KOMUNITNÍ KRUHY JAKO PROSTŘEDEK ZÁCHRANY DUŠÍ

ZAJÍMAVÉ DISKUSE, SEZNÁMENÍ SE S NOVÝMI LIDMI, NAVÁZÁNÍ PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ. www.globalnireformapsychiatrie.cz/komunitni-kruhy/

KOMUNITNÍ KRUHY

Připravujeme...