JAK V MINULOSTI VZNIKAL PSYCHICKY NARUŠENÝ JEDINEC

INFORMACE OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU www.globalnireformapsychiatrie.cz/jak-v-minulosti-vznikal-psychicky-naruseny-jedinec/

JAK V MINULOSTI VZNIKAL PSYCHICKY NARUŠENÝ JEDINEC

ABYSTE SPRÁVNĚ DIAGNOSTIKOVALI A LÉČILI, MUSÍTE ZNÁT VŠECHNY PŘÍČINY 

JAK V MINULOSTI VZNIKAL PSYCHICKY NARUŠENÝ JEDINEC.

Poté je musíte jednu po druhé odstranit. 

Frekvenční psychotronickou válečnou šikanu našich obyvatel jsme po několika desetiletích negativního působení odstranili nedávno za vás za pomoci milionové PANACEJSKÉ ARMÁDY složené většinou z umučených, které jsme složitě léčili.

BOŽÍ MLÝNY NIC TAKOVÉHO JAKO PSYCHICKY NARUŠENÝ JEDINEC ZA TREST NEMAJÍ. JAKO BOZI NETRESTÁME NARUŠENÍM PSYCHIKY FREKVENČNĚ.

Psychiku si můžete narušit sami neposlušností ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA NENÁSILÍ, ale pouze do dvou úrovní, ostatní úrovně kazily jiné faktory. 

Návrat poškozené psychiky hříchem je možný pokáním.

PSYCHICKÉ PORUCHY PROTO MOHLY VZNIKAT POUZE NÁSLEDOVNĚ:

1) FREKVENČNÍM PSYCHOTRONICKÝM NARUŠENÍM NELEGÁLNÍMI VÁLEČNÝMI FREKVENČNÍMI PSYCHOTRONICKÝMI PLASMOVÝMI ZBRANĚMI POUŽÍVANÝMI VÍCE JAK 100 LET CELOSVĚTOVOU PLASMOVOU FREKVENČNÍ MAFIÍ, A OD 70. LET 20.STOLETÍ PRO PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH V ČESKÉ REPUBLICE.

VADNÝMI HYPERSONICKÝMI SÍTĚMI NARUŠUJÍCÍ FREKVENČNÍ POHODU BOŽÍCH MLÝNŮ V POSLEDNÍCH LETECH  CELOSVĚTOVĚ.

www.psychotronickavalka.cz

VADNOU PSYCHOTRONICKOU RADIOAKTIVNÍ SUFOKAČNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTÍ 5G.

Takto frekvenční zločinci vyráběli halucinace, krepační hyponotické stavy, fóbie, vytvářeli schizofreniky, schizoafektivní poruchy, maniodeprese, mánie a deprese a úzkosti. Vytvářeli i agresívní jedince a sexuální devianty s vadnými sexuálními chutěmi. Vytvářeli homosexualitu. Ničili zdraví našich lidí obecně, působili předčasné infarkty a mrtvice, sufokovali orgány. Lidé díky frekvenční šikaně páchali sebevraždy.

Více se dozvíte ze svědectví nejmučenější ženy světa, kterou jsem osobně zachraňoval, zde:

www.katerinaelisabethchmelikceska.com/zivotopis-kateriny-elisabeth-chmelik-ceske/

ČTĚTE VŠECHNY ODKAZY A DOZVÍTE SE JAK FUNGOVALY PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ.

2) PSYCHOTRONICKÝMI MUČKAMI ZABUDOVANÝMI DO ELEKTRONIKY A ZAŘÍZENÍ DO ELEKTRICKÉHO PROUDU, KTERÉ SEM DODÁVALI FAŠISTÉ OD REVOLUCE V ROCE 1989 I DŘÍVE A PŮSOBILI TÍM NAŠIM LIDEM VZTAHOVÉ, POCITOVÉ I ZDRAVOTNÍ POTÍŽE. VŠECHNY TYTO MUČKY BYLY AKTIVOVATELNÉ SATELITNĚ NEBO PO INTERNETU ČI WIFI SÍTÍCH, MOBILY, A NĚKTERÉ SE AKTIVOVALY POUHÝM ZAPNUTÍM DO ELEKTRICKÉHO PROUDU JAKO NAPŘÍKLAD WIFI ZESILOVAČE, KTERÉ MĚLY FREKVENCE JEDOVATÉ NAŠÍ SRDEČNÍ ČINNOSTI.

3) NÁSILÍM NA OBĚTI, ZLOČINEM NA OBĚTI A NARUŠENÍM MENTÁLNÍHO TĚLA TÝRÁNÍM A MUČENÍM.

Násilnou výchovou, bitím a napadáním fyzického matrixu nebo psychiky, kolektivní šikanou, bertlingem, řvaním a nadáváním a upíráním naplnění základních sakrálních lidských potřeb vznikalo mnoho různých psychických poruch a morálních vad chování. 

4) NARUŠENÍM MOZKU JEDEM - JAKOUKOLI TOXICKOU LÁTKOU, I V OČKOVÁNÍ, 

V JEDOVATÝCH LÉCÍCH ČIPOVANÝCH PRO PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY.

Velkou část retardací a psychických poruch má na svědomí očkování.

Poruchy psychiky způsobovalo mnoho běžných léků s negativními účinky.

JEJICH POUŽÍVÁNÍ JAKO ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSKÉHO TĚLA ZAKAZUJI.

Mnoho poruch způsobovaly rozbité rtuťové teploměry ve zdravotnických zařízeních a domácnostech, jedovaté nátěry, jedovaté předměty denní potřeby, toxické zplodiny z dopravy a chemických provozů. 

Další potíže zdravotní a psychické způsobovaly vojenské plasmové generátory, které záměrně neviditelně sufokovaly a infernovaly povrchy materiálů v domácnostech našich lidí, aby se z nich až 10x intenzívněji uvolňovaly jedovaté látky. Za mnoho otrav mohlo očkování a posypávání naší země jedovatými chemickými toxickými aerosoly s těžkými kovy - tzv. Chemtrails.

Za mnoho poruch může čipování ovzduší, vody, potravin a hygienických a čistících prostředků, látek, papíru, barev, nátěrů, omítek, písku a dalších materiálů několika druhy čipů, které narušují normální fungování organismu svým působením, nepřirozeným rozkladem a navázáním na psychotronické popravy. Čipování způsobuje nepřirozenou konzistenci krve, tím horší okysličování mozku, poruchy trávení, poruchy vylučování a zejména embolizaci organismu. ROzklad nepřirozených látek, které čipováním vnikaly do organismu, způsobuje narušení nervového systému a tím i celé psychiky. VŠECHNY PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY SE MUSÍ ODČIPOVAT.

VELKÉ POTÍŽE DĚLÁ GLYFOZÁT A TOXICKÉ MENTÁLNÍ JEDY JAKO FOSGEN A CYANKÁLI, KTERÉ NWO LUFTHAFFE DOVÁŽELA DO ČESKÉ REPUBLIKY VE VELKÉM MNOŽSTVÍ, ABY BYLO OBYVATELSTVO DEBILNÍ A MANIPULOVATELNÉ.

PROTO SE PSYCHICKY POŠKOZENÍ JEDINCI MUSÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ DETOXIKOVAT OD TOXICKÝCH LÁTEK 

A MĚLY BY JIM BÝT ZMĚŘENY NA PŘÍSTROJI SENSITIV IMAGO 530 V JEDNOTLIVÝCH ORGÁNECH.

Dalším problémem jsou záměrně jedovaté věci, které k nám do země dovážela a prodávala psychotronická mafie LUFTHAFFE NWO.

5) NARUŠENÍM MOZKU A NERVOVÉHO SYSTÉMU PARAZITÁRNÍ NÁKAZOU.

Součástí psychotronického mučení bylo množit frekvenčně parazitární nákazy a proto máme vysoký výskyt toxoplasmozy, borrelií, améb a různých druhů močopohlavních infekcí, streptokokových nákaz a nákaz stafylokokem zlatým, pseudomonasou aeruginozou a dalšmi parazity, i většími.

6) ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Lidé bydlící blízko vysokého napětí, u trafostanic a lidé, kteří pracovali extrémně s elektronikou a byli psychotronicky zaměření, mohou mít psychické poruchy z vadného elektrického proudu působícího na organismus. Měli by odpojit přístroje do el. proudu ve své domácnosti a větrat průvanem a pohybovat se více venku.

Fašisté na našem území vyráběli vojenskými plasmovými generátory záměrně faulplasmově sufokační domy tím, že infernovali a sufokovali elektrický proud v domech a zdivo a předměty. Co takové faulplasmový sufokační dům způsobuje jeho obyvatelům se dozvíte zde:

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/faulplasmove-sufokacni-dum/

7) RADIOAKTIVITOU ze sufokační faulplasmové sítě 5G a hypersonických sítí, které si nad naším územím zapínala LUFTHAFFE NWO s cílem genocidy národa. Regenerace země bude trvat pod naším velením asi 15 let.

8) VADNÝMI PŘIROZENÝMI FREKVENČNÍMI POLI - GEOPATOGENNÍ ZÓNY

9) EXTRÉMNÍM PRACOVNÍM PŘETÍŽENÍM

...