PRAPODIVNÉ SCHIZOFRENNÍ HALUCINAČNÍ STAVY, FOBIE A KREPAČNÍ FAULHYPNÓZA.

CO JE ZPŮSOBOVALO.  NEJEDNÁ SE O PORUCHY MOZKU. DĚLALY JE FAULPLASMOVÉ NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÉ FREKVENČNÍ ZBRANĚ ZLOČINCŮ. VYRÁBĚLY SE S NIMI I FOBIE, STRAŠIDELNÉ SNY A STRACHY, NÁRAZY ZLOU MYŠLENKOU, KTERÉ NIČÍ SRDCE, APOKALYPTICKÉ VIZE. ZNESOUDŇOVALO SE S NIMI. NIČILY SE JIMI SPRÁVNÉ SEXUÁLNÍ INSTINKTY DO HOMOSEXUALITY A HNUSPERVERZE. POSTIŽENÉ OSOBY PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM MĚLY ZNIČENÝ ŽIVOT A ČASTO PÁCHALY, BEZMOCNĚ TO ZMĚNIT, SEBEVRAŽDY. www.globalnireformapsychiatrie.cz/halucinace/

JAK ODLIŠIT:

PSYCHOTRONICKÉ HALUCINACE   A KREPAČNÍ FAULHYPNÓZU,
FOBICKÉ VIZE A FOBIE A JEDOVATÉ HALUCINACE PO DROZE CHEMICKÉ NEBO JEDOVATÉ DROZE ROSTLINNÉ?

PSYCHOTRONICKÉ HALUCINACE A KREPAČNÍ FAULHYPNÓZU A FOBIE BYSTE NYNÍ JIŽ NEMĚLI MÍT.

Psychotronická halucinace, krepační faulhypnóza a fobie byly způsobeny pod zločinnou frekvenční psychotronickou vládou LUFTHAFFE NWO až do zneškodnění psychotronických frekvenčních faulplasmových zbraní vždy

FORMA PSYCHOTRONICKÉHO FREKVENČNÍHO MUČENÍ. 

Nic takového nemají BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA v programu, aby vás trápilo.
Jak vypadala psychotronická halucinace?
Většinou vás probudil rozbrblaný rozzrněný rozplácaný rozplizlý pokujvený silný obraz před očima, který byl úplně pitomý, nesmyslný, hnusperverzní nebo nějak strašidelný a nemohli jste se ho zbavit i několik hodin, pokud jste zavřeli oči. Nešlo s ním spát a byl otravný. 
Mohla po tom bolet hlava silně a mohli jste mít poruchy spánku a soustředění. Dělalo vám to výhybky v normálním uvažování a obtěžovalo to. 
Byl to frekvenční psychotronický nelegální útok na vaši mysl.
Nic takového normální mysl člověka neprodukuje, ani pod omamnými látkami, ani po jedu, ani poraněná. BOŽÍ MLÝNY to nemají v programu.

Bylo to psychotronické faulplasmové frekvenční zločinné mučení psychotronickým katem. 

Pokud vás něco takového někdy potrápilo, radujte se, nejste nemocní, nejste žádný schizofrenik, nemáte schizoafektivní poruchu, byli jste napadeni frekvenčním zločinem, který byl celosvětově zneškodněn a poslední jeho projevy se sledují a zločinci dostávají popravy od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM A JEHO BRATRA MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA.
Pokud vám psychiatři na základě takové skutečnosti vytvořili diagnózu schizofrenie nebo schizoafetktivní porucha, okamžitě vám ji musí odstranit z vaší lékařské dokumentace.
JEDNÁ SE O DIAGNÓZU FALEŠNOU.
PSYCHOTRONICKÁ HALUCINACE BYLA NAVOZENA UMĚLE VAŠÍM KATEM NELEGÁLNÍ ZBRANÍ.
STAVU MYSLI, KDY DOSTÁVÁTE VIZE PO NĚJAKÉM JEDU, CHEMICKÉ DROZE, EXTRÉMNÍM MNOŽSTVÍ ALKOHOLU NEBO PO JEDOVATÉM ROSTLINNÉM HALUCINOGENU, SE ŘÍKÁ PŘIROZENÁ HALUCINACE A TA JE VŽDY APOKALYPTICKÁ A DĚJE SE POUZE NÁSLEDKEM JEDU. Když tělo jed zpracuje, dále se žádné přirozené halucinace nekonají a není možné na základě toho vytvářet diagnózu.
UVĚDOMUJI VÁS JAKO VÁŠ STVOŘITEL, ŽE NESMÍTE VYTVÁŘET ŽÁDNOU DIAGNÓZU JAKO JE SCHIZOFRENIE A SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA. VŠECHNY MUSÍTE JAKO PSYCHIATŘI ZLIKVIDOVAT A UDĚLAT PACIENTŮM VÝMAZ V JEJICH ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACI A UVĚDOMIT JE, ŽE FREKVENČNÍ PSYCHOTRONICKÁ MUČENÍ SKONČILA.

©

Jakmile člověk dostal první psychotronickou halucinaci, aniž by požil nějakou psychotropní látku, navždy se mu změnil život. Začal se bát, že je nemocný. 

POKUD PŘISTOUPIL NA JEDOLÉKY, BYL NAVÍC OČIPOVANÝ A MOHL BÝT SNADNĚJI ZAMĚŘITELNÝ. 

PSYCHOTRONICKÁ HALUCINACE 

BYLA FORMA POPRAVY. 

VĚTŠINA LIDÍ SPÁCHALA SEBEVRAŽDU, POKUD SE NĚJAK JINAK NEZABILA ÚRAZEM NEBO NEDOSTALA MRTVICI. MNOZÍ O TOM S NIKÝM NEMLUVILI, NEŠLI K LÉKAŘI, NEBOŤ VĚDĚLI, ŽE SE JEDNÁ O STROJOVÉ OBRAZY ZPŮSOBENÉ NĚJAKOU ZBRANÍ. NĚKTEŘÍ SI MYSLELI, ŽE JE TO POPRAVA OD BOHA. VRHALO TO NA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELEL LIDSTVA ŠPATNÉ SVĚTLO.

PSYCHOTRONICKÉ HALUCINACE ZAČALI FREKVENČNÍ FAŠISTÉ VYSÍLAT NA SVÉ OBĚTI NĚKDY V 50. LETECH 20. STOLETÍ.

Předtím mohli lidé zažít přirozené halucinace po nějakém jedu či droze nebo alkoholu. Alkohol to většinou nedělá, vypíná při něm vědomí a osoba silně alkoholem zasažená většinou vůbec neví, co dělá.

TVRDÝ ALKOHOL A VÍNA SE MUSÍ CELOSVĚTOVÉ ZAKÁZAT. PONECHÁME POUZE PIVA A TO NA POUKÁZKU, ABY SE NIKDO NEMOHL OPÍJET.

©

Psychotronické halucinace způsobovali PSYCHOTRONIČTÍ KATI buď rutinně stále většímu poštu osob v rámci vyhlazovací genocidní války, jindy na objednávku zločinců jejich obětem, u kterých zločinec zaplatil likvidaci postupným umučením, a potom někteří s LUFTHAFFE NWO spolupracující PSYCHIATŘI PSYCHOTRONICKOU ŠIKANOU A PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM po podání léků + zadáním popravy do psychotronického programu, u kterých skrze očipování zesilovali jejich účinky, dělali obětem psychotronické halucinace další i elektrizující vjemy a bolesti.

Všimněte si, že některé psychiatrické lékojedy měli v popisu negativních účinků halucinace nebo jiné prapodivné potíže jako pocit neklidných končetin nebo poruchy vědomí.

ČTĚTE ŘÁDNĚ PŘÍBALOVÉ LETÁKY PSYCHIATRICKÝCH LÉKŮ, které byly speciálně vyvíjeny jako spolupracující se systémem psychotronikcých poprav obětí LUFTHAFFE NWO.

©

Pokud se vám toto dělo, nyní již PSYCHOTRONICKÉ halucinace nemůžete mít,  a nemůžete mít přirozené halucinace, pokud neberete žádné psychotropní látky měnící vědomí. 

Vysaďte všechny psychiatrické lékojedy, pokud jste je brali, 

očistěte se od nich vědomě 

a přejte si váš svět bez halucinačních stavů, které vás obtěžovaly 

a nevěděli jste si s nimi rady, co to znamená. 

To nebyla vaše mysl, která by se snad pomátla, to se vám do ní vloupali psychotroničtí kati.

©

Pokud jste byli extrémně faulplasmováni PSYCHOTRONICKÝMI INFERNACEMI, 

dostavovaly se tzv.

faulhypnózní stavy, které byly většinou apokalyptické. 

ŘÍKALO SE TOMU KREPAČNÍ FAULHYPNÓZA

Zločinci vás uplasmovali na mozku nebo v caducejské ose (mícha) tak, že jste začali mít apokalyptické myšlení a nerozeznávali jste, co může a co nemůže být realita. 

Někdy k tomu přidávali oběti do jídla nebo rozsypali na tajných místech v domácnosti jed, 

abyste se mentálně otrávili.

Velice často to bylo cyankáli, rtuť nebo jiný mentální jed, který sufokuje.

Travič byl někdo z vaší blízkosti, koho psychotronicčtí kati mučili a raději vám škodil, aby všechno urychlil nebo aby se sám zbavil mučení. Nebo se skrze popravčí hru mstil.

Měli jste z jedu nebo z intezívní faulplasmové infernace rozpolcenou osobnost. 

Chvilku jste byli apokalyptičtí a chvilku normální. Mohli jste si v apokalyptických stavech nadělat problémy, protože jste nebyli soudní a ostatní to nechápali.

KREPAČNÍ FAULHYPNÓZA ROZSÁHLE POŠKOZOVALA POVĚST OBĚTI A PSYCHOTRONIČTÍ ZLOČINCI TAK VYRÁBĚLI BLÁZNY, KTERÉ PAK SMĚROVALI DO SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ. TÍM SE BAVILI.

BYL TO ZPŮSOB POPRAVY, KTERÝ ZNESCHOPŇOVAL A ZNEMOŽŇOVAL OBĚŤ DLOUHODOBĚ A ZLOČINEC NA OBĚŤ POŘÁDAL PSYCHOTRONICKÝ LOV A BAVIL SE JEJÍM SLEDOVÁNÍN SKRZE SPACETIMEVIEWER.

V těchto stavech oběti získávaly zvláštní schopnosti vidět zločinecké rysy ostatních lidí a zveličovaly je. Mohly mít prorocké vize, ale všechny negativní. Mohli mít strašidelné sny jakoby u nich byl mučitel, neboť jim zločinci promítali do mysli zlý obraz.

Pokud jste se v těchto vizích a snech nevyznali, vystrašilo vás to a přicházel vám opakovaně při vzpomínce na tuto událost ve vaší mysli náraz zlou myšlenkou, která ničí srdce.

Apokalyptická vize není nebezpečná, je varovná a vyučuje, že něco v životě musíte změnit, aby se nenaplnila. Nesmíte nic užitečného pro budoucnost ničit a nikomu nesmíte ubližovat násilím. Mohli jste na základě tohoto varování změnit svoje chování, ale málokdo to chápal. Většina lidí se těchto vizí bála a strádala strachy. 

Oběti páchaly sebevraždy nebo se utápěly v alkoholu.

Pokud vás nějaká apokalyptická vize deptá, přejte si, aby skončila a abyste se jí nebáli a ptejte se, co musíte udělat, aby se nenaplňovala apokalypsa.

Faulplasmové mučení bylo plasmově radioaktivní a pokud jste jím byli zasaženi, měli byste jíst více potravin, které radioaktivitu pohlcují jako je chlorella pyrenoidosa, a více vlákniny a čerstvého.

MĚLI BYSTE PODSTOUPIT CELKOVOU DETOXIKACI I SVÉ DOMÁCNOSTI.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/jak-spravne-provadet-detoxikaci-od-jedovatych-latek/

©

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE PSYCHIATRICKÉ LÉKOJEDY MAJÍ V POPISU NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ HALUCINACE A I PROTO JE ZAKAZUJEME. NIC JINÉHO NEŽ JED, SYNTETICKÁ DROGA A LÉKOJED ČI ALKOHOL VÝJIMEČNĚ  NEMŮŽE NYNÍ PŘIROZENÉ HALUCINACE DĚLAT KROMĚ POBYTU POD VYSOKÝM NAPĚTÍM NEBO V ZÁŘENÍ TRAFOSTANICE NEBO KDYBYSTE SE CHRONICKY OZAŘOVALI MALÝM PLASMOVÝM GENERÁTOREM RPZ NEBO JINÝM - TY ZAKAZUJEME POUŽÍVAT.

 Přirozené lucidace způsobují lucidační nejedovaté houby a rostliny, pokud je užíváte nehodným způsobem. Při správném použití na modlitbách po 40. roce věku otevírají cestu k vašim nashromážděným talentům, pokud patříte mezi nejprastarejší duše lidstva. 

Tyto rostliny a houby byly určeny původně, aby lidé dostávali nápady, co mají ještě vyrobit nebo o co mají usilovat. 

LUCIDACE vypadají jinak než halucinace. Jsou pozitivní a obohacující. 

Někdy se mohou duální střídat s přirozenými halucinacemi.

To pozná každý, kdo hodným způsobem užije lucidační rostliny.

Lucinogenní houby a rostliny měly sloužit lidem k tomu, aby se jim po jejich požití otevřely představy, co všechno je možné vytvořit a co si mohou přát. 

©

Jejich používání se nesmí nikomu zakazovat, ale musí to mít v národním státě přísná pravidla, aby je nikdo nemohl nijak zneužívat.

Nikdy se zneužívat neměly a jejich použití mělo pravidla. 

Nemohl je užívat každý, protože dávaly různé představy, které byly duální, tedy směrem do zla i do dobra, a bylo třeba se v nich vyznat, aby člověk nesmýšlel negativně a neviděl pouze apokalypsu, ta měla být varováním, že má člověk něco ve svém životě změnit, aby apokalypsa nenastala.

Matrixový výhled se totiž otevírá do 4 stran. 

©

"BŮH" MÁ 4 TVÁŘE A TO PODLE TOHO JAK S NÍM ZACHÁZÍTE, JAK SE K NĚMU CHOVÁTE, PODLE TOHO S VÁMI KOMUNIKUJE.

Přírodní lucinogeny, které přejmenováváme na LUCIDAČNÍ ROSTLINY, nevytvářejí závislost. Pokud je již brát nemáte, zavře se vám brána a žádnou představu budoucího života nedostanete a pokud byste se domáhali, dostali byste rebuke formou razítka etheru, formou gehenného schodiště nebo jiného varovného příznaku.

Pokud neberete žádné halucinogenní látky, nemůžete mít halucinace a tudíž léčit někoho na halucinace nešlo nijak, jedině chycením psychotronického kata. 

©

To psychiatři nedělali, protože buď věděli, že člověk s halucinacemi je psychotronicky popravován, a nebo to nevěděli, a tudíž nemohli člověku s halucinacemi nijak pomoci. 

©

FOBIE 

VZNIKALY PROMÍTÁNÍM NEPŘÍJEMNÝCH VIZÍ DO SYSTÉMU PROŽITKU ČLOVĚKA PSYCHOTRONICKOU ZBRANÍ. KATI JE DĚLALI HLAVNĚ DĚTEM A POTOM JIM JE VRACELI OPAKOVANĚ A FREKVENČNĚ JE NAPADALI PLASMOVÝMI GENERÁTORY, ABY JIM ZŮSTAL URČITÝ NEPŘÍJEMNÝ OBRAZ A POCIT. 

JSME FREKVENČNÍ BYTOSTI A FOBIE ŠLO VYVOLAT. 

NEVZNIKALY PŘIROZENĚ V BOŽÍCH MLÝNECH.

MUSÍTE SE JICH ZBAVIT USILOVANÝMI MODLITBAMI A PŘÁNÍMI TAK, ABYSTE SE DÁLE NEDĚSILI.

Dále můžete mít 

NEPŘÍJEMNÉ SNY. 

Nepříjemné sny vznikají tak, že se nashromáždí v BOŽÍCH MLÝNECH nesmysly z vašeho života složené z vašich lží a nepřesného vyjadřování a ze lží ostatních a přijde vám z nich složený obraz či příběh. 

Normálně člověk žijící v pravdě sny nemá.

NEPŘÍJEMNÉ SNY JSOU VAROVNÉ.

V minulosti vznikaly sny také frekvenční šikanou, takže to ještě může trvat asi 20 let, než se všechny frekvenční nesmysly vymažou.

Každopádně nepříjemné sny ukazují na lži ve vašem životě.

DÁLE EXISTUJÍ 

SNOVÉ VIZE, 

KTERÉ VYUČUJÍ A DÁVAJÍ NÁPADY A TY PŘICHÁZEJÍ POKUD USILUJETE O SPRÁVNÉ VĚCI, PŘEJETE SI JE DLOUHODOBĚ A MODLÍTE SE O NĚ.

Pokud byste ještě měli halucinace nebo byste zažili klec ducha, měli jste silné fobie s živými nočními obrazy, znamenalo by to, že jste byli obětí krepační faulhypnózy nebo jiného psychotronického mučení a musíte nám to nahlásit na modlitbách, aby vás BOŽÍ MLÝNY zaměřily a zbavili vás nějakého zapomenutého psychotronického kata. 

Přihlaste se nám na modtlibách 

a pomůžeme vám L'MURTENETOVOU OCHRANOU BOŽÍCH MLÝNŮ. 

©