CO OPRAVDU POTŘEBUJÍ LIDÉ S OSLABENOU SRDEČNÍ DUŠÍ A OSLABENÍ MENTÁLNÍHO TĚLA

www.globalnireformapsychiatrie.cz/co-opravdu-potrebuji-lide-s-oslabenopsychikou/

CO POTŘEBUJÍ LIDÉ S OSLABENOU SRDEČNÍ DUŠÍ NEBO S MENTÁLNÍMI PROBLÉMY?

Na prvním místě potřebuji vyřešit všechny 

vztahové problémy, 

co jim způsobily depresívní nebo manické stavy, strachy a jiné negativní představy a oslabili jejich srdeční duši a myšlení.

Pokud byli závislí na návykových látkách, musí jim být odňta a musí projít přístrojovou dextoxikací na Sensitivu Imago, aby ztratili na ně chuť.

Potřebují chodit na čerstvý vzduch do přírody a naslouchat zvukům přirody, které léčí. 

Potřebují pozitivní zážitky co nejvíce venku, procházky, návštěvy zajímavých míst v místě, komunikaci s ostatními, najít si přátele a nebát se o nic. Potřebují v létě ležet ve stínu na zemi a vnímat zemský magnetismus a ladit se na frekveni Matky Země.

Neměli by poslouchat jinou hudbu, než laděnou na 432Hz. Dovnitř do těla by si sluchátky měli poštět Hymnu Nirvány Léčivá poselství hudby, neboť mohutně zbavuje vnitřního napětí a detoxikuje srdeční duši i mysl.

Měli by cvičit cvičení pravotočivosti, dýchat Frolovův dýchycí trenažer.

Měli by projít důkladným subplasmovým měřením kontaminací jejich tkání a řízenou detoxikací od toxických látek, které nervovému systému a mozku zabraňují v detoxikaci.

Denně by měli mít nějaké radosti, nic nemuset, vybrat si, co by je potěšilo z činností, které pro ně připravíte při jejich hospotalizaci nebo dostávají rady v domácím léčení, které činnosti je budou léčit. Jsou to veškeré řemeslné práce na originálních výrobcích, ke kterým by měli dostat návod a chuť je vyrobit.

Neměli byste je nechat ekonomicky strádat, jinak si nemohou odpočinout.

Z výživy potřebují doplnit mohutněji:

chlorella pyrenoidosa

Vitamíny B kvasnice -Pangamin 2x denně
  například

Vitamín E

Omega 3 z rostlinných zdrojů (konopný a lněný olej na lžíci denně, vlašské a makadomavé ořechy, mateří kašička, olej z pšeničných klíčků, melasa)

HTP-5 2x denně po dobu asi 3 měsíců.

MĚLI BY SE NAUČIT MEDITOVAT.

Měli by se sklidnit a najít si k sobě přátele 

a zadávat si při meditacích záměr najít svého absolutního duálního partnera.

Měli by mít možnost v nemocnici dostávat medicinální cannabisu a naučit se s ní pracovat. MOHUTNĚ ULEVUJI OD KŘEČÍ MYSLI A RELAXUJE NERVOVÝ SYSTÉM.

Všichni pacienti by se měli učit ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, aby si mohli uspořádat podle něj všechny vztahy, zřídit si v nich osobně pořádek. V nemocnici by měli načerpat sílu, což za mříží a bez vycházek do přírody nejde. Budovy jsou nezdravé a máme v nich trávit minimální množství času.

Pacienti by měli co nejvíce spát při otevřených oknech s výhledem do přírody kvůli čerstvosti ovzduší.

Pacienti by neměli zažívat při léčbě žádnou bolest.

Měli by mít s sebou všechny věci, které je těší a mít možnost komunikovat kdykoli chtějí se svými příbuznými a přáteli. Návštěvy za nimi jsou velmi žádoucí a všechny návštěvy by měly být poučeny, že musí s psychicky poškozeného pacienta snímat jeho břemena a abrát je na sebe. Potřebuje se o ně rozdělit. Tím se prověřují všechny vztahy v rodině.