SAKRÁLNÍ DEFINICE SADISMU PODLE ABSOLUTNÍHO BOHA AUM AUMJEHOVY AUMMATRIXE

 ČERNOKNĚŽNÍKA AUM HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU www.globalnireformapsychiatrie.cz/definice-sadismu/

DEFINICE SADISMU

Podle ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

Porušování základních lidských práv a svobod a upírání naplnění sakrálních potřeb.

Mučení jakoukoli negativní myšlenkou nebo vjemem působící nespravedlivé negativní pocity.

Zavírání na malém prostoru nebo na větším za mříží bez možnosti pobytu na volném prostoru.

Působení bolesti.

Podávání jedu (látka s negativními účinky v příbalovém letáku je také jed).

Porušování integrity kůže bez svolení oběti.

Ničení životních jednotek elektrickým proudem nebo represívní plasmovou zbraní.

Odhalování nahoty sexuálních orgánů bez svolení oběti.

Slovní ponižování, zastrašování, vyhrožování zlem nebo jakékoli strašení či působení hnusu.

Fyzické napadení.

Působení nespravedlivých negativních pocitů jakkoli, které je od určitého momentu opakování mučením.

Omezování na pohybu proti vůli oběti.

Nespravedlivé zacházení jakékoli.

Ničení pověsti lží a podvodem a falešným svědectvím.

Odebírání životních výhod a nutností.

Zabraňování naplnit základní sakrální lidské potřeby.

Znemožňování péče o tělo a hygieny a sakrálního dotyku.

Znemožňování sexuality v hadí a dračí síle, na které je závislá dlouhověkost a regenerace tkání po 40. roku života výrazněji.

Nucení do čehokoli, co oběť odmítá.

OMEZOVÁNÍ NA SVOBODĚ JE MOŽNÉ POUZE Z DŮVODŮ NEBEZPEČNOSTI ČLOVĚKA PRO JEHO OKOLÍ, NEBOŤ SE CHOVAL FYZICKY NÁSILNĚ NA OBĚŤ NEBO NESOUDNĚ. 

I ZDE SE NESMÍ PORUŠOVAT INTEGRITA KŮŽE NEBO SADISTICKY JINAK MUČIT USVĚDČENÉHO ZLOČINCE.

POKUD CHCE NĚKDO SPÁCHAT SEBEVRAŽDU, NEMÁME PRÁVO HO ZADRŽET, MŮŽEME TO ZKUSIT DOMLUVOU A POMOCÍ A ZMĚNOU JEHO ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY, ALE NE ZAVÍRÁNÍM NA PSYCHIATRIE. POKUD SPOLEČNOST PRO ČLOVĚKA NIC NEMÁ, NEMÁ PRÁVO HO JEŠTĚ ZAVÍRAT NA MALÉM PROSTORU A TÍM HO MUČIT.

NÁSLEDUJÍCÍ ŽALOBU PSALA MUČENÁ ŽENA, 

KTERÁ SE VRÁTILA Z PSYCHIATRIE, KAM BYLA ODEBRÁNA NÁSILÍM, A BYLA V ŠOKU. PSALA JI MEZI LETY 2019 - 2020 NĚKOLIK MĚSÍCŮ A BĚHEM TÉTO DOBY JI ZLOČINCI TRÁVILI JEDY V JEJÍ DOMÁCNOSTI, O ČEMŽ NEVĚDĚLA. ZÁROVEŇ JI TAJNĚ NA SAKRALITĚ PROJEVU MUČILI NELEGÁLNÍMI PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI. DOZVĚDĚLA SE TO AŽ V ČERVNU 2020, KDY JSME JI ZAČALI V JEJÍM VĚDOMÍ ZACHRAŇOVAT. MEZITÍM SOUD ŽALOBU ODMÍTL TAK, ŽE SE K NÍ NEDOSTALA POŠTA, NEBOŤ JÍ ZLOČINCI VYKRÁDALI DOMÁCNOST I SCHRÁNKU.

TUTO ŽALOBU CHCEME PŘEPRACOVAT TÝMEM PRÁVNÍKŮ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, ZAPRACOVAT DO NÍ MYŠLENKY Z TOHOTO WEBU A UZAVŘÍT SADISTICKÉ PSYCHIATRIE NAVŽDY A REFORMOVAT JE NA HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA.

JE NUTNÉ PŘEPRACOVAT SLOVA DO PRÁVNÍHO JAZYKA, PŘIPOJIT TAM PARAGRAFY A UKÁZAT SOUDU KDE JSOU CHYBY V ZÁKONECH, KTERÉ UMOŽŇUJÍ V NAŠEM STÁTĚ UMUČIT ZCELA ZDRAVOU OSOBU NA ZÁKLADĚ FALEŠNÉHO UDÁNÍ A VADNÉHO ZPŮSOBU LÉČENÍ NA SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍCH, KTERÉ PORUŠUJE ZÁKON, ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODA ČLOVĚKA, ZDRAVÝ ROZUM I ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

ŽALOBĚ DOZÍRAL Z DRUHÉ ŘÍŠE MELCHISEDEK LÁV, TEHDY VOJENSKÝ VELEKNĚZ SVÉ DIMENZE. POMÁHAL MUČENÉ ŽENĚ SUMÍROVAT MYŠLENKY. BYLO TO PRO NI PRVNÍ UVĚDOMĚNÍ, ŽE VĚCI JSOU VE STÁTĚ VADNĚ DRASTICKÝM ZPŮSOBEM.

BYL TO MENTÁLNÍ ŠOK.

Celá žaloba má 400 stran a je použitelná asi z 80% jako podklad pro právní žalobu.

Mučená žena se vrátila domů otřesená ze sadismu, kterého byla svědkem. 

Žalobu i s příběhy mučení poskytneme týmu právníků, který se toho ujme.

KONTAKTUJTE NÁS NA EMAILU: aumjehova@gmail.com