MATRIXOVÝ SOUD                                                            ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA          GLOBÁLNÍ REFORMA PSYCHIATRIE NA SAKRÁLNÍ

NÁSILÍ PROTI VŮLI PACIENTA, JEHO OMEZOVÁNÍ NA SVOBODĚ A ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁVECH A UPÍRÁNÍ NAPLNĚNÍ JEHO SAKRÁLNÍCH LIDSKÝCH POTŘEB, BOLEST, JEDOVATÝ ELEKTRICKÝ PROUD, JEDOVATÉ ČIPOVANÉ LÉKOJEDY S NEGATIVNÍMI ÚČINKY NELÉČÍ, NIKDY NELÉČILY A LÉČIT NEBUDOU. MĚŘENO BOŽÍMI MLÝNY L'MURTENETU SE NA ČESKÝCH PSYCHIATRIÍCH ROZSÁHLE DOSUD PORUŠOVALA ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A LIDSKÉ SVOBODY. NÁBOŽENSKY, FILOZOFICKY I POLITICKY SE ZDE DISKRIMINOVALO A VYTVÁŘELY SE FALEŠNÉ DIAGNÓZY. Nyní přejdeme reformou od nelegálně legálního násilí, k láskyplně něžnému uctívání duší týraných a mučených společenským zločinem. USILUJEME O ZŘÍZENÍ HÁBSOLÚTOVÝCH ATMÉRIÍ. www.novapsychiatrie.cz  TOTO JE WEB ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU.

MATRIXOVÝ PŘÍPAD 

PRO SOUDCE, SOUDNÍ ZNALCE A PSYCHIATRY OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

ke zrušení sadismu na českých psychiatriích
WEB JEŠTĚ UPRAVUJEME OD CHYBIČEK, 
TAK KDYBY VÁM TO PŘESKAKOVALO, TAK SE OMLOUVÁME. :)

ŽÁDÁME PRACOVNÍKY PSYCHIATRIÍ A PACIENTY A VEŘEJNOST A SOUDCE

O PROČTENÍ CELÉHO WEBU OD TÉTO PRVNÍ STRÁNKY A O VYPLNĚNÍ REFERENDA A ZASLÁNÍ NA ÚSTAVNÍ SOUD, 

ABY BYLA OSVOBOZENA OD NÁSILÍ A JUSTIČNÍHO OMYLU ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA A ABY SE V ČESKÉ REPUBLICE ZŘÍDILA ABSOLUTNĚ SAKRÁLNÍ 

HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA 

A BYL ZRUŠEN VEŠKERÝ SADISMUS NA STARÝCH ČESKÝCH PSYCHIATRIÍCH!

INSTRUKCE PRO SOUDCE MÁTE ZDE:

www.globalnireformapsychiatrie.cz/instrukce-pro-soudce/

MATRIXOVÝ PŘÍPAD JUSTIČNÍHO OMYLU NA KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ, ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA, najdete na jejím webu, 

a začněte životopisem a čtěte všechny odkazy v něm:

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/zivotopis-kateriny-elisabeth-chmelik-ceske/

SOUDCI PŘÍPADU ANI SOUDNÍ ZNALEC MUDr. HROMADA SE DŮKLADNÝM ČTENÍM VŠECH SVĚDECTVÍ NEVINNÉ ŽENY NEZABÝVALI, BYLO JICH HODNĚ, A SOUDILI POVRCHNĚ, NEBOŤ ŽENA BYLA ROZSÁHLE OTRÁVENA A TEPRVE KE KONCI VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍPADU PO MĚSÍCÍCH BOJE SE ZLOČINCI NAPADAJÍCÍ JI V JEJÍ DOMÁCNOSTI BYLA SCHOPNA VYPOVÍDAT SOUDNĚ A PRAVDIVĚ

BYLA POMATENÁ A MĚLA APOKALYPTICKÉ MYŠLENÍ Z OTRAVY.

TÍM SE JIŽ SOUDCI NEZABÝVALI, PROTOŽE TOHO NAPSALA HODNĚ V OTRAVĚ, A OTRAVU NEBRALI VŮBEC V POTAZ.

Ženě její manžel při rozchodu přísahal likvidaci a již předtím vyhrožoval vraždou dítěte. Žena jeho výhružky nebrala vážně, ačkoli se na ní dopouštěl dlouhodobě domácího násilí. Myslela si, že se to vyřeší rozvodem, ale nevyřešilo, muž naplánoval úkladnou vraždu své exmanželky.

Již při prvním násilném umístění na psychiatrii v roce 2019 (HAVLÍČKŮV BROD únor - duben) oběť násilí sufokovala na dechu, volala si záchranku pro dechové potíže a byla odvezena násilím proti její vůli jinam než na plicní, ale na psychiatrii Pardubice a od nich do Havlíčkova Brodu, neboť se před lékařem modlila - byla nábožensky diskriminovaná. Zde jí stanovili nesmyslně lží a podvodem falešnou diagnózu schizoafektivní porucha, protože nesouhlasila s násilným odvezením do této léčebny a dále protestovala a soud detenční ji propustil pro násilí na ní spáchané a náboženskou diskriminaci, ale falešná diagnóza jí zůstala, nebyla vymazána a ještě jí vzali psychiatři neprávem řidičský průkaz, aby se nemohla již dále živit a sama obstarat. 

Již v té době měla po domě rozsypané cyankáli v šuplících a skříních a zločinci jedovali její celou domácnost, aby se pomátla a aby sufokovala, dusila se. Jenomže si neuvědomovala otravu, viděla divnou bílou látku v šuplících, ale v otravě nechápala význam, co se jí děje. Nebyla schopna to pochopit. Exmanžel ji poprvé otrávil v roce 2016, čehož si je vědoma, neboť málem zemřela, ale myslela si původně, že to bylo z jídla, které se zkazilo. Nezkazilo, bylo otráveno jak ukazují další události.

Mezi propuštěním v dubnu 2019 a dubnem 2020 psala žena stále silně otrávená soudní žaloby. Napsala jich 7, každá měla asi 1000 stran, a donesla je postupně na okresní soud Pardubice, který se jí vysmíval. Podala žalobu na sadistickou psychiatrii, ze které byla otřesena, na sadistickou sexualitu, na fašistický MLM, na exmanžela, na svědky Jehovovy a na stát, že neřeší zdravotní problémy válečných veteránů, se kterými se setkala. Dále na nemocnici v Pardubicích, že nechtěla řešit správně zdravotní potíže její dcerušky. Žalob byly stohy, největší množství žalob podaných jedním člověkem na různé zločiny v jeho životě. Psala je rok dnes a denně a téměř nespala. Bohužel v otravě byly vyjadřovací schopnosti mučené ženy podivné a soud je nebral vůbec vážně, ačkoli jsou matrixové a pravdivé asi z 80%. Jediné čemu nerozuměla správně, byly přesné příčiny choroby její dcerušky.

V roce 2021 skončila žena poškozovaná dále zločinem travičství se zápalem plic ze sufokujících jedů a z otravy psychiatrickými léky na plicním pardubické nemocnice, neboť již nebyla soudná pro množství jedů, které byly v její domácnosti, a místo uvědomění, že je otrávená, jí byla zhoršena diagnóza ze schizoafektivní porucha na paranoidní schizofrenie a to během asi 5ti minut rozhovoru s MUDr. Kolomazníkem, který nepoznal těžkou otravu a stanovil schizofrenii.

JAK VIDNO, PSYCHIATŘI SOUDÍ VADNĚ A VYTVÁŘEJÍ FALEŠNÉ DIAGNÓZY, KTERÝCH SE PAK NEJDE ZBAVIT V TOMTO SADISTICKÉM SYSTÉMU, 

KTERÝ NEPOSLOUCHÁ PACIENTA ŘÁDNĚ A ZAPISUJE SI VLASTNÍ SOUDY DLE VADNÝCH POVRCHNÍCH POHLEDŮ NA POTÍŽE DUŠE.

NENÍ MOŽNÉ OTRÁVENÉHO POVAŽOVAT ZA SCHIZOFRENIKA A STANOVIT MU VĚČNOU DIAGNÓZU PARANOIDNÍ SCHIZOFRENIE 

A NÁSILÍM MU PODÁVAT DALŠÍ JEDOVATÉ LÁTKY, KLECOVAT HO A PÍCHAT DO NĚJ BOLESTIVÉ SUFOKAČNÍ EMBOLIZAČNÍ INIJEKCE, KDYŽ SE DUSÍ Z OTRAVY CYANKÁLI A DALŠÍCH SUFOKUJÍCÍCH JEDŮ, COŽ PSYCHIATRIE NEŘEŠÍ A MÁ TO ŘEŠIT NA PRVNÍM MÍSTĚ.

Soudce omlouvá jedině to, že to byl případ mimořádně zapeklitý.

PŘÍPAD NAJDETE POD SPISOVOU ZNAČKOU

2 NT 1171/2021

NA OKRESNÍM SOUDĚ PARDUBICE.

PODEJTE PROTI NĚMU PROTEST A ZACHRAŇTE MUČENOU ŽENU OD DALŠÍHO SADISMU NA JEJÍ NEVINNOST.

NICMÉNĚ SOUDCI MĚLI ZKOUMAT ŘÁDNĚ AŽ DO KONCE A NEZAVÍRAT DO ÚSTAVU OBĚŤ, ALE ZLOČINCE, KTERÝ SI VESELE NYNÍ BĚHÁ NA SVOBODĚ A MŮŽE DÁL TRÁVIT NAPŘÍKLAD SVOJE DÍTĚ...

Zde jsou důkazy a svědectví, že o dítě exmanžel ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA nemá zájem, ale že mu dlouhodobě škodí:

https://www.absolutnibozizakon.com/svedectvi/

PSYCHIATRIE NEPRACUJE S OTRAVAMI A DÁLE NEPRACUJE S VĚDOMÍM MOŽNOSTI MUČENÍ OBĚTI NELEGÁLNÍMI PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI, KTERÝCH BYL TENTO STÁT PLNÝ A BYL NAPADÁN ZE ZAHRANIČÍ, A MUSÍ SE TO NAUČIT, JEDŮ JE V ZEMI PO PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ CORONAVIROVÉ VÁLCE HODNĚ A BUDEME DETOXIKOVAT A JE ZDE HODNĚ LIDÍ POSTIŽENÝCH PSYCHOTRONICKÝMI HALUCINACEMI, KTEŘÍ SE MUSÍ UKLIDNIT. MUSÍ SE ZRUŠIT FALEŠNÉ DIAGNÓZY

www.psychotronickavalka.cz

CHCEME, ABY STÁT ROZSÁHLE ZADOTOVAL ZMĚNY A PSYCHIATRICKÝ PERSONÁL SI NEKUMULOVAL VINU ZA PORUŠOVÁNÍ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA V BOŽÍCH MLÝNECH SVÝMI VADNÝMI POSTUPY JAK LÉČIT.

VYZÝVÁME VÁS K OKAMŽITÉMU ZRUŠENÍ VADNÝCH METOD ZACHÁZENÍ 

S PSYCHIKOU A TĚLESNÝM ZDRAVÍM NAŠICH OBČANŮ NA ČESKÝCH PSYCHIATRIÍCH!

Reformu vypracovala v subplasmové komunikaci na ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

ČERNOKNĚŽNÍKA AUM

ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA
HÁBA SOLÚTA AGAPE
ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM
AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA
AILAVYOU

a z vlastní zkušenosti mučené oběti násilí sadistických psychiatrů a soudců porušujících základní lidská práva a svobody a náboženskou svobodu

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA
Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

NA TOMTO WEBU VÁM PŘEDKLÁDÁME GLOBÁLNÍ REFORMU PSYCHIATRIE.

Uvědomující dokument o tom jak je tvořena tato realita pod názvem 

NEPOSTRADATELNÁ BOŽSKÁ MEDICÍNA No. 1 

je nyní ke shlédnutí zde pro všechny psychiatrické pacienty a jejich ošetřovatele.

No. 1

NEJSVATĚJŠÍ ZÁMĚR TOHOTO WEBU

HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA

www.globalnireformapsychiatrie.cz/habsolutovo-atmerium/

Neomlouváme se za předešlou na sadistické psychiatry agresívní verzi webu, ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE byla otrávena jedy a mučena a měla z toho agresívní apokalyptické myšlení a vztek. 

CHTĚLI JSME, ABYSTE SI TO UVĚDOMILI, 

CO DĚLAJÍ JEDY V TĚLE ČLOVĚKA A CO DĚLÁ MUČENÍ OBĚTI. 

Dělají různé poruchy myšlení, vědomí, poruchy morálních postojů, poruchy sebeovládání a poruchy srdečního vnímání. Jako psychiatři byste to měli vědět a počítat s tím, že na prvním místě musí psychiatrický pacient mít detoxikaci od jedů na stravě a velké množství příjemně pocitových podnětů pro rozvoj svého srdečního prožívání dobra a korekci myšlení směrem do společenské přijatelnosti a uplatnitelnosti. 

Nesmíte jednat proti jeho vůli a rozumět tomu jak funguje lidský organismus. 

Nic na něj nesmí působit represívně, bolestivě a nepříjemně omezujícím způsobem. 

Nic nesmí omezovat jeho vědomí a nic nesmí ničit jeho jemné nervové spoje. 

Projděte si negativní účinky psychiatrických léků a přestaňte je podávat a uvědomte si, že elektrošoky ničí mozek. Ničí paměť a soustředění a rychlost uvědomění. 

Převážně nenávratně.

V psychiatrii neexistuje diagnóza.

Existuje pouze momentálně narušená psychika

která se musí opravit 

příjemnostmi a odpočinkovými a relaxačními a mentálně správně do nirvány absolutno uvědomujícími aktivitami, které jí chyběly.

SADISMUS, KTERÝ BOLÍ, PSYCHIKU NEOPRAVUJE, ALE NIČÍ.

Nepoužívejte elektrošoky a léky s negativními účinky. 

Netrestejte za proti vůli proti vašim starým metodám. Jsou špatně. 

Neodhalujte nahotu pacienta, jsou za to tresty v BOŽÍCH MLÝNECH.

BOŽÍ MLÝNY VÁS SLEDUJÍ A MĚŘÍ VÁM POCITOVOU VINU A VRACÍ JI JAKO BUMERANG PO NĚJAKÉ DOBĚ.

Přejděte na naše léčivé metody, které jsou uvedené na webu. 

Jejich seznam a popis pro vás rozšiřujeme.

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA

ČERNOKNĚŽNÍK AUM
ABSOLUTNÍ AUMDŽIN
HÁB SOLÚTE AGAPE
ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM
AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR
AILAVYOU

MATRIXOVÝ SOUD

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA  

KE STAVU PSYCHIATRIÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Jednáme ve váš prospěch uvědomováním, ale kroky ke zrušení sadismu ve vaší zemi budete muset udělat každý z vás. Nyní se vzdělávejte a nekontumujte sadismus jako pacienti a nikoho tam neposílejte, je to hřích proti svatému duchu a proti ABSOLUTNÍMU BOHU VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA ABSOLUTNO a PROTI LIDSKOSTI a je za něj gehenna, abyss až tartaros po smrti, to je nejhorší trest. Pokud jste psychiatři nebo psychiatrický personál, a zastavte veškerý sadismus na pacienty a všechny postupně propusťte do domácího prostředí, než vás zreformujeme zcela.
PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE BYLY MATRIXOVÝM SOUDEM NAŠÍ DRUHÉ ŘÍŠE, KTERÁ VYKONÁVÁ ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST POS MRTI TĚLA FYZICKÉHO, SHLEDÁNY JAKO SADISTICKÉ A PORUŠUJÍCÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY.
NÁPAD ODKLÁDAT LIDI DO BLÁZINCE NEBO JE SEM UMÍSŤOVAT PROTI JEJICH VŮLI JE VESKRZE ZLOČINNÝ.
NÁBOŽENSKY SE ZDE DISKRIMINUJE A VYTVÁŘEJÍ SE FALEŠNÉ DIAGNÓZY.
LÉKAŘI ANI PSYCHIATRICKÝ PERSONÁL A PSYCHOLOGOVÉ NEROZUMĚJÍ LIDSKÉMU TĚLU A ROZSÁHLE POŠKOZUJÍ LIDSKÉ ZDRAVÍ.
PSYCHIATRICKÉMU LÉKAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE (A ČESKÁ REPUBLIKA NENÍ SAMA, JE TO CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM, KTERÝ MUSÍME ŘEŠIT.) 
VLÁDNOU PSYCHIATRICKÉ LŽI.

ELEKTRICKÝ PROUD VRAŽDÍ MOZEKNA PSYCHIATRIÍCH SE JÍM ÚDAJNĚ LÉČÍ, AČKOLI TO NENÍ MOŽNÉ.

JE JEDOVATÝ PRO TĚLO PO VŠECH STRÁNKÁCH, DEBILIZUJE A DĚLÁ NÁSLEDNĚ EMBOLIE A TROMBY, INFARKTY A MRTVICE. PSYCHIATRIČTÍ PACIENTI JSOU ELEKTRICKÝM PROUDEM MUČENI OPAKOVANĚ A I ZA TREST, 

POKUD PROTESTUJÍ PROTI SADISMU NA NICH.

PSYCHIATRIE NEUMÍ LÉČIT PŘESMYKOVÁNÍ LEVÉ ZRAKOVÉ KOTULE ZÁMĚRNÝM PŘEMÍSŤOVÁNÍM PŘEDMĚTŮ V BLÍZKOSTI OBĚTI, COŽ SE U NÁS DĚLO ROZSÁHLE PŘI MUČENÍ NAŠICH LIDÍ V PSYCHOTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ HŘE.

ZÁVISLOSTI PSYCHIATRIE LÉČIT NEUMĚLY, PACIENTI SE JIM NEUSTÁLE VRACELI A STÁT TO STÁLO OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ VYPLÝTVANÝCH PENĚZ.

ZTRÁTU PAMĚŤOVÝCH SCHOPNOSTÍ A CELKOVÉ SOUDNOSTI VLIVEM OČKOVÁNÍ, JEDOLÉKŮ A JINÝCH VLIVU, I STÁRNUTÍ SMĚREM K DEMENCI NEUMĚLI PSYCHIATŘI VŮBEC ŘEŠIT. APLIKOVALI VŠE, CO VEDLO DO DALŠÍ DEGENERACE MOZKOVÝCH SCHOPNOSTÍ. Spousta retardovaných pacientů a pacientů se stařeckou demencí je poškozených trvale a nejdou již nijak ve fyzické realitě léčit výrazně směrem k nabývání inteligence, jdou vést k samoobslužnosti, přesto je sadisté na psychiatriích neustále mučí omezováním na svobodě, elektrickým proudem a jedoléky, které je poškozují a zabíjejí.

SADISTICKÉ PSYCHIATRIE ROZSÁHLE PORUŠUJÍ SAKRÁLNÍ POTŘEBY ČLOVĚKA. Mučí zde omezováním svobody osoby v zármutku, osoby, které postihl zločin, osoby, kterým vytvořili falešnou diagnózu a falešně je označili za nebezpečné.

NA SADISTICKOU PSYCHIATRII JE MOŽNÉ VÁS ZAVŘÍT SKRZE FALEŠNÉ SVĚDECTVÍ NĚKOHO, KDO SE VÁS CHCE ZBAVIT, ANIŽ BY VÁM O TOMTO FALEŠNÉM SVĚDECTVÍ ŘEKLI. NIKDO SE S VÁMI JAKO S ÚDAJNÝM BLÁZNEM NEBAVÍ UŽ. MÁTE TRVALOU DIAGNÓZU, KTERÁ SE UDRŽUJE NÁSILÍM NA VÁS OMEZOVÁNÍM VAŠICH PRÁV A SVOBOD A PORUŠOVÁNÍM INTEGRITY VAŠEHO TĚLA, NEBOŤ VYLÉČENÍ NEEXISTUJE.MÍSTO TOHO, ABY SOUDNOST LIDEM VRACELY, TAK JI NECHÁVAJÍ SOUDNĚ ODEBÍRAT A VYTVÁŘEJÍ VĚČNÉ DIAGNÓZY, SE KTERÝMI LIDÉ NEMAJÍ VE SPOLEČNOSTI ŠANCI NA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT.

ZE SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ NENÍ KAM SI STĚŽOVAT, POKUD JSTE TAM BYLI UVRŽENI NA DETENCI. NIKDO VAŠE STÍŽNOSTI NEPŘIJÍMÁ A VŠICHNI VE STÁTĚ JE ZAVRHUJÍ. OSOBY, KTERÉ BYLY FALEŠNĚ NAŘKNUTY ZE SCHIZOFRENIE, NIKDO NEZACHRAŇUJE. PÁCHÁ SE NA NICH SADISTICKÉ NÁSILÍ.

MNOZÍ PSYCHIATŘI SPOLUPRACOVALI NA PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ OBĚTÍ. BYLO JICH CCA 10% MEZI ČESKÝMI PSYCHIATRY. POPRAVOVANÉ OBĚTI TOTIŽ MĚLY V JEJICH PROGRAMECH ZÁZNAM, TAKŽE TO MOHLI VIDĚT A ZTĚŽOVAT JIM SITUACI. TÍM ZÍSKÁVALI V PSYCHOTRONICKÉ NELEGÁLNÍ POČÍTAČOVÉ HŘE VÝHODY. HALUCINACE BYLY ZPŮSOBOVÁNY PSYCHOTRONICKY A EXISTOVAL JEŠTĚ STAV KREPAČNÍ FAULHYPNÓZY, KTERÝ POŠKOZOVAL ROZSÁHLE SEXUALITU DO HOMOSEXUALITY A HNUSPERVERZE A POŠKOZOVAL SOUDNOST. DĚLAL APOKALYPTICKÉ VIZE OBĚTI MIMO REALITU.

PROTO USILUJEME O GLOBÁLNÍ REFORMU SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ A OSVOBOZENÍ VŠECH PACIENTŮ A O JEJICH ODŠKODNĚNÍ STÁTEM ČESKÁ REPUBLIKA A REVITALIZACI SPRÁVNÝMI LÉČEBNÝMI METODAMI.

Hledáme tým právníků, kteří by za všechny vypracovali ŽALOBU NA STÁT ČESKÁ REPUBLIKA, KTERÝ TOLERUJE SADISTICKÝ REŽIM PSYCHIATRIÍ, a to na základě tohoto webu a žaloby, kterou podala na soud ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA bohužel pod vlivem otravy jedy, o které nevěděla, v roce 2020 a soud ji zamítl a nedostala se k ní pošta, kterou jí ukradli zločinci.
NAJDETE JI ZDE: částečně
NA ČESKÉ PSYCHIATRIE BYLO PODÁNO VELKÉ MNOŽSTVÍ STÍŽNOSTÍ A ŽALOB, KTERÉ NIKDO KROMĚ ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI DOSUD NEŘEŠIL.
UVĚDOMUJEME VŠECHNY, ŽE ZA SADISTICKÉ MUČENÍ PACIENTŮ JSOU PO SMRTI FYZICKÉHO TĚLA V ŘÍŠI DUŠÍ VERVÉ LAMENTÁRIA, PEKLO vztahů při posledním soudu, GEHENNA, ABYSS A TARTAROS VERVÉ ZLOČINCE NA OSTATNÍCH. ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST SE VYKONÁVÁ PO SMRTI FYZICKÉHO TĚLA, POKUD K NÍ NEDOJDE ZDE NA ZEMI PRO NEDOKONALOST STÁTNÍCH SYSTÉMŮ VE FYZICKÉ REALITĚ.

Vážení čtenáři našeho webu, kteří máte zájem zastavit brutální sadismus na českých psychiatriích. Nestihli jsme udělat veškerou korekci jazykovou a mentálně myšlenkovou, neboť jsme v časovém stresu a ve zločinu na nás. Omluvte proto některé naše výrazivo. Web byl tvořen pod šikanou hackerů, kteří nám ničili počítače a zapisovatelka byla dlouhodobě mučena nelegálními zbraněmi NWO LUFTHAFFE a otrávena jedy.

PŘEHLED TÉMAT NA TOMTO WEBU:

SOUDNÍ INKARNAČNÍ REKURÁT

jehož cílem je:

ABSOLUTNĚ NENÁSILNÁ PSYCHIATRIE NEZPŮSOBUJÍCÍ ANI JEDINÝ NEPŘÍJEMNÝ POCIT, PONÍŽENÍ ANI BOLEST,

ABSOLUTNĚ NEINVAZÍVNÍ BEZ KAPKY KRVE A ODHALOVÁNÍ NAHOTY.

Stávající psychiatry a další psychiatrický personál, který nejednal záměrně násilně 

s pacienty a reagoval na jejich potřeby, přijímáme k výuce 

ABSOLUTNĚ NENÁSILNÉ VELEKNĚŽSKÉ PANACEJSKÉ MEDICÍNY 

NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU

VAŠE STARÉ PSYCHIATRIE NELÉČÍ, ALE POŠKOZUJÍ ORGANISMUS I DUŠI ČLOVĚKA. 

MUČÍ, JEDUJÍ A DEBILIZUJÍ A ZNEVÝHODŇUJÍ. LIDSKÉ DUŠI NEROZUMÍ A NEMĚLI TO DOSUD V PLÁNU.

Používají několik prostředků, které jsme vyhodnotili následovně:

ELEKTRICKÝ PROUD - neléčí, škodí trvale = vraždí

ČIPOVANÉ PSYCHOTRONICKÉ JEDOLÉKY S NEGATIVNÍMI ÚČINKY - neléčí, škodí i trvale = vraždí

OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY - neléčí, škodí

OMEZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV - neléčí, škodí

OMEZOVÁNÍ POHYBU - neléčí, vraždí srdce

OMEZOVÁNÍ NA MALÉM PROSTORU - neléčí, vraždí srdce

VYTVÁŘENÍ TRVALÝCH FALEŠNÝCH DIAGNÓZ - neléčí, vraždí společensky a tím vraždí srdce i mysl

ODEBÍRÁNÍ BĚŽNÝCH VÝHOD VE SPOLEČNOSTI - neléčí, vraždí srdce a mysl

MONOTÓNNÍ OTROCKÁ PRÁCE - neléčí, škodí

POBYT ZA MŘÍŽÍ - neléčí, vraždí srdce a mysl

PŘIPITOMĚLÉ TUPÉ HRY - neléčí, škodí

NEDOSTATEK SLUNCE - neléčí, škodí

Všechny metody mučení sadistických psychiatrií se projdeme na detail na tomto webu.

JSME POCITOVÉ FREKVENČNÍ BYTOSTI, které získávají životní pozitivní pocitové jednotky pouze určitými způsoby a jinými je ztrácí.

LÉČÍ SPRAVEDLIVÝ PŘÍJEMNÝ POCIT NA PRVNÍM MÍSTĚ, COŽ NA PSYCHIATRIÍCH SOUČASNÝCH PŘÍLIŠ NEZAŽIJETE. 

PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE BYLY SHLEDÁNY SADISTICKÝMI A PODALI JSME NA NĚ ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽSKOU ŽALOBU NA SOUD MATRIXOVÝ. 

ŽALOBA JE V INKARNAČNÍM MATRIXOVÉM SOUDNÍM JEDNÁNÍ.

JAKÝKOLI SYSTÉM, KTERÝ POUŽÍVÁ NÁSILNÉ ZADRŽENÍ JEDNOTLIVCE PROTI JEHO SVATÉ VŮLI, 

PORUŠUJE BEZ JEHO SOUHLASU INTEGRITU KŮŽE A VPICHUJE ČI PODÁVÁ MU JED, 

TEDY PREPARÁT S OBROVSKÝM MNOŽSTVÍM NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ NAVÍC MĚNÍCÍ VĚDOMÍ TAK, 

ŽE ONA OSOBA NEMŮŽE ŘÁDNĚ ARTIKULOVAT A NESOUSTŘEDÍ SE A MĚNÍ JÍ TO PŘIROZENÉ REAKCE OSOBNOSTI, 

POUŽÍVÁ OMEZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A PERSPEKTIVY VE SPOLEČNOSTI, 

JE STÁTOKAZNÝ A RODOKAZNÝ.

Jedná se o šaríu.

Ta je nelegální.

Je to zločin proti lidskosti.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

www.katerinaelisabethchmelikceska.com