CO OPRAVDU POTŘEBUJÍ LIDÉ    S OSLABENOU SRDEČNÍ DUŠÍ A OSLABENÍM MENTÁLNÍHO TĚLA

www.globalnireformapsychiatrie.cz/co-opravdu-potrebuji-lide-s-oslabenou-psychikou/

CO POTŘEBUJÍ LIDÉ S OSLABENOU SRDEČNÍ DUŠÍ NEBO S MENTÁLNÍMI PROBLÉMY?

STANOVISKO ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

MUSÍME SI UVĚDOMIT, ŽE LÉČÍ POUZE PŘÍJEMNÝ SPRAVEDLIVĚ HRDÝ PEČUJÍCÍ POCIT.

TEN LZE DOSÁHNOUT PŘESNÝM POPSÁNÍM SKUTEČNOSTI, KTERÁ ČLOVĚKA TÍŽÍ A KTEROU POTŘEBUJE ŘEŠIT. VYTVÁŘENÍ POVRCHNÍCH DIAGNÓZ NIC NEŘEŠÍ A NENÍ TO SPRÁVNĚ, PSYCHIKA ČLOVĚKA SE MĚNÍ A NIC TAKOVÉHO JAKO TRVALE PSYCHICKY NEMOCNÝ NEEXISTUJE, DOKUD NEDOJDE K TRVALÉ PORUŠE MOZKU DO NEPŘÍČETNOSTI. TA BY MOHLA VZNIKNOUT JEDINĚ PORANĚNÍM, NÁSILÍM - OMEZOVÁNÍM NA POHYBU A PRÁVECH, JEDEM A NEBO ELEKTRICKÝM PROUDEM.
To všechno psychiatrie lidem dělají proti jejich vůli a vyrábějí neléčitelně psychicky nemocné. Jsou za to drastické tresty v BOŽÍCH MLÝNECH pro psychiatrický personál a pro všechny, kteří nebohé poškozované do takové situace uvrhli, a to po smrti těla v říši duší po ABSOLUTNÍM BOŽÍM SOUDU.
NELÉČÍ BOLEST.
NELÉČÍ NÁSILÍ.
NELÉČÍ NIC PROTI VŮLI PACIENTA.
NELÉČÍ OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY.
NELÉČÍ PONIŽOVÁNÍ.
NELÉČÍ NIC S NEGATIVNÍMI ÚČINKY.
NELÉČÍ ELEKTRICKÝ PROUD.
NELÉČÍ ODEBÍRÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH JISTOT A VÝHOD. 
(NAPŘÍKLAD ODEBÍRÁNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ, ŠATSTVA, MOŽNOSTI KOMUNIKACE SE SVĚTEM...)
NIC JINÉHO NEŽ PŘÍJEMNÝ POCIT A NADĚJE NELÉČÍ DUŠI A SRDCE PSYCHICKY OSLABENÉ DUŠE.
OSLABENÝ MUSÍ SOUHLASIT S LÉČBOU, KTERÁ HO TĚŠÍ A DÁVÁ MU NADĚJI NA VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ JEHO ŽIVOTNÍ SITUACE.
NADĚJE, KTERÁ JE PRAVÁ, LÉČÍ.
BEZ SOUHLASU NENÍ MOŽNÉ NIKOHO LÉČIT.
JAKÁKOLI DETENCE PROTI VŮLI PACIENTA JE VADNÁ.
LIDSKÉ TĚLO JE ENERGETICKÁ FREKVENČNÍ MATRIXOVÁ LOUTKA, KTERÁ NESMÍ NESOUHLASIT S VYKONÁVANÝMI PROCEDURAMI NA NÍ, JINAK JE TO NÁSILÍ NA NÍ A DOCHÁZÍ K ENERGETICKÝM ZKRATŮM A K POŠKOZOVÁNÍ SRDCE A MYSLI A PLIC.

POKUD BY NĚKDO ZEMŘEL 

V PSYCHIATRICKÉM ÚSTAVU, 

JE TO VRAŽDA.

Člověka je možné zadržet pouze pokud má změněné vědomí a nejedná soudně nebo pokud spáchal společensky nebezpečný násilný skutek, či je agresívní. Pokud pomine nebezpečí agresivity zadržovaného, je mu vrácen pokoj srdce a mysli, musí se propustit. Jinak je to násilí na něm.
COKOLI DĚLAT PROTI VŮLI ČLOVĚKA JE PORUŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD.
Nemocná duše nebo srdce či mysl vzniká zločinem na ní.
Proto hledáme, jaký zločin na pacienta působil a řešíme ho.
V žádném případě nepodáváme žádné léky měnící vědomí, neboť soudnost lze zajistit pouze v sakrálním stavu chemismu těla. 

Poruchy chemismu řešíme detoxikací od jedů a ne přidáváním léků 
s negativními účinky.

Na prvním místě všechny pacienty detoxikujeme pitím freshů a co nejsyrovější nejživější nejpestřejší stravou.

UVĚDOMUJEME VŠECHNY, KDO NYNÍ ZKOUMÁTE STAV NA ČESKÝCH PSYCHIATRIÍCH, ŽE STRAVA ZDE JE ANTIMATRIXOVÁ, POŠKOZUJE ZDRAVÍ, VĚTŠINA PACIENTŮ MÁ PROBLÉMY SE ZÁCPOU, KTERÁ SE ZDE POVRCHNĚ ŘEŠÍ PROJÍMADLY. TATO STRAVA JE NEBEZPEČNÁ PRO CELKOVOU DETOXIKACI A VE SPOJENÍ S EMBOLIZUJÍCÍMI LÉKOJEDY JE TO VRAŽEDNÉ PRO CELÝ CÉVNÍ SYSTÉM. JSOU Z TOHO EMBOLIE, TROMBY, INFARKTY A MRTVICE.

Na druhém místě potřebují všichni psychicky nemocní vyřešit všechny 

vztahové problémy

co jim způsobily depresívní nebo manické stavy, strachy, úzkosti a jiné negativní představy a oslabili jejich srdeční duši a postojové a volní myšlení.

VĚTŠINU PSYCHICKÝCH PROBLÉMŮ DĚLALA TAJNÁ VÁLEČNÁ FREKVENČNÍ ŠIKANA, KTERÁ NYNÍ JIŽ SKONČILA, DÁLE VZTAHOVÝ ZLOČIN V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A ZLOČINY SPOLEČENSKÉ, KTERÉ STÁTY JEŠTĚ NEVYŘEŠILI A VĚTŠINOU ŘEŠIT NEHODLALY. TEDY RŮZNÉ EKONOMICKÉ POTÍŽE A POTÍŽE UPLATNIT SE VE SPOLEČNOSTI NEBO 

V NÍ NAVÁZAT USPOKOJIVÉ VZTAHY.

Pokud byli pacienti závislí na návykových látkách, musí jim být odňaty, musí souhlasit 

s několikaměsíční odvykací detencí, neboť sami by to nezvládli, a musí projít přístrojovou detoxikací na lékařské biorezonanci Sensitiv Imago 530, aby ztratili na návykové chuť. 

Celý proces čištění od návykových látek může trvat 6 - 12 měsíců.

Pacienti s depresívními náladami a úzkostmi potřebují nutně chodit na slunce několik hodin denně a na na čerstvý vzduch do přírody a naslouchat zvukům přírody, které léčí. 

Slunce nabíjí pozitivně mozkové energetické kotule dobrou náladou. 

To současné psychiatrie nezajišťují, pacienti jsou zavíráni za mříží a minimálně chodí ven. Někdy nechodí ven i mnoho týdnů, někteří i měsíce - prý za trest, že nespolupracují nebo mají k léčbě sadismem výhrady. 

Léčebny nemají většinou uzavřený areál v přírodě, kde by se pacienti mohli pohybovat volně a neutíkali. Léčebny potřebují oplotit a hlídat stráží, aby pacienti mohli ven a sami bez dozoru. Je to ponižující a neléčí to chodit na krátké procházky neustále na stejné místo kolem dokola areálu. Pacientům se vyjadřuje nedůvěra, která je v případě pacientů závislých na místě, u pacientů depresívních také, neboť mohou mít chuť spáchat sebevraždu. V ústavu za mříží je tato chuť nepřejde, potřebují radosti a požitky a potřebují výhled do svého budoucího života, na který se budou těšit.

V některých léčebnách jsou pacienti nuceni vykonávat monotónní práce ve sklepích (Havlíčkův Brod). Jedná se o zneužívání lidské otrocké práce, neléčí to, škodí to zraku a je to nebezpečné, neboť zde pacienti většinou pracují s nějakými nástroji (například nůžky v šicích dílnách) a pacientům, kteří jsou zde chronicky zavření, by mohly rupnout nervy a mohli by někoho poranit.

Psychicky labilní potřebují pozitivní zážitky co nejvíce venku, procházky, návštěvy zajímavých míst v místě, komunikaci s ostatními, najít si přátele a nebát se o nic. Potřebují v létě ležet ve stínu na zemi a vnímat zemský magnetismus a ladit se na frekvenci Matky Země.

Neměli by poslouchat jinou hudbu, než laděnou na 432Hz. Dovnitř do těla by si sluchátky měli poštět Hymnu Nirvány Léčivá poselství hudby, neboť mohutně zbavuje vnitřního napětí a detoxikuje srdeční duši i mysl.

Měli by cvičit cvičení pravotočivosti, dýchat Frolovův dýchycí trenažer.

Měli by si pouštět zajímavé filmy a diskutovat o nich společně.

Měli by vyrábět něco užitečného pro sebe, dělat si radost.

Měli by projít důkladným subplasmovým měřením kontaminací jejich tkání a řízenou detoxikací od toxických látek, které nervovému systému a mozku zabraňují v detoxikaci.

Denně by měli mít nějaké radosti, nic nemuset, vybrat si, co by je potěšilo z činností, které pro ně připravíte při jejich hospotalizaci nebo dostávají rady v domácím léčení, které činnosti je budou léčit. Jsou to veškeré řemeslné práce na originálních výrobcích, ke kterým by měli dostat návod a chuť je vyrobit.

Neměli byste je nechat ekonomicky strádat, jinak si nemohou odpočinout.

Z výživy potřebují doplnit mohutněji:

chlorella pyrenoidosa

Vitamíny B kvasnice -Pangamin 2x denně
  například

Vitamín E

Omega 3 z rostlinných zdrojů (konopný a lněný olej na lžíci denně, vlašské a makadomavé ořechy, mateří kašička, olej z pšeničných klíčků, melasa)

HTP-5 2x denně po dobu asi 3 měsíců.

MĚLI BY SE NAUČIT MEDITOVAT.

Měli by se sklidnit a najít si k sobě přátele 

a zadávat si při meditacích záměr najít svého absolutního duálního partnera.

Měli by mít možnost v nemocnici dostávat medicinální cannabisu a naučit se s ní pracovat. MOHUTNĚ ULEVUJI OD KŘEČÍ MYSLI A RELAXUJE NERVOVÝ SYSTÉM.

Všichni pacienti by se měli učit ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, aby si mohli uspořádat podle něj všechny vztahy, zřídit si v nich osobně pořádek. V nemocnici by měli načerpat sílu, což za mříží a bez vycházek do přírody nejde. Budovy jsou nezdravé a máme v nich trávit minimální množství času.

Pacienti by měli co nejvíce spát při otevřených oknech s výhledem do přírody kvůli čerstvosti ovzduší.

Pacienti by neměli zažívat při léčbě žádnou bolest.

Měli by mít s sebou všechny věci, které je těší a mít možnost komunikovat kdykoli chtějí se svými příbuznými a přáteli. Návštěvy za nimi jsou velmi žádoucí a všechny návštěvy by měly být poučeny, že musí s psychicky poškozeného pacienta snímat jeho břemena a brát je na sebe. Potřebuje se o ně rozdělit. Tím se prověřují všechny vztahy v rodině.

DALŠÍ RADY, AŽ UKONČÍME ZLOČIN.