BARVY A JEJICH KOMBINACE LÉČÍ VE STRAGÉRÁRTU

PSYCHIATRICKÉ HRY S BARVAMI K LÉČBĚ POŠKOZENÍ ZRAKOVÉ KOTULE A PRO STABILIZACI DUŠE V SRDCI A V EGU A ZÁROVEŇ V CELÉ CADUCEJSKÉ OSE. www.globalnireformapsychiatrie.cz/barvy-leci/

NA VÝBĚRU BAREV A TVARŮ V NAŠÍ PŘÍTOMNOSTI ZÁLEŽÍ.

Barvy mají svůj význam a je vrcholným uměním stragérártu naučit se s nimi zacházet. 
Toto umění vyučuje ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA.
Každý člověk by si měl zajít k renomované vizážistce a požádat ji o určení barvového typu a kombinace barev, které mu budou slušet, aby se rozzářil.
Jsme vizuální zvukové dotykové bytosti a na výběru barev, které si oblékáme, záleží náš úspěch ve společnosti. Nikdo se nechce dívat na někoho, kdo špatně vypadá. Kazí to pocit a odebírá to životní jednotky. Je naším společným záměrem zajistit, aby každý člověk v naší společnosti mohl chodit upravený, měl na to čas, peníze i chuť a motivaci.

VŠECHNY OBYVATELE BUDEME UČIT STRAGÉRÁRTU, ABY SI BARVY A TVARY VYBÍRALI SPRÁVNĚ, NEBOŤ SE TÍM LÉČÍ MYSL A SRDCEVELICE MOCNĚ.