HLÁŠENÍ MUČENÉ OBĚTI MATENÍM ZRAKOVÉ KOORDINACE 

DO PŘESMYKU VĚDOMÍ

NAHLÁŠENÍ PŘÍPADU MUČENÍ OBĚTI PŘESMYKEM VĚDOMÍ MATENÍM ZRAKOVÉ KOORDINACE