BARVY A JEJICH KOMBINACE LÉČÍ VE STRAGÉRÁRTU

PSYCHIATRICKÉ HRY S BARVAMI K LÉČBĚ POŠKOZENÍ ZRAKOVÉ KOTULE A PRO STABILIZACI DUŠE V SRDCI A EGU A V ČAKROVÉM TUNELU.

NA VÝBĚRU BAREV A TVARŮ V NAŠÍ PŘÍTOMNOSTI ZÁLEŽÍ.

Barvy mají svůj význam a je vrcholným uměním stragérártu naučit se s nimi zacházet. Toto umění vyučuje ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA HÁB SOLÚTE AGAPE AILAYVOU.
Každý člověk by si měl zajít k renomované vizážistce a požádat ji o určení barvového typu a kombinace barev, které mu budou slušet, aby se rozzářil.
sme vizuální zvukové dotykové bytosti a na výběru barev, které si oblékáme, záleží náš úspěch ve společnosti. Nikdo se nechce dívat na někoho, kdo špatně vypadá. Kazí to pocit a odebírá to životní jednotky. Je naším společným záměrem zajistit, ab ykaždý člověk v naší společnosti mohl chodit upravený, měl na to čas, peníze i chuť a motivaci.

Na stránce se pracuje v naší mysli BOŽÍ.