SAKRÁLNÍ DEFINICE SADISMU PODLE ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA

HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONa AUMMORDORA AILAVYOU

DEFINICE SADISMU

Podle ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONa AUMMORDORA AILAVYOU

Porušování základních lidských práv a svobod a upírání naplnění sakrálních potřeb.

Mučení jakoukoli negativní myšlenkou nebo vjemem působící nespravedlivé negativní pocity.

Zavírání na malém prostoru nebo na větším za mříží bez možnosti pobytu na volném prostoru.

Působení bolesti.

Podávání jedu (látka s negativními účinky v příbalovém letáku je také jed).

Porušování integrity kůže bez svolení oběti.

Ničení životních jednotek elektrickým proudem nebo represívní plasmovou zbraní.

Odhalování nahoty sexuálních orgánů bez svolení oběti.

Slovní ponižování, zastrašování, vyhrožování zlem nebo jakékoli strašení či působení hnusu.

Fyzické napadení.

Působení nespravedlivých negativních pocitů jakkoli, které je od určitého momentu opakování mučením.

Omezování na pohybu proti vůli oběti.

Nespravedlivé zacházení jakékoli.

Ničení pověsti lží a podvodem a falešným svědectvím.

Odebírání životních výhod a nutností.

Zabraňování naplnit základní sakrální lidské potřeby.

Znemožňování péče o tělo a hygieny a sakrálního dotyku.

Znemožňování sexuality v hadí a dračí síle, na které je závislá dlouhověkost a regenerace tkání po 40. roku života výrazněji.

Nucení do čehokoli, co oběť odmítá.