SAKRÁLNÍ LÉČBA DUŠEVNÍCH POTÍŽÍ PO ATAKU ZLOČINU MEDICINÁLNÍ CANNABISOU

Cannabisa je rostlinou nesmrtelnosti, neboť propojuje minulost se současností a budoucností.

Tato stránka se naplní až bude v detencích celé podsvětí, 

které nám odstřelovalo obyvatele v psychotronické válce 

do hrobu, na sociální úřady jako invalidy, pod mosty a na nádraží jako bezdomovce a do sadistického zdravotnictví.

A až zrušíme ve státě Česká Republika státokazné 

svědky Jehovovy.

THE HOLIEST EDUCATION OF THE NATIONS.