JAK LÉČIT SPRÁVNĚ, ABYCHOM NEMĚLI VINU V BOŽÍCH MLÝNECH.

Nelze léčit to, co neznám jak to přesně vzniklo. Pokud lékař nevěděl, že existuje psychotronická šikana, nemohl léčit psychiatrické poruchy. Pokud to věděl, byl to většinou zločinec, který takto likvidoval osoby na blacklistu, a nebo to byl lékař oběť v pasti násilí, který jim vědomě pod psychotronickým mučením či nátlakem sloužil, a nebo to byl úplně bezelstný ťulík, který věřil, že jedy a omezováním základních lidských práv a svobod a mučením elektrickým proudem léčí, a ládoval zločincům svoje spoluobčany do sadistického systému. Každopádně, všechno bylo špatně. www.globalnireformapsychiatrie.cz/jak-lecit/

"To, co léčí opravdu, je ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST a PRÁVO a 

pravda pravd,

nirvánský pocit bezpeční a míru,

historická přesnost a přesnost v popisu reality,

vysoká gramotnost,

mentální a emocionálně-pocitové příjemnosti,

jemnocitný lidský dotyk, 
rozmanitost prožitku,

příroda, 
pravotočivá geometrická cyklická přesnost, 
alikvótní zvuky,

antisufokační prostředí,

subplasmové frekvence,

sakralita,

přírodní vůně, 

stvořitelské speciality,

harmonizace prostoru, 

vysvěcení,

prastaré i moderní tantémy, 

nebesy požehnaná hudba, 

consonanční chorály a správně frekvenčně laděný sólový zpěv, 

přirozená strava z našeho území zejména,
intuitivní tanec,

zázraky,

pravotočivost
správné ladění hudby, 
upřímný a vhodný smích,
sprvaedlivý příjemný pocit, tedy pochavala, ocenění, díky,
pocit užitečnosti,
pocit, že jsme vítáni ve společnosti, pocit, že máme perspektivu zažít krásu a štěstí a úspěch,
pocit souladu s bohem a

přízeň boží vyplývající z naší morálky 

a je toho více...

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON 

vepsaný do každé buňky tělní jeho pravidelným čtením a rozjímáním o jeho správném uplatnění a z něj vyplývající vztahová sakralita 

" " a spravedlivý příjemný pocit ve všech vztazích. "


V TÉTO ČÁSTI SE DOZVÍTE O NĚKOLIKA SAKRÁLNÍCH LÉČIVÝCH METODÁCH, které vyučují výhradně VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA.