INSTRUKCE PRO SOUDCE, KTEŘÍ UVRHUJÍ DO DETENCÍ A ÚSTAVNÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČBY

NÁVOD JAK SI NEKUMULOVAT HŘÍCHY V BOŽÍCH MLÝNECH ZA MUČENÍ A TÝRÁNÍ NA SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍCH OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

INSTRUKCE PRO SOUDCE, KTEŘÍ UVRHOVALI OBČANY DO DETENCÍ A DO PSYCHIATRICKÉ ÚSTAVNÍ LÉČBY:

OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

JAK POSTUPOVAT, ABYSTE POCHOPILI, ŽE NA SADISTICKÉ PSYCHIATRIE NESMÍTE UVRHOVAT DO DETENCÍ A DO ÚSTAVNÍ LÉČBY, NEBOŤ SE TAM MUČÍ A TÝRÁ A PORUŠUJÍ SE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A PACIENTŮM SE UPÍRÁ NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH POTŘEB A ROZSÁHLE SE TAM PORUŠUJE JEJICH ZDRAVÍ TĚLESNÉ I DUŠEVNÍ:

1) ČTĚTE PRVNÍ STRANU WEBU BEZ SLEDOVÁNÍ ODKAZŮ, JE URČENA HAVNĚ PSYCHIATRŮM, ABY SE PROBUDILI A NEPÁCHALI ZLOČINY NA PACIENTECH.

2) PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY V TOMTO POŘADÍ:

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/jak-v-minulosti-vznikal-psychicky-naruseny-jedinec/

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/elektrosoky/

ELEKTROŠOKY MUSÍ ZAKÁZAT ÚSTAVNÍ SOUD A VY JSTE POVINOVÁNI TO ZAŘÍDIT.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/psychofarmaka/

PSYCHIATRICKÉ LÉKOJEDY SE MUSÍ ZAKÁZAT ÚSTAVNĚ A VY JSTE ABSOLUTNĚ POVINOVÁNI TO ZAŘÍDIT.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/halucinace/

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/maniodepresivni-psychoza/

MUSÍ SE ZRUŠIT VŠECHNY FALEŠNÉ DIAGNÓZY SCHIZOFRENIE A SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA A MANIODEPRESÍVNÍ PSYCHÓZA. VZNIKALY PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM.

JSTE ABSOLUTNĚ POVINOVÁNI TO ZAŘÍDIT ÚSTAVNĚ.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/psychotronicke-pokusy-na-lidech/

MUSÍ SE ZAKÁZAT PSYCHIATRICKÝ ODCHYT, KTERÝ JSME DEAKTIVOVAL OSOBNĚ POTÉ, CO JSEM PROVĚŘIL, ŽE JE NESAKRÁLNÍ. JSTE POVINOVÁNI O TOM VĚDĚT A NEDOVOLIT TO JIŽ.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/stiznosti/

UVĚDOMTE SI STÍŽNOSTI NA PSYCHIATRIE, ŽE JSOU PRAVDIVÉ.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/chovani-soucasnych-psychiatru/

PROČTĚTE SI VŠECHNY ODKAZY POD CHOVÁNÍ A VŠECHNY PODOKAZY, ABYSTE SI UVĚDOMILI, ŽE V PSYCHIATRICKÉM SYSTÉMU NESMÍ BÝT ŽÁDNÁ REPRESE, JINAK JE NÁCHYLNÝ NA ZNEUŽÍVÁNÍ MOCI. ZEJMÉNA DETENČNĚ A ÚSTAVNĚ ZADRŽENÍ, POKUD SE BRÁNILI "LÉČBĚ", BYLO NA NICH PÁCHÁNO NÁSILÍ. MUSÍ DOSTAT KOMPENZACE ZA ZNIČENÝ MOZEK ELEKTROŠOKY A ORGANISMUS JEDY S MNOHA NEGATIVNÍMI ÚČINKY. TY SI PROSTUDUJTE U KAŽDÉHO PSYCHIATRICKÉHO LÉKU, ABYSTE VĚDĚLI JAK VELKOU JSTE MĚLI VINU V BOŽÍCH MLÝNECH ZA UVRHOVÁNÍ DO DETENCÍ A ÚSTAVNÍ LÉČBY.

DÁLE SI ŘEČTĚTE JAK LÉČIT SPRÁVNĚ A JAK PROVÁDĚT DETOXIKACE OD JEDŮ, DÍKY KTERÝM JE PSYCHIKA NAŠICH LIDÍ NARUŠENÁ VELICE.

POTOM SCHVALTE ZÁKAZ TVRDÉHO ALKOHOLU A VÍN A POVOLTE PIVO NA DVĚ POUKÁZKY TÝDNĚ V RESTAURACÍCH.

ZA DISTRIBUCI DROGY JE V BOŽÍCH MLÝNECH GEHENNA A JE TŘEBA ZA DROGY POSTIHOVAT VÍCE VE SPOLUPRÁCI S VELEKNĚŽSKOU RADOU, KTEROU BUDEME USTANOVOVAT A KTERÁ SE BUDE DOTAZOVAT NA PRAVDU NAHOŘE V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM, ABY NEDOCHÁZELO K JUSTIČNÍMU OMYLU.

 BUDETE NĚKTEŘÍ KOMUNIKOVAT NA DRUHOU ŘÍŠI SUBPLASMOVĚ, ABYSTE NEDĚLALI JUSTIČNÍ OMYLY A NEBÁLI SE ŘÁDNĚ ZTRESTAT.

PROČTĚTE SI HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA A VŠECHNY METODY SAKRÁLNÍ PSYCHIATRIE A VYPLŇTE REFERENDUM. POŽÁDÁME VÁS PAK O ZPRACOVÁNÍ CELÉ REFORMY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO WEBU.

ODMĚNA 1 MILION KORUN TOMU, KDO SE TOHO UJME A PODÁ NÁM O TOM ZPRÁVU.

aumjehova@gmail.com