NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÁ KREPAČNÍ NARKÓZA

KREPAČNÍ PSYCHOTRONICKÁ NARKÓZA JE STAV PO NASTŘELENÍ PSYCHOTRONICKOU PUMOU, KTERÁ MĚNÍ STAV TĚLA NA NEVĚDOMÍ, VE KTERÉM TĚLO ZTUHNE A NIC NEVNÍMÁ NĚKOLIK HODIN. TENTO STAV ZNEUŽÍVALA FAŠISTICKÁ LUFTHAFFE PRO VYKRÁDÁNÍ DOMŮ A VYHÁNĚNÍ LIDÍ Z MAJETKU.

KREPAČNÍ FAULHYPNÓZA

byl stav, při kterém se elektrickým faulplasmovým přístrojem skrze vyšší faulplasmový generátor za poplatek vypnul nervový systém oběti tak, že se nemohla oběť bránit násilí na ní páchaném. 

Používal se i při nelegálních operacích, zanášení parazitů, při tajných umělých oplodněních, odebírání vajíček a spermií, k vyrábění fobií, zneuctívání těl při fašistických satanských orgiích, pro vykrádání domácností.

©

Jednalo se o fašisticko ariánskou psychotronickou válečnou zbraň.

Tento přístroj si mohl koupit pouze fašista arián likvidující vědomě a veřejně v síti 5G a v psychotronické hře TAME THE WITCH Slovany a jiné národy.

Oběť si v krepační hypnóze nic nepamatovala.

©

Tyto oběti 

mají fobie a poruchy sexuality a různé jiné mentální problémy a musí se léčit tak, že se dozví, že došlo ke zneuctění jejího těla a musí se s tím vyrovnat vědomě.
Mohou se vyléčit i představou, která NENÍ NÁSILNÁ, ale není ani realizovatelná fyzicky, protože porušuje ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

©