HALUCINAČNÍ STAVY

CO JE ZPŮSOBOVALO.

HALUCINACE BYSTE NYNÍ JIŽ NEMĚLI MÍT, POKUD NEUŽÍVÁTE DROGY, ROSTLINNÉ ČI ŽIVOČIŠNÉ HALUCINOGENY, PSYCHIATRICKÉ LÉKY NEBO NEJSTE ALKOHOLICI.

Halucinace pod psychotronickou vládou LUFTHAFFE byla až do května 2021 většinou

FORMA PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ. 

©

Jakmile člověk dostal první halucinaci, aniž by požil nějakou psychotropní látku, navždy se mu změnil život. Začal se bát, že je nemocný. 

©

Halucinace ovšem způsobovali PSYCHOTRONIČTÍ KATI na objednávku zločinců obětem, u kterých zločinec zaplatil likvidaci postupným umučením, a potom PSYCHIATŘI PSYCHOTRONICKOU ŠIKANOU A PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM po podání léků, u kterých skrze očipování zesilovali jejich účinky, dělali obětem halucinace další i elektrizující vjemy a bolesti.

©

Pokud se vám toto dělo, nyní již halucinace nemůžete mít, pokud neberete žádné psychotropní látky měnící vědomí. Vysaďte všechny psychiatrické lékojedy, pokud jste je brali, 

očistěte se od nich vědomě 

a přejte si váš svět bez halucinačních stavů, které vás obtěžovaly 

a nevěděli jste si s nimi rady, co to znamená. 

To nebyla vaše mysl, která by se snad pomátla, to se vám do ní vloupali psychotroničtí kati.

©

Pokud jste byli extrémně faulplasmováni, dostavovaly se halucinační stavy, které byly většinou apokalyptické. Pokud jste se v nich nevyznali, vystrašilo vás to a přicházel vám opakovaně při vzpomínce na tuto událost ve vaší mysli náraz zlou myšlenkou, která ničí srdce.

Halucinační vize není nebezpečná, je varovná a vyučuje, že něco v životě musíte změnit, aby se nenaplnila. Nesmíte nic užitečného pro budoucnost ničit a nikomu nesmíte ubližovat násilím.

Pokud vás nějaká halucinační vize deptá, přejte si, aby skončila a abyste se jí nebáli a ptejte se, co musíte udělat, aby se nenaplňovala apokalypsa.

Faulplasmové mučení bylo plasmově radioaktivní a pokud jste jím byli zasaženi, měli byste jíst více potravin, které radioaktivitu pohlcují jako je chlorella pyrenoidosa nebo zelený jíl či zeolit. Můžete zkusit Colo Vadu.

©

 Přirozené halucinace způsobují halucinační houby a rostliny, pokud je užíváte nehodným způsobem. Tyto rostliny a houby byly určeny původně, aby lidé dostávali nápady, co mají ještě vyrobit nebo o co mají usilovat. 

Halucinogenní houby a rostliny měly sloužit lidem k tomu, aby se jim po jejich požití otevřely představy, co všechno je možné vytvořit a co si mohou přát. 

©

Jejich používání se nesmí nikomu zakazovat, ale musí to mít v národním státě přísná pravidla, aby je nikdo nemohl nijak zneužívat.

Nikdy se zneužívat neměly a jejich použití mělo pravidla. 

Nemohl je užívat každý, protože dávaly různé představy, které byly duální, tedy směrem do zla i do dobra, a bylo třeba se v nich vyznat, aby člověk nesmýšlel negativně a neviděl pouze apokalypsu, ta měla být varováním, že má člověk něco ve svém životě změnit, aby apokalypsa nenastala.

Matrixový výhled se totiž otevírá do 4 stran. 

©

BŮH MÁ 4 TVÁŘE A TO PODLE TOHO JAK S NÍM ZACHÁZÍTE, JAK SE K NĚMU CHOVÁTE, PODLE TOHO S VÁMI KOMUNIKUJE.

Přírodní halucinogeny, které přejmenováváme na LUCIDAČNÍ ROSTLINY, nevytvářejí závislost. Pokud je již brát nemáte, zavře se vám brána a žádnou představu budoucího života nedostanete a pokud byste se domáhali, dostali byste rebuke formou razítka etheru, formou gehenného schodiště nebo jiného varovného příznaku.

Pokud neberete žádné halucinogenní látky, nemůžete mít halucinace a tudíž léčit někoho na halucinace znamenalo, že na nemocného působil psychotronický kat a nešlo ho vyléčit nijak jedině chycením psychotronického kata. 

©

To psychiatři nedělali, protože halucinace sami lidem vyráběli a mučili je tím. 

Dělali to nejenom oni, byl na to program v psychotronické fašistické válečné síti 5G a šlo si zaplatit mučení obětí, pokud měl úkladný vrah peníze a přístup k informacím jak to udělat

Halucinace nyní již nemůžete mít, pokud neberete halucinogeny a nebo psychiatrické léky nebo nejste oběť násilí, která byl mučena v krepační faulhypnóze.

©

Pokud byste halucinace měli nebo byste zažili klec ducha, měli jste silné fobie s živými nočními obrazy, znamenalo by to, že jste byli obětí krepační faulhypnózy. 

Přihlaste se nám, až vás oslovíme, a budeme s vámi pracovat odborně. 

Musíte se dozvědět pravdu co se vám stalo. 

Tuto práci budou dělat subplasmoví inkarnační lékařští kurátoři.

Pokračování příště.

©