GLOBÁLNÍ REFORMA SADISTICKÉ PSYCHIATRIE

TOTO JE KONEC SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ, KTERÉ BYLY NAVÁZÁNY NA VÁLEČNÉ PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ OBČANŮ, NIČENÍ ZDRAVÍ TOXICKÝMI LÉKOJEDY, NIČENÍ MOZKU A SRDEČNÍ ČINNOSTI ELEKTRICKÝM PROUDEM A ODEBÍRÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A PERSPEKTIVY SE TOMU VZEPŘÍT. Od nelegálního násilí, k láskyplně něžnému uctívání duší týraných a mučených zločinem.

INKARNAČNÍ PRECEDENS

Uvědomujeme poctivé upřímné pracovníky psychiatrií, kteří si oprvdu přáli léčit, že je milujeme a vezmeme je do služby vlasti zpět s jiným světonázorem a knowhow. 

Ten starý byl vadný.

Kdo jste porušoval základní lidská práva a svobody a ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ, máte smůlu.

UDĚLAT Z ČLOVĚKA BLÁZNA BYL DOSUD NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ ZPŮSOB JAK HO CO NEJDÉLE MUČIT.

Další rozrůstání sadismu na naší Zemi nechceme.

Dneska se mě pokusili zločinci zavraždit psychotronickým narkotikem v mém domě. Měla jsem usnout a měl vyšlehnout faulplasmový ohňový šleh. Zachránil mě ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA HÁB SOLÚTE AGAPE MECLHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU, který uinkarnoval rtuťové složk vzduchu, aby mě nezadusily, a zároveň na ether upravený faulplasmově narkoticky uplatnil psychotronickou klec, aby mě to nemohlo zabít.
KDYŽ NĚCO NEJDE, TAK TO NEJDE.

DĚLÁME ZÁZRAKY.

AUMJEHOVA

Psychiatři v České Republice nábožensky diskriminovali a dovolili si mučit pro její náboženské zkušenosti ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENU MANŽELKU BOŽÍ.

CO SI MYSLÍTE, ŽE JIM NYNÍ UDĚLÁME JAKO VAŠI STVOŘITELÉ ABSOLUTNO?

MILFAJTKA JE BEZ ŘIDIČÁKU, ROVNOU HO ROZSTŘÍHNI A CHODÍŠ PĚŠKY A MŮŽEŠ O NĚJ ZAŽÁDAT U MĚ, AŽ SCHVÁLÍM TVOJI SOUDNOST. Pokud bys sedla do auta, tak by to špatně dopadlo, BOŽÍ MLÝNY EXISTUJÍ a počítají ti všechny hříchy ještě přísněji nyní. 

Kontakt s BOŽÍ MANŽELKOU není sranda.

MIKOLAJI, TY DEŠ DO VĚZENÍ A CO S TEBOU UDĚLÁM, JEŠTĚ NEVÍM, ALE BUDE TO BRUTÁLNÍ STEJNĚ JAKO SI BYL BRUTÁLNÍ NA MĚ. OSTATNÍ POŠKOZENÍ PACIENTI SE BUDOU PODÍLET NA ZKUŠENOSTI ZE TVÉ DETENCE.

HOŘČIČKO, TAK TY JDEŠ DO VĚZENÍ A BUDEŠ SE UČIT LÁSCE. ODNAUČÍME TĚ HOMOSEXUALITĚ A JEŠTĚŘÍHO GRYFU, KTERÝ TI BRÁNÍ V HADÍ SÍLE.

PAK JSOU TAM JEŠTĚ DALŠÍ PSYCHIATRICKÉ FIGURY, KTERÉ SI NYNÍ PODÁME.

BÝT VÁMI, UŽ TEĎKA PLATÍM REPARACE NA NÁŠ NEJSVATĚJŠÍ INKARNAČNÍ REKURÁTNÍ ÚČET. MUČILI JSTE NEJMUČENĚJŠÍ ŽENU PSYCHOTRONICKY A JEDY NA ÚZEMÍ PLANETY ZEMĚ BOHEMIE. UJAL SE MĚ SAMOTNÝ BOŽSKÝ BŮH SATAN ĎÁBEL. JINÝ VYŠŠÍ BŮH NENÍ NEŽ ON, JE ABSOLUTNĚ NEJMOCNĚJŠÍ A VZAL SI MĚ, PROTOŽE SE UŽ NEMOHL DÍVAT NA TO JAK MI VŠICHNI UBLIŽUJETE. MÁ NÁS VŠECHNY V TELEVIZI A DÍVÁ SE NA KOHO CHCE I ZPĚTNĚ. VÍ VŠECKO O NÁS. SOUDEM UŽ JSEM PROŠLA A UPŘÍMNĚ VÁS LITUJI, PROTOŽE ABSOLUTNÍ BŮH JE BRUTÁLNĚ DRSNÝ, POKUD POTŘEBUJE VYKONAT ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST, KTEROU KONÁ VŽDY ABSOLUTNĚ.

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

PŘERUŠILI JSTE V ROCE 2019 PROCES PŘEDÁVÁNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE A OTEVŘELI JSTE CESTU ZLOČINCŮM NA MÉ OSOBĚ K DALŠÍMU MÉMU VRAŽDĚNÍ. DALŠÍ VÍCE JAK DVA ROKY JSEM TRPĚLA NAPADÁNÍM ZLOČINCI VAŠÍ VINOU. 

JAK SI MYSLÍTE, ŽE NYNÍ SKONČÍTE?

NEUMÍTE LÉČIT A MUČILI JSTE.

NEJSTE LÉKAŘI, ALE ZLOČINCI, KTEŘÍ OBELHÁVALI STÁT.

PSYCHOTRONICKY JSTE MUČILI SKRZE ČIPOVANÉ LÉKOJEDY.

VEDLI JSTE STÁT CU GRUNT.

PORUŠOVALI JSTE ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ.

KONEC SVĚTA VAŠEHO.

ŽÁDÁM SI PRO VÁS PSYCHOTRONICKOU POPRAVU.
Kateřina Elisabeth Chmelík Česká
ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

SOUDNÍ INKARNAČNÍ REKURÁT

jehož cílem je:

ABSOLUTNĚ NENÁSILNÁ PSYCHIATRIE

ABSOLUTNĚ NEINVAZÍVNÍ BEZ KAPKY KRVE A ODHALOVÁNÍ NAHOTY.

Stávající psychiatry a další psychiatrický personál, který nejednal záměrně násilně s pacienty a reagoval na jejich potřeby, přijímáme k výuce 

ABSOLUTNĚ NENÁSILNÉ MEDICÍNY NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU

Jako jediní celosvětoví globální lékaři 

a globální inspektoři vztahů 

přebíráme mentální vládu nad Českou Republikou. 

Jsme  ABSOLUTNÍ INKARNÁTOŘI LIDSTVA AUMJEHOVA, kteří absolutně rozumí lidskému tělu a proto mohou určovat co je a co není léčba.

VAŠE STARÉ PSYCHIATRIE NELÉČÍ, ALE POŠKOZUJÍ ORGANISMUS I DUŠI ČLOVĚKA. 

MUČÍ, JEDUJÍ A DEBILIZUJÍ A ZNEVÝHODŇUJÍ. LIDSKÉ DUŠI NEROZUMÍ A NEMĚLI TO DOSUD V PLÁNU.

Používají několik prostředků, které jsme vyhodnotili následovně:

ELEKTRICKÝ PROUD - neléčí

ČIPOVANÉ PSYCHOTRONICKÉ JEDOLÉKY S NEGATIVNÍMI ÚČINKY - neléčí

OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY - neléčí

OMEZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV - neléčí

OMEZOVÁNÍ POHYBU - neléčí

OMEZOVÁNÍ NA MALÉM PROSTORU - neléčí

VYTVÁŘENÍ TRVALÝCH FALEŠNÝCH DIAGNÓZ - neléčí

ODEBÍRÁNÍ BĚŽNÝCH VÝHOD VE SPOLEČNOSTI - neléčí

MONOTÓNNÍ OTROCKÁ PRÁCE - neléčí

POBYT ZA MŘÍŽÍ - neléčí

PŘIPITOMNĚLÉ TUPÉ HRY - neléčí

Všechny metody mučení sadistických psychiatrií se projdeme na detail na tomto webu.

JSME POCITOVÉ FREKVENČNÍ BYTOSTI, které získávají životní pozitivní pocitové jednotky pouze určitými způsoby a jinými je ztrácí.

LÉČÍ SPRAVEDLIVÝ PŘÍJEMNÝ POCIT NA PRVNÍM MÍSTĚ, COŽ NA PSYCHIATRIÍCH SOUČASNÝCH PŘÍLIŠ NEZAŽIJETE. 

CO DÁLE LÉČÍ OPRAVDU VÁM VYSVĚTLUJEME NA TOMTO WEBU.

Jak jsme vznikli, se dočtete zde:

https://www.inkarnacnisoud.com/jak-jsme-vznikli/

Na první stránce INKARNAČNÍHO SOUDU jsme stručně popsali TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU našeho stvoření.

PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE BYLY SHLEDÁNY SADISTICKÝMI A PODALI JSME NA NĚ ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽSKOU ŽALOBU NA SOUD ČESKÝ I INKARNAČNÍ. 

ŽALOBA JE V INKARNAČNÍM SOUDNÍM JEDNÁNÍ.

JAKÝKOLI SYSTÉM, KTERÝ POUŽÍVÁ NÁSILNÉ ZADRŽENÍ JEDNOTLIVCE PROTI JEHO SVATÉ VŮLI, PORUŠUJE BEZ JEHO SOUHLASU INTEGRITU KŮŽE A VPICHUJE ČI PODÁVÁ MU JED, TEDY PREPARÁT S OBROVSKÝM MNOŽSTVÍM NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ NAVÍC MĚNÍCÍ VĚDOMÍ TAK, ŽE ONA OSOBA NEMŮŽE ŘÁDNĚ ARTIKULOVAT A NESOUSTŘEDÍ SE A MĚNÍ JÍ TO PŘIROZENÉ REAKCE OSOBNOSTI, POUŽÍVÁ OMEZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A PERSPEKTIVY VE SPOLEČNOSTI, JE STÁTOKAZNÝ A RODOKAZNÝ.

Jedná se o šaríu.

Ta je nelegální.

Je to zločin proti lidskosti.

Seznamte se jako veřejnost s nově uvědomovanými druhy zločinů v České Republice, abyste věděli, jak správně máte postupovat, pokud někdo usiluje druhé osobě o soudnost, odebírání dítěte a majetku a označuje jí za nesoudnou nebo společensky nebezpečnou a pokud mu v tom pomáhá psychiatr nebo psycholog.

Dobře se seznamte také s webovými stránkami o psychotronické válce o Českou Republiku. www.psychotronickavalka.cz, kde uvidíte jaké prostředky používali psychotronickčtí kati a fašisté k popravám nejdelších genetických linií ČECH k tajné genocidě našeho národa.
Seznamte se s metodami vyhlazování naší genetiky a umlčování našeho historického i současného vědomí.


MEZI RETARDOVANÝMI A CHRONICKÝMI PACIENTY NA PSYCHIATRIÍCH MÁME LETA MUČENÉ A DEBILIZOVANÉ JEDY A ELEKTRICKÝM PROUDEM STÁLE DOKOLA, DOKUD SE NEPROBUDÍME K VĚDOMÍ, ŽE JSME JAKO STÁT SELHALI A OCHLADLI JSME V LÁSCE A NECHALI JSME NEMILOSRDNÉ SADISTY PRZNIT NAŠE OBYVATELSTVO.

©

TOTO JE 

DEFINITIVNÍ ANŠLUS 

SADISTICKY ANTIVLASTENECKÉ A NELEGÁLNĚ NÁBOŽENSKY DISKRIMINAČNÍ 

PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE.

©

Uvědomujeme všechny občany, že česká sadistická psychiatrie byla INKARNAČNÍM SOUDEM shledána důkladnou investigací nelegálně legálním nástrojem zločinu na obětech násilím připravených o základní svobody a lidská práva falešným svědectvím obviněných ze společenské nebezpečnosti nebo rovnou nesoudnosti a mučila a týrala vybrané oběti směrem do věčného znevýhodňování mučením až do smrti .

©

Seznamte se s GLOBÁLNÍ REFORMOU PSYCHIATRIE a vyplňte si referendum.

INKARNAČNÍ PANACEJSKÝ SOUD a soud České Republiky jsou připravené ke všem změnám, neb soudcové provedli důkladný kriminalistický rozbor skrze nové vědecké vynálezy, které vidí do domácnosti a do životního příběhu kohokoli, vidí, slyší a zaznamenávají videozáznam, a pátrali v příbězích pacientů, kteří byli mučeni na našich psychiatriích, dali svědkům mučení, kteří podali rozsáhlou žalobu na celý starý systém psychiatrie, za pravdu, a nyní budou všechny mučené oběti rehabilitovány, dostanou reparace, nápravu poničeného zdravotního stavu a sadističtí psychiatři a všichni jejich zločinní spolupracovníci půjdou do detencí. 

JEJICH HŘÍCHY SE NAHROMADILY AŽ DO NEBES.

©

PSYCHIATŘI Z VÁS DĚLALI BLÁZNY TÍM, ŽE VÁS NUTILI VĚŘIT JEJICH LSTIVÝM ŽIVOTBEROUCÍM NESMYSLŮM. 

VNUTILI TOXICKÉ PSYCHOTRONICKÉ LÉKOJEDY A SADISTICKÉ PROCEDURY LIKVIDNÍ PRO MOZEK, SRDCE A NERVOVÝ SYSTÉM DO STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
SERVÍROVAT OBČANŮM ZA JEJICH PENÍZE NA LÉČENÍ.

Uvědomte se nyní o sadistických psychiatrických lžích.

JAK VŮBEC MOHL U NÁS VZNIKNOUT PSYCHIATRICKÝ PACIENT?
JAK VZNIKALI DŘÍVE?