GLOBÁLNÍ REFORMA SADISTICKÉ PSYCHIATRIE

TOTO JE KONEC SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ, KTERÉ BYLY NAVÁZÁNY NA VÁLEČNÉ PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ OBČANŮ, NIČENÍ ZDRAVÍ TOXICKÝMI LÉKOJEDY, NIČENÍ MOZKU A SRDEČNÍ ČINNOSTI ELEKTRICKÝM PROUDEM A ODEBÍRÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A PERSPEKTIVY SE TOMU VZEPŘÍT. Od nelegálního násilí, k láskyplně něžnému uctívání duší týraných a mučených zločinem.

INKARNAČNÍ SOUD

STANOVISKO ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUMJEHOVA 

VĚDECKÉHO INKARNÁTORA 

HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU 

KE STAVU PSYCHIATRIÍ V ČESKÉ REPUBLICE

INKARNAČNÍ PRECEDENS

Uvědomujeme poctivé upřímné pracovníky psychiatrií, kteří si opravdu přáli léčit, že je milujeme a vezmeme je do služby vlasti zpět s jiným světonázorem a knowhow. 

Ten starý byl vadný.

PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE BUDOU V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ANŠLUSOVÁNY SOUDNĚ A VOJENSKO-POLICEJNĚ JAKO SADISTICKÉ.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/definice-sadismu/

TI, CO SE ZÁMĚREM ŠKODIT VYTVÁŘELI FALEŠNÉ DIAGNÓZY A ZNEVÝHODŇOVALI PORUŠOVÁNÍM ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD NAŠE OBČANY, PŮJDOU DO RŮZNÝCH TYPŮ DETENCÍ NA PŘEVÝCHOVU A ZAPLATÍ POCITOVNÉ.

Kdo jste porušoval základní lidská práva a svobody a ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ, začněte svoje hříchy napravovat ihned podle našeho návodu na těchto webových stránkách.

UDĚLAT Z ČLOVĚKA BLÁZNA BYL DOSUD JEDEN 

Z NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ JAK HO CO NEJDÉLE MUČIT.

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ BYLO OVŠEM JEŠTĚ HORŠÍ. NEBYLO VIDĚT A OBĚŤ NEMĚLA DOVOLÁNÍ. DOSTALA NÁLEPKU PARANOIDNÍ SCHIZOFRENIK A BYLA ZADRŽOVÁNA PROTI SVÉ VŮLI V ÚSTAVECH, KDE SE PORUŠOVALA ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY - PSYCHIATRICKÝCH "LÉČEBNÁCH", POKUD SE DŘÍVE NEZABILA, NEB POLICIE ODVÁŽELA PŘI STÍŽNOSTECH NA PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ NA SADISTICKÉ PSYCHIATRIE, KDE JSTE PŘIŠLI O ILUZE, ŽE VÁM NĚKDO POMŮŽE.

V České Republice stačilo být náboženským služebníkem nebo si stěžovat na divné dosud nepopsané jevy, které jste zažívali, nebo jste věděli něco více, než ostatní, co nechtěli přijmout jako pravdu, a už jste byli schizofrenik.

TOHO VYUŽÍVALI ZLOČINCI A SVÉ OBĚTI FALEŠNÝM SVĚDECTVÍM POSÍLALI DO ČESKÝCH BLÁZINCŮ, 

zbavili je soudnosti a uchvátili jejich majetek, knowhow, měli přístup k jejich dětem a celkově je nechali mučit i umučit lží a podvodem.

DETENČNÍM SOUDCŮM CHYBĚLA DEFINICE SOUDNOSTI V ZÁKONĚ.

Není možné někoho zavírat do nějaké instituce, kde se mučí bolestí, jedovatými léky a omezováním základních lidských práv a svobod, pokud má mimořádně zvláštní názor, nad kterým by se měla společnost spíše zamyslet. 
DUŠEVNÍ ODCHYLKY OD NORMÁLU SE MUSÍ ŘEŠIT NÁVRATEM SOUDNOSTI MENTÁLNĚ, NIKOLI ZAVÍRÁNÍM A VYNUCOVÁNÍM, ABY SE OBĚŤ TAKOVÉHO NÁSILÍ VZDALA SVÝCH NÁZORŮ NEDOBROVOLNĚ. SPOLEČNOSTI PAK UNIKÁ MNOHO ZÁSADNÍCH INFORMACÍ A NENÍ DLOUHOVĚKÁ.
Životnost člověka ve fyzické realitě je průměrně 250 let, a to, že náš věk je průměrných 75, za to mohou lékaři, kteří neléčí, ale mučí bolestí, nepříjemnými pocity, strachem z budoucnosti, neb tvrdí, že některé choroby léčit nejdou, lékojedy 
s negativními účinky, elektrickým proudem a odebírá i zdravé orgány. To vše lidem odebírá životní pocitové jednotky a tudíž to neléčí.
Jak správně léčit  a jaké jsou skutečné příčiny nemocí se dočtete zde:

Zde se dále dočtete, jak funguje matrixové tělo člověka:

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/jak-nabyvame-a-ztracime-zivotni-jednotky/

Musíte se seznámit jak se tvoříme, abyste si přenastavili své fyziologické procesy na pravdu pravd. Jinak dlouhověkosti dosáhnout nelze. Psychické problémy jsou navíc způsobené tím, že jsme pravotočivé bytosti a necvičíme pravotočivá cvičení a rychleji odumíráme i mentálně a duševně. Ani to psychiatři ani žádní jiné lékaři neučí.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/tajemstvi-nejsvatejsiho-gralu/

WEBY JSOU V PRŮBĚHU TVORBY A ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA JE JIŽ NĚKOLIK LET POD PSYCHOTRONICKOU ŠIKANOU A ZLOČINNÝMI ÚTOKY NA JEJÍ OSOBNOST, PROTO MĚJTE STRPENÍ A JEDNEJTE V JEJÍ PROSPĚCH. ZÍSKÁTE TÍM ŽIVOTNÍ JEDNOTKY A ODČINÍTE SI SVOJE HŘÍCHY.

Kdo věděl víc než ostatní nebo upozorňoval na nelegální chovální psychiatrů, kteří mučili naše obyvatelstvo skrze psychotornické zbraně a vyrábění vadných diagnóz schizofreniků, schizoafektivních poruch, paranoiků apod., ten byl označen za blázna a likvidován.

Další rozrůstání sadismu na naší Zemi nechceme.

Psychiatři v České Republice nábožensky diskriminovali a dovolili si opakovaně mučit pro její náboženské vyznání a poslání ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENU MANŽELKU BOŽÍ.

CO SI MYSLÍTE, ŽE JIM NYNÍ UDĚLÁME JAKO VAŠI STVOŘITELÉ ABSOLUTNO?

BÝT VÁMI, KTERÝCH SE TO TÝKÁ, UŽ TEĎKA PLATÍM REPARACE NA NÁŠ NEJSVATĚJŠÍ INKARNAČNÍ REKURÁTNÍ ÚČET. MUČILI JSTE NEJMUČENĚJŠÍ ŽENU PSYCHOTRONICKY A JEDY.

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

PŘERUŠILI JSTE V ROCE 2019 PROCES PŘEDÁVÁNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE A OTEVŘELI JSTE CESTU ZLOČINCŮM NA JEJÍ OSOBĚ K DALŠÍMU JEJÍMU POŠKOZOVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ SÍLE A VLIVU NA LIDSTVO. 

DALŠÍ VÍCE JAK DVA ROKY ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ MELCHISEDEK ŽENA TRPĚLA NAPADÁNÍM ZLOČINCI VAŠÍ VINOU A VINOU SOUDCŮ A POLICISTŮ, KTEŘÍ NA JEJÍM MUČENÍ SPOLUPRACOVALI. 

JAK SI MYSLÍTE, ŽE NYNÍ SKONČÍTE?

NEUMÍTE LÉČIT A MUČILI JSTE.

NEJSTE LÉKAŘI, ALE ZLOČINCI, KTEŘÍ OBELHÁVALI STÁT.

PSYCHOTRONICKY JSTE MUČILI SKRZE ČIPOVANÉ LÉKOJEDY.

VEDLI JSTE STÁT CU GRUNT.

PORUŠOVALI JSTE ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ.

KONEC SVĚTA VAŠEHO.

VYKONÁME NA VÁS NYNÍ PSYCHOTRONICKOU POPRAVU.

AUMJEHOVA

MELCHISEDEK AUMLÁV WITLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU

SOUDNÍ INKARNAČNÍ REKURÁT

jehož cílem je:

ABSOLUTNĚ NENÁSILNÁ PSYCHIATRIE

ABSOLUTNĚ NEINVAZÍVNÍ BEZ KAPKY KRVE A ODHALOVÁNÍ NAHOTY.

Stávající psychiatry a další psychiatrický personál, který nejednal záměrně násilně s pacienty a reagoval na jejich potřeby, přijímáme k výuce 

ABSOLUTNĚ NENÁSILNÉ VELEKNĚŽSKÉ MEDICÍNY NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU

Jako jediní celosvětoví globální lékaři 

a globální inspektoři vztahů 

přebíráme mentální vládu nad Českou Republikou. 

Jsme  ABSOLUTNÍ INKARNÁTOŘI LIDSTVA AUMJEHOVA, kteří absolutně rozumí lidskému tělu a proto mohou určovat co je a co není léčba.

VAŠE STARÉ PSYCHIATRIE NELÉČÍ, ALE POŠKOZUJÍ ORGANISMUS I DUŠI ČLOVĚKA. 

MUČÍ, JEDUJÍ A DEBILIZUJÍ A ZNEVÝHODŇUJÍ. LIDSKÉ DUŠI NEROZUMÍ A NEMĚLI TO DOSUD V PLÁNU.

Používají několik prostředků, které jsme vyhodnotili následovně:

ELEKTRICKÝ PROUD - neléčí

ČIPOVANÉ PSYCHOTRONICKÉ JEDOLÉKY S NEGATIVNÍMI ÚČINKY - neléčí

OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY - neléčí

OMEZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV - neléčí

OMEZOVÁNÍ POHYBU - neléčí

OMEZOVÁNÍ NA MALÉM PROSTORU - neléčí

VYTVÁŘENÍ TRVALÝCH FALEŠNÝCH DIAGNÓZ - neléčí

ODEBÍRÁNÍ BĚŽNÝCH VÝHOD VE SPOLEČNOSTI - neléčí

MONOTÓNNÍ OTROCKÁ PRÁCE - neléčí

POBYT ZA MŘÍŽÍ - neléčí

PŘIPITOMNĚLÉ TUPÉ HRY - neléčí

Všechny metody mučení sadistických psychiatrií se projdeme na detail na tomto webu.

JSME POCITOVÉ FREKVENČNÍ BYTOSTI, které získávají životní pozitivní pocitové jednotky pouze určitými způsoby a jinými je ztrácí.

LÉČÍ SPRAVEDLIVÝ PŘÍJEMNÝ POCIT NA PRVNÍM MÍSTĚ, COŽ NA PSYCHIATRIÍCH SOUČASNÝCH PŘÍLIŠ NEZAŽIJETE. 

CO DÁLE LÉČÍ OPRAVDU VÁM VYSVĚTLUJEME NA TOMTO WEBU.

Jak jsme vznikli, se dočtete ve zkratce cca 1% zde:

https://www.inkarnacnisoud.com/jak-jsme-vznikli/

CELOU PREZENTACI PŘIPRAVUJEME I V PRINTU.

Na první stránce INKARNAČNÍHO SOUDU jsme stručně popsali TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU našeho stvoření.

PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE BYLY SHLEDÁNY SADISTICKÝMI A PODALI JSME NA NĚ ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽSKOU ŽALOBU NA SOUD ČESKÝ I INKARNAČNÍ. 

ŽALOBA JE V INKARNAČNÍM SOUDNÍM JEDNÁNÍ.

JAKÝKOLI SYSTÉM, KTERÝ POUŽÍVÁ NÁSILNÉ ZADRŽENÍ JEDNOTLIVCE PROTI JEHO SVATÉ VŮLI, PORUŠUJE BEZ JEHO SOUHLASU INTEGRITU KŮŽE A VPICHUJE ČI PODÁVÁ MU JED, TEDY PREPARÁT S OBROVSKÝM MNOŽSTVÍM NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ NAVÍC MĚNÍCÍ VĚDOMÍ TAK, ŽE ONA OSOBA NEMŮŽE ŘÁDNĚ ARTIKULOVAT A NESOUSTŘEDÍ SE A MĚNÍ JÍ TO PŘIROZENÉ REAKCE OSOBNOSTI, POUŽÍVÁ OMEZOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A PERSPEKTIVY VE SPOLEČNOSTI, JE STÁTOKAZNÝ A RODOKAZNÝ.

Jedná se o šaríu.

Ta je nelegální.

Je to zločin proti lidskosti.

Seznamte se jako veřejnost s nově uvědomovanými druhy zločinů v České Republice, abyste věděli, jak správně máte postupovat, pokud někdo usiluje druhé osobě o soudnost, odebírání dítěte a majetku a označuje jí za nesoudnou nebo společensky nebezpečnou a pokud mu v tom pomáhá psychiatr nebo psycholog.

Dobře se seznamte také s webovými stránkami o psychotronické válce o Českou Republiku. www.psychotronickavalka.cz, kde uvidíte jaké prostředky používali psychotronickčtí kati a fašisté k popravám nejdelších genetických linií ČECH k tajné genocidě našeho národa.
Seznamte se s metodami vyhlazování naší genetiky a umlčování našeho historického i současného vědomí.


MEZI RETARDOVANÝMI A CHRONICKÝMI PACIENTY NA PSYCHIATRIÍCH MÁME LETA MUČENÉ A DEBILIZOVANÉ JEDY A ELEKTRICKÝM PROUDEM STÁLE DOKOLA, DOKUD SE NEPROBUDÍME K VĚDOMÍ, ŽE JSME JAKO STÁT SELHALI A OCHLADLI JSME V LÁSCE A NECHALI JSME NEMILOSRDNÉ SADISTY PRZNIT NAŠE OBYVATELSTVO.

©

TOTO JE 

DEFINITIVNÍ ANŠLUS 

SADISTICKY ANTIVLASTENECKÉ A NELEGÁLNĚ NÁBOŽENSKY DISKRIMINAČNÍ 

PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE.

©

Uvědomujeme všechny občany, že česká sadistická psychiatrie byla INKARNAČNÍM SOUDEM shledána důkladnou investigací nelegálně legálním nástrojem zločinu na obětech násilím připravených o základní svobody a lidská práva falešným svědectvím obviněných ze společenské nebezpečnosti nebo rovnou nesoudnosti a mučila a týrala vybrané oběti směrem do věčného znevýhodňování mučením až do smrti .

©

Seznamte se s GLOBÁLNÍ REFORMOU PSYCHIATRIE a vyplňte si referendum.

INKARNAČNÍ PANACEJSKÝ SOUD a soud České Republiky jsou připravené ke všem změnám, neb soudcové provedli důkladný kriminalistický rozbor skrze nové vědecké vynálezy, které vidí do domácnosti a do životního příběhu kohokoli, vidí, slyší a zaznamenávají videozáznam, a pátrali v příbězích pacientů, kteří byli mučeni na našich psychiatriích, dali svědkům mučení, kteří podali rozsáhlou žalobu na celý starý systém psychiatrie, za pravdu, a nyní budou všechny mučené oběti rehabilitovány, dostanou reparace, nápravu poničeného zdravotního stavu a sadističtí psychiatři a všichni jejich zločinní spolupracovníci půjdou do detencí. 

JEJICH HŘÍCHY SE NAHROMADILY AŽ DO NEBES.

©

PSYCHIATŘI Z VÁS DĚLALI BLÁZNY TÍM, ŽE VÁS NUTILI VĚŘIT JEJICH LSTIVÝM ŽIVOTBEROUCÍM NESMYSLŮM. 

VNUTILI TOXICKÉ PSYCHOTRONICKÉ LÉKOJEDY A SADISTICKÉ PROCEDURY LIKVIDNÍ PRO MOZEK, SRDCE A NERVOVÝ SYSTÉM DO STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
SERVÍROVAT OBČANŮM ZA JEJICH PENÍZE NA LÉČENÍ.

Uvědomte se nyní o sadistických psychiatrických lžích.

JAK VŮBEC MOHL U NÁS VZNIKNOUT PSYCHIATRICKÝ PACIENT?
JAK VZNIKALI DŘÍVE?