JAK VZNIKL NÁPAD ODKLÁDAT DUŠEVNĚ                         NEMOCNÉ, RETARDOVANÉ A OSOBY                S PORUCHAMI PAMĚTI  DO ÚSTAVŮ?

PŮVODNĚ Z TĚCHTO ÚSTAVŮ NEBYL NÁVRAT. BYLO TO ODKLADIŠTĚ NEPOHODLNÝCH. HISTORIE PSYCHIATRIE JE POKRAČOVÁNÍM INKVIZICE A MUČENÍ NEVINNÝCH OBĚTÍ ZLOČINŮ. JE HISTORIÍ VZTAHOVÉHO SADISMU V RODINĚ. www.globalnireformapsychiatrie.cz/jak-vznikl-napad-odkladat-dusevne-labilni-do-ustavu/

DĚJINY PSYCHIATRIE JSOU PLNÉ NÁSILÍ, BOLESTI, ŽALU A BEZNADĚJE.

Psychiatrie vznikaly v 18. století jako odkladiště pro osoby, které byly nepohodlné pro zločince v jejich rodině. Nechtěli je už nebo se o ně nechtěli starat, či chtěli zdědit jejich majetek, prohlásili je za nebezpečné blázny a nechali je zaklecovat a přikovat či umístit na holou podlahu mezi výkaly ostatních vězňů mučených na doživotí nezájmem o jejich hrůzostrašný osud.

Takto se lidé zbavovali rodičů, sourozenců a nepohodlných manželek, někdy i sousedů, původních obchodních přátel, kohokoli, kdo se jim většinou nehodil pro jejich zločinný záměr uchvátit něco, co nebylo jejich.

Boom psychiatrií nastal po celé Evropě i v Americe náhle s filozofiemi, které podporovaly zbavovat se nepohodlných takto brutálně.

V sakrální společnosti, která je soucitná, milosrdná a váží si stáří jako svých původců a vychovavatelů, neexistuje odkládat nemocné a přestárlé kamkoli mimo rodinu, kde je člověku nejlépe.

MILOVANÝ UMÍRÁ DOMA ZA NEUSTÁLÉ PÉČE VŠECH PŘÍBUZNÝCH, KTEŘÍ SE U NĚJ STŘÍDAJÍ.
Moderní bezohledná společnost si zvykla zbavovat se svých odpovědností a sakrální povinností postarat se o člena rodiny tím, že si vytvořila velké množství různých institucí, do kterých je může umístit a nechat je tam.

MNOZÍ LIDÉ BY ZEMŘELI ŽALEM DŘÍVE, KDYBY DO NICH SADISTICKÉ JEDOVNICTVÍ NEUSTÁLE NEPÍCHALO INIJEKCE A NEZPŮSOBOVALO BY JIM BOLEST. NEMOHOU POKOJNĚ ODEJÍT, NEBOŤ JE NEUSTÁLE VOLÁ ZPĚT BOLEST!

VŠICHNI, KTEŘÍ TO DĚLAJÍ OSTATÍM, JSOU V BOŽÍCH MLÝNECH OZNAČENI ZA MUČITELE.
Díky tomu se prodlužuje doba rekonvalescence nebo smrt, protože osoby umístěné mimo rodinu většinou strádají a nemají dostatek příjemných pocitů, že jsou vítáni, že je o ně pečováno s láskou a že jsou pány své životní situace. 
Přijímají tak věci, které by nepřijali, pokud by za nimi stála rodina.
Pacienti na starých psychiatriích neměli na výběr, pokud je někdo umístil násilím do instituce, kde byli na doživotí jenom proto, že blázny chtěla společnost oddělovat od ostatních a prováděla na nich sadistické pokusy s jedy a s elektrickým proudem a s lobotomizací, tak neměli šanci se osvobodit sami.
Původní staré psychiatrie byly ústavy, kde se žilo v prázdných celách, mnohdy tam byli vězni přikováni, aby neutíkali, někdy i svázáni či zaklecováni. 
Nedostávalo se jim základní hygieny a nedostávalo se jim jídla ani péče o jejich dobrý pocit. Neměli kolikrát ani co na sebe. nejčastěji končili vpichem jedu, aby se o ně dále nemusel nikdo starat. V některých ústavech je i stříleli a během válek byly tyto ústavy pravidelně vyvražďovány. Ženy zde byly běžně znásilňovány. Některé oběti byly brány na sadistické pokusy s jedy a s nelegálními operacemi, s transplantací orgánů. Byli bráni na pokusy s očkovacími látkami a s různými lékojedy, které byly vězňům podávány tak, aby mohli být sledováni co to s nimi dělá.

Umírali v beznaději umučeni.

Společnost se na ně za poplatek chodila dívat.
Celou situaci popisuje HISTORIE PSYCHIATREI ŠÍLENSTVÍ A CIVILIZACE Andrew Skulla.
Psychiatrie byly ideálním prostředkem k nelegální likvidaci lidí, které tam stačilo umístit  a zaklecovat a již se s nimi nikdo nikdy nezabýval. Jednalo se o nejhorší druh umučení, které mohl člověk v moderní době se souhlasem státu dostat.
Když si občané uvědomili, že mají v těchto mučících ústavech statisíce odložených mučených lidí, volali po nápravě, která přišla s jedovatými psychiatrickými lékojedy. Ty se začaly později čipovat a na psychiatrických pacientech se prováděly pokusy s čipovanými produkty BIG PHARMY.
Psychiatrie někde vypadaly spíše jako koncentrační tábor. 

PSYCHIATRIČTÍ PACIENTI =

VĚZNI SVĚDOMÍ ZLOČINCŮ NA NICH.

Podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA má každé dítě absolutní povinnost postarat se o svoje rodiče, pokud otec či matka přestárli a nejsou schopni být samoobslužní.

Tento stav lze snadno změnit pravotočivými cvičeními, správnou hudební frekvencí, odrušením elektrosmogu, frekvenční léčbou a detoxikací. 

Poruchy paměti a vědomí jsou vázány na toxicitu a vadnou elektriku mozkové tkáně, kterou lze vždy správnou péčí vyčistit podáváním správného detoxikačního jídla a podáváním čistících prostředků, harmonizací, úklidem domácnosti pořízením nových čistých věcí, pobytem v přírodě a vhodným cvičením. 

Není žádný důvod, aby nějaká osoba končila svůj život v sadistickém blázinci, jedině necitelnost lidstva jako celek.