci lezou všude po posteli a nemůže se bránit a fobie z pavouků byla na světě. Trvala celý život a kdykoli šlo oběť mučit pavouky. Fašisté jí psychotrnicky opakovali sny a někdo z její blízkosti, kdo se jí chytal pro peníze mučit nebo zradit, jí mohl připravit šok a dát jí pavouka do místnosti. 

Tento problém má u obětí různou intenzitu podle toho jak často byla mučena a jak hodně hnusně a strachujícím způsobem.

V podstatě lze pouze vědomým přáním po odstranění fobie na modlitbách setrvávat trpělivě ve víře, že jednou tento problém zmizí, jelikož již mučení tímto způsobem není možné. Osoby tkto poškozené se nesmí vystavovat dalšímu strachu tím, že by se v jejich přítomnosti vyskytovaly tyto předměty nebo bytosti a měly by si k sobě opatřit partnery, kteří tuto fobii nemají a kdykoli by to bylo nutné by je zachránili rychlým odstraněním nepříjemné bytosti či věci z jejich přítomnosti.