CHOVÁNÍ  SOUČASNÝCH SADISTICKÝCH PSYCHIATRŮ

TVRDÍ, ŽE "LÉČÍ ", ALE MUČÍ OMEZOVÁNÍM ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, BOLESTÍ A JEDY. PSYCHIATRICKÝMI LÉKY S DRASTICKÝMI SEZNAMY NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ NA ORGANISMUS, NA KTERÉ SI PACIENTI STĚŽUJÍ A PŘESTO JIM JE DÁVAJÍ A PŘEKRÝVAJÍ JE DALŠÍMI LÉKY S NEGATIVNÍMI ÚČINKY. DEBILIZUJÍ PACIENTY ELEKTRICKÝM PROUDEM, I ZA TREST.  NĚKTEŘÍ SEXUÁLNĚ OBTĚŽUJÍ PACIENTY, ODHALUJÍ JEJICH NAHOTU. POUŽÍVAJÍ OMEZOVÁNÍ OSOBNÍCH SVOBOD A PRÁV NA IZOLACÍCH, V KLECOVÝCH LŮŽKÁCH, KDYŽ SE CHTĚJÍ PACIENTŮ ZBAVIT NEBO JE TRESTAJÍ. PÁCHAJÍ NA NICH NÁSILÍ, PONIŽUJÍ JE A ZESMĚŠŇUJÍ. NECHÁVAJÍ JE OMDLÉVAT PO SILNÝCH LÉCÍCH NA ZEM A NECHAJÍ JE TAM LEŽET. ŽÁDÁME JE, UKONČETE NÁSILÍ NA PACIENTY, NEPODÁVEJTE JIM JED, NEDÁVEJTE JIM ELEKTROŠOKY A UČTE SE S NÁMI LÉČIT OPRAVDU A MODLETE SE O ZMĚNU SYSTÉMU. www.globalnireformapsychiatrie.cz/chovani-soucasnych-psychiatru/

NA VAHÁCH ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA 

BYLI PSYCHIATŘI SHLEDÁNI PORUŠUJÍCÍ HIPPOKRATOVU PŘÍSAHU 

NEB PODÁVALI DOSUD JEDY,  

A PORUŠOVALI  ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ.

CO ROZHODNĚ NEDĚLEJTE, NEŽ VŠECHNO ZMĚNÍME:

NEDÁVEJTE PACIENTŮM LÉKY, ANIŽ BY SE SEZNÁMILI S JEJICH NEGATIVNÍMI ÚČINKY A ANIŽ BY SOUHLASILI S JEJICH POUŽÍVÁNÍM VĚDOMĚ. PODÁNÍ JEDU JE VRAŽDA. POKUD MÁ NĚCO NEGATIVNÍ ÚČINKY, TAK JE TO JED A JED VRAŽDÍ.

NESMÍTE NIKOHO DRŽET ZAVŘENÉHO V ÚSTAVU PROTI JEHO VŮLI NÁSILÍM. SNAŽTE SE S KAŽDÝM DOMLUVIT NA LÉČBĚ, KTEROU DOBROVOLNĚ PŘIJME, NE POD REPRESÍ. TO NENÍ LÉČBA, ALE VYDÍRÁNÍ. NENUŤTE PACIENTŮM NIC PROTI JEJICH VŮLI. NETRESTEJTE JE ZA NICH, CO NECHTĚJÍ. POKUD PACIENT TVRDÍ, ŽE NEMÁ ŽÁDNÉ PROBLÉMY A NECHOVÁ SE NÁSILNĚ NIJAK, NENÍ DŮVOD JEJ ZADRŽOVAT V NĚJAKÉM ÚSTAVU.

POTÍŽE PSYCHIKY ODCHÁZEJÍ A KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA VYLÉČENÍ. RESPEKTUJTE CO PACIENT VNÍMÁ A CÍTÍ. POKUD TVRDÍ, ŽE JE JEHO PSYCHIKA V POŘÁDKU, PAK JE JEHO PSYCHIKA V POŘÁDKU. LIDÉ MUSÍ SAMI VĚDĚT, ZDA SE CÍTÍ DOBŘE NEBO NE. NEVNUCUJTE JIM SVOJE PŘEDSTAVY O TOM, JAK SE MAJÍ MOMENTÁLNĚ CÍTIT.

NESMÍTE PODÁVAT LÉKOJEDY S NEGATIVNÍMI ÚČINKY, KTERÉ SI PACIENT NEPŘEJE. KAŽDÝ MÁ PRÁVO O SVÉM ZDRAVÍ ROZHODOVAT CO PŘIJME DO TĚLA A CO NE.

NESMÍTE PORUŠOVAT INTEGRITU KŮŽE PROTI VŮLI PACIENTA. JE TO SADISMUS.

NESMÍTE POUŽÍVAT ELEKTROŠOKY. JE TO VRAŽDA DUŠE V TĚLE A VRAŽDA MOZKU, NERVOVÉHO SYSTÉMU A MAGNETICKÉHO TĚLA ČLOVĚKA.

NESMÍTE NIKOMU DÁVAT SOUDNÍ DETENCI, POKUD NIKOHO NEOHROŽUJE.

NESMÍTE NIKOHO ZADRŽOVAT PRO JEHO NÁBOŽENSKÉ NÁZORY NEBO PRO JEHO PŘEDSTAVY O TOM JAK FUNGUJE NAŠE REALITA. JSME MNOHO REALIT A LIDÉ MOHOU MÍT RŮZNÉ SNOVÉ ZÁŽITKY A PŘEDSTAVY. NAŠE MYSL JE OBROVSKÁ A MÁME I HISTORICKOU PAMĚŤ. NENUŤTE NĚKOHO, ABY SI MYSLEL O SVĚTĚ PŘESNĚ TO, CO VY. SAMI NEVÍTE JAK TO PŘESNĚ JE. NAŠE DUŠE SE REINKARNUJE, JSME CYKLICKÝ ORGANISMUS A ŽIJEME I PO SMRTI.

NESMÍTE NIKOHO UMÍSŤOVAT DO KLECE NEBO KLECOVÉHO LŮŽKA, POKUD NIKOHO NÁSILÍM NENAPADÁ. JE TO TÝRÁNÍ A OPAKOVANÉ UMÍSŤOVÁNÍ NA OMEZENÝ PROSTOR JE MUČENÍ.

NESMÍTE NIKOHO KURTOVAT, POKUD NIKOHO NÁSILÍM NENAPADÁ NEBO NIC NEROZBÍJÍ. JE TO MUČENÍ.

NESMÍTE ODHALOVAT NIČÍ NAHOTU PROTI JEHO VŮLI. JE TO ZNÁSILNĚNÍ.

NESMÍTE ZPŮSOBIT BOLEST NIJAK PROTI VŮLI PACIENTA. JE TO MUČENÍ. NA BOLEST MUSÍ BÝT PŘIPRAVENÝ A MUSÍ S NÍ SOUHLASIT ZA ÚČELEM TLUMENÍ BOLESTI, KTEROU JINAK UTLUMIT NEJDE, TEDY PŘI TRAUMATU NEBO OŠETŘENÍ TRAUMATU. JINAK NEMÁTE ŽÁDNÉ POVOLENÍ BOLEST ZPŮSOBIT.

UVĚDOMTE SI, ŽE HALUCINACE ZPŮSOBOVALA PSYCHOTRONICKÁ VÁLEČNÁ ŠIKANA, KTERÁ NYNÍ SKONČILA PORÁŽKOU PSYCHOTRONICKÉ LUFTHAFFE NWO. NEJEDNÁ SE O SCHIZOFRENII. DIAGNÓZA SCHIZOFRENIE NEEXISTUJE. VYTVÁŘENÍ TRVALÝCH DIAGNÓZ JE NIČENÍ INTEGRITY OSOBNOSTI A NIČENÍ PERSPEKTIVY A PRO TY, KTEŘÍ VĚDÍ, ŽE TO NENÍ PRAVDA, JE TO MUČENÍ DUŠE.

SEZNAMTE SE S TÍM, CO ZPŮSOBOVALO OPRAVDU PSYCHIATRICKÉ PORUCHY. 

 ABSOLUTNÍ ZÁKAZ NUDY A UZAVŘENÍ NA MALÉM PROSTORU 

NEMOCNIC A LÉČEBEN.

PACIENTI S DEPRESEMI POTŘEBUJÍ SLUNCE A OTEVŘENÝ PROSTOR VENKU, 

ABY MĚLI DOBROU NÁLADU.

VŠICHNI PACIENTI MAJÍ PRÁVO NA ČERSTVÝ VZDUCH A VÝHLED DO PŘÍRODY ZVENKU NA PROCHÁZCE PO DOBU MINIMÁLNĚ 3 HODIN DENNĚ, MAJÍ NÁROK NA SVÉ VĚCI, NA ZÁBAVU A PERSPEKTIVU A UVĚDOMĚNÍ, ŽE JE JAKO SPOLEČNOST MILUJEME.

SKLÁDALI JSTE HIPPOKRATOVU PŘÍSAHU, TAK SI JI PŘIPOMEŇTE.

JAK VIDÍTE, NESMÍTE TÉMĚŘ NIC Z TOHO, CO DĚLÁTE, 

A PROTO SE UČTE NOVÝM VĚCEM.

SPOLEČNĚ PROVEDEME SAKRÁLNÍ GLOBÁLNÍ REFORMU PSYCHIATRIE.

V ČESKÉ REPUBLICE SE BUDOU ZAVÁDĚT HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA.

RADUJTE SE!

NEBUDETE SI UŽ KUMULOVAT HŘÍCHY V BOŽÍCH MLÝNECH A PO SMRTI ZA TO NEBUDETE TRPĚT. ODČINÍTE SI POCITOVOU A EMOČNÍ VINU ZA MINULÉ HŘÍCHY, KTERÉ JIŽ NEMŮŽETE SANOVAT. TY, KTERÉ MŮŽETE, IHNED NAPRAVUJTE ZMĚNOU SVÝCH POSTUPŮ.